Окрилені творчістю (роботи викладачів ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка)

 

     Основна мета викладачів, які працювали над даними посібниками — ознайомити студентів з основами навчальних дисциплін, та методичними рекомендаціями, що допоможуть у подальшому навчанні. Корисні будуть також і вчителям середніх навчальних закладів, усім, хто цікавиться новими досягненнями науки і техніки.
ScanImage126 Горошко, Ю. В. Теорія і методика розробки педагогічних програмних засобів : посіб. для студентів пед. спец. / Ю. В. Горошко, А. О. Костюченко. – Чернігів : ЧНПУ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, 2011. – 144 с.
ScanImage112 Гриценко, М. І. Фізика рідких кристалів : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М. І. Гриценко. – Київ: АКАДЕМІЯ, 2012. – 272 с.
ScanImage115 Дорошенко, В. П. Екологічна безпека : навч. посіб. для підгот. фахівців екол. напряму, студентів і фахівців-екологів. / В. П. Дорошенко. – Чернігів : ЧНПУ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, 2012. – 46 с.
ScanImage123 Дорошенко, В. П. Курс «Агроекологія» в системі кредитно-модульної організації навчального процесу : навч.-метод. посіб. / В. П. Дорошенко, С. М. Петрик. – Чернігів : ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2009. – 40 с.
ScanImage127 Завацький, С. В. Теплотехніка : метод. рек. до лаборатор. робіт для студентів спец. 6.010103 — технічна освіта / С. В. Завацький. – Чернігів : ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2009. – 100 с.
ScanImage116 Карпенко, Ю. О. Заповідна справа : практикум : навч. посіб. / Ю. О. Карпенко. – Чернігів : ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2009. – 140 с.
ScanImage117 Карпенко, Ю. О. Лабораторний практикум з загальної екології та охорони природи. / Ю. О. Карпенко. – Чернігів : ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2000. – 76 с. : іл.
ScanImage114 Карпенко, Ю. О. Загадковими стежками «Ялівщини» / Ю. О. Карпенко, М. В. Графін. – Чернігів : ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2002. – 40 с.
ScanImage124 Люлька, В. С. Основи автомобільних перевезень : навч.-метод. рек. / В. С. Люлька. – Чернігів : ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2008. – 68 с.
ScanImage119 Носко, М. О. Фізичне виховання і спорт у вищих навчальних закладах при організації кредитно-модульної технології : підруч. для каф. фіз. виховання та спорту ВНЗ / М. О. Носко, О. О. Данілов, В. М. Маслов. – Київ : Слово, 2011. – 264 с.
ScanImage120 Носко, М. О. Гандбол: технологія навчання та тренування в дитячо-юнацьких спортивних школах та школах олімпійського резерву : підруч. для студентів ін-тів фіз. культури / М. О. Носко, О. О. Данілов, В. М. Маслов. – Київ : Чалчинська  Н.В., 2013. – 244 с.
ScanImage118 Пеньковець, В. І. Лижний спорт (лижні гонки, біатлон) : навч. посіб. для студентів ВНЗ фіз. виховання і спорту / В. І. Пеньковець, Д. В. Пеньковець. – Чернігів : ЧНПУ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. 2015. – 258 с.
ScanImage125 Петрик, В. М. Опір матеріалів : навч. посіб. для лаборатор. робіт для студентів ІПФ / В. М. Петрик, А. П. Чернишов. – Чернігів : ЧНПУ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, 2006. – 72 с.
ScanImage111 Навчальний фізичний експеримент : метод. практикум : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. Ф. Савченко, М. П. Бойко, М. М. Дідович [та ін.]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 540 с.
ScanImage110 Савченко, В. Ф. Лірика в навчанні фізики : метод. посіб. для вчителів фізики і студентів / В. Ф. Савченко. – Київ : Перун, 2014. – 64 с.
ScanImage113 Третяк, А. П. Молекулярная биология нуклеиновых кислот : учеб.-метод. комплекс для студентов спец.»Биология», «Экология»: конспект лекций / А. П. Третяк. – 2-е изд., испр. и доп. – Чернигов : ЧГПУ им. Т .Г. Шевченка, 2002. – 152 с.
ScanImage121 Черняков, В. В. Збірник гімнастичних вправ з прапорцями : метод. розроб. для студентів пед. вузів, спец. фіз. виховання / В. В. Черняков, В. І. Малець. – Чернігів : ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2007. – 56 с.
ScanImage122 Чуста, А. Ю. Організація та методика проведення уроку з баскетболу в загальноосвітніх навчальних закладах : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ ф-тів фіз. виховання та вчителів фіз. культури / А. Ю. Чуста, Р. В. Олійник. – Чернігів : ЧНПУ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, 2012. – 136 с.