Історичні корені українського родинного виховання (до Міжнародного дня сім’ї)

risunok5_1

Міжнародний день сім’ї встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 1993 році і відзначається щорічно 15 травня. Встановлення цього дня покликане звернути увагу громадськості різних країн на численні проблеми сім’ї. На думку Генерального секретаря ООН Кофі Аннана, коли зневажаються основні права однієї сім’ї — єдність всієї людської сім’ї, членами якої вони є, перебуває під загрозою.

ScanImage136

Ковбас, Б. Родинна педагогіка : навч.-метод. посіб. : у 3 т. : Т. 1. Основи родинних взаємовідносин / Б. Ковбас, В. Костів. — Івано-Франківськ : Плай, 2006. — 288 с.

Навчальний посібник містить систему інтегрованих відомостей, отриманих у результаті вивчення теорії, узагальнення практичного досвіду з основ родинних взаємовідносин.

ScanImage135

Ковбас, Б. Родинна педагогіка : навч.-метод. посіб. : у 3 т. : Т. 2. Основи родинних взаємовідносин / Б. Ковбас, В. Костів. — Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2006. — 288 с.

Навчальний посібник містить систему інтегрованих відомостей, отриманих у результаті вивчення теорії, узагальнення практичного досвіду з основ родинних взаємовідносин.

ScanImage133

Кузьмінський, А. І. Педагогіка родинного виховання : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – Київ : Знання, 2006. — 324 с.

Це один із перших в Україні навчальних посібників з родинного виховання. Його особливість полягає в тому, що виховання дітей в сім’ї розглядається як на основі надбання наукової педагогіки, ноукового світового досвіду в царині виховання, так і на основі вікових традицій, звичаїв, вірувань українського етносу, урахування особливостей національної ментальності.

ScanImage132

Лисенко, Н. В. Педагогіка українського дошкілля : навч. посіб. для студентів ВНЗ : у 2 ч. : Ч.1 / Н. В. Лисенко, Н. Р. Кирста. — Київ : Вища шк., 2006. — 302 с.

Розглянуто історію розвитку педагогіки українського дошкілля та актуальні проблеми функціонування сучасних дошкільних закладів в Україні, їх конституційно-правове забезпечення державними й міжнародними актами та угодами. Проаналізовано освітні програми, особливості їх використання в навчально-виховному процесі на сучасному етапі.

ScanImage134

Стельмахович, М. Г. Мудрість народної педагогіки /  М. Г. Стельмахович. – Київ : Знання , 1971. — 46 с.

Скарби народної мудрості про виховання і навчання найяскравіше виражені у фольклорі. В пропанованій брошурі йдеться про діамантові педагогічні розсипи всіх жанрів усної творчості українського народу дожовтневої і радянської доби.

ScanImage131

Стельмахович, М. Г. Народна педагогіка /                          М. Г. Стельмахович. — Київ : Рад.шк., 1985.- 312 с.

Використовуючи широкий і різнобічний матеріал українського фольклору, етнографії, класичної художньої літератури, повсякденної масової практики сімейного виховання, автор розкриває сутність народної педагогіки, основні її досягнення, ідеали, функції, інтернаціональні взаємозв’язки, традиції і новаторство, роль і місце у вихованні молоді.

ScanImage130

Стельмахович, М. Г. Народне дитинознавство / М. Г. Стельмахович. — Київ : Знання, 1991. — 48 с.

Вперше на основі різноманітного фольклорного, етнографічного, демографічного, людинознавчого матеріалу розглядається така малодосліджена область знань, як українське народне дитинознавство, з метою відродження і актуалізації його національних традицій.

1638562

Щербакова, К. Й. У сім’ї росте дитина /К. Й. Щербакова, Г. І. Григоренко. — Київ : Неопалима купина, 2006. – 240 с.

У книжці розглядаються найважливіші питання виховання дитини в сім’ї, даються поради та рекомендації щодо формування основних якостей особистості дошкільника.

ScanImage129

Щербань, П. М. Національне виховання в сім’ї : для батьків, учителів, вихователів / П. М. Щербань. — Київ : Боривітер, 2000. – 260 с.

У книзі подано коротку історію нищення українства, розкрито сутність, обов’язкові умови та провідні напрями національного виховання в сім’ї.

9666423154

Щербань, П. М. Пам’ятай ім’я своє: Заповіді сімейної педагогіки : навч. посіб. для студентів ВНЗ / П. М. Щербань. — Київ : Вища шк.,    2006. – 191 с.

У посібнику розкриваються сутність та заповіді традиційної симейної педагогіки, висвітлюються проблеми сучасного українського виховання й формування національної самосвідомості у сім’ї.