Видавництва

 • Видавництво спеціалізується на посібниках і підручниках для різних спеціальностей вищої школи, довідковій та науковій літературі.

  Видання та розповсюдження підручників, навчальних посібників, монографій, енциклопедій та наукової літератури для вищих навчальних закладів України.

  Основними напрямками діяльності є видання юридичної та економічної літератури для вищих навчальних закладів, оптова книготоргівля, а також комплектування наукових бібліотек, бібліотек вищих навчальних закладів.

  Найбільша книготоргiвельна та видавнича компанiя в Україні, що спецiалiзується на виданнi та продажу рiзнопланової навчальної та довiдкової лiтератури.

  Основний напрямок діяльності видавництва «Атол» — це видання наукової й учбово-методичної літератури.

  Видавництво «Вікар» спеціалізується на виданні підручників і навчальних посібників з економіки, історії, філософії тощо.

  Видавництво “Знання” спеціалізується на виданні переважно підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів.

  Видавництво «Ранок» плідно працює в галузі освіти, створивши за цей час велику кількість навчально-методичної літератури для вчителів та учнів.

  Найкращі взірці актуальної української прози та поезії, Знакові твори сучасної та класичної світової літератури, Фундаментальні праці сучасних філософів, соціологів та політологів, Культовий часопис текстів і візій «Четвер».

  Видавництво «Либідь»

  Навчальна, довідкова та наукова література з філософії, філології, психології, історії, географії та ін.

  Видавництво «КОНДОР»

  Найкраще українське видавництво. Багатий вибір, широкий асортимент книжок, гарантована якість, найнижчі ціни.

  Видавництво «Літопис» перекладає і видає знану у світі інтелектуальну літературу різного спрямування, знайомить українського читача з вершинами світової гуманістичної думки.

  Нора-Друк, незалежне видавництво сучасної літератури

  Видавництво «Фоліо»

  Видавництво «Фоліо» існує на книжковому ринку вже більше десяти років і є одним з потужних видавництв в Україні.

  Видавництво ставить собі за мету знайомити українського читача з невичерпною скарбницею світової гуманітарної спадщини філософського, соціально-політичного, культурологічного та богословського напрямків.

  Засноване наприкінці 1922 року видавництво «Наукова думка» Національної академії наук України завжди було і лишається академічною установою. З 2006 року надано статус науково-виробничого підприємства.

  Видавництво «БаК» видає словники, підручники та посібники для вузів, наукову та науково-популярну літературу, художню, дитячу.

  Упродовж шести років видавництво посіло чільне місце на українському книжковому ринку, видало понад 100 найменувань книг різноманітного спрямування — довідкового, художнього, наукового, науково-популярного, навчального.

  Навчальна література та посібники для початкової, середньої та вищої школи. Література для дошкільнят, з виховної роботи. Довідники та словники.

  Видавництво «Підручники & Посібники» видає навчально-методичну літературу для шкіл.

  Видавництво «Грані-Т» (Грані творчості) засноване у лютому 2006 року, і вже перші його видання звернули на себе увагу читачів і критики. Має два пріоритети діяльності — дитячий та культурологічний, де на сьогодні найповніше реалізується кредо видавництва — розкривати нові, часом несподівані грані творчості.

  Провідне видавництво, що забезпечує юридичною літературою парвоохоронні та судові органи, навчальні заклади та наукові установи.

  Old Printed Books – депозитарій європейських раритетних видань, Наукова бібліотека ім. М. Максимовича, Київський національний університет ім. Т. Шевченка.