Доброчесність

   Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Перевірку випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти на плагіат, з використанням програмного забезпечення Strikeplagiarism.com, в Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка здійснює Наукова бібліотека.