Доброчесність

   Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Перевірку випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти на плагіат, з використанням програмного забезпечення Strikeplagiarism.com, в Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка здійснює Наукова бібліотека. 

З приводу перевірки звертатись до Відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення або за ел. адресою:  iratolochna@gmail.com — Ірина Толочна.

Договір надання послуг з ТОВ «Плагіат»

Положення про академічну доброчесність 2020

Інструкція споживача

Інструкція для інтерпретації звіту подібності у антиплагіатній системі