Сулима, М. Маслов Сергій Іванович (1880-1957) / М. Сулима // Слово і час. — 2008. — № 9. — С. 96.
 

Рева, Л. Сергій Іванович Маслов — основоположник теорії наукового опису українських стародруків та рукописних раритетів / Л. Рева // Ніжинська старовина : зб. регіон. іст. та пам’яткозн. / гол. ред. С.І. Посохов. — К., 2010. — Вип. 10 (13). — С. 165-172.
 

Ємчук, О. До проблеми спадковості таланту: родина Сергія Івановича Маслова : [С. І. Маслов видатний книгознавець, бібліограф та літературознавець родився в м. Ічня на Чернігівщині] / О. Ємчук // Сіверян. літопис. — 2010. — № 1. — С. 69-74.
 

Степченко, О. П. Українські вчені — фундатори спеціалізованих відділів Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського (1918-1934) / О. П. Степченко. — К. : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2008. — 218 с.
 

Особові архівні фонди інституту рукопису : путівник / відп. ред. О.С.Онищенко. — К. : НАНУ, 2002. — 767с.
 

Рукописна та книжкова спадщина України : археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів. Вип. 13 / редкол. Л.А. Дубровіна [та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2009. — 464 с.