Наукові праці викладачів ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка (2012-2013 рр.)

Бібліографічний покажчик наукових праць викладачів ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка присвячений 95-річному ювілею Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка і є продовженням раніше виданих покажчиків.

У ньому представлено наукові роботи професорсько-викладацького складу університету за період з 2012 по 2013 роки. Також включено праці за 2011 рік, які не увійшли до попереднього випуску.

У бібліографічному покажчику подано окремі видання та статті, опубліковані в наукових виданнях вузів, журналах та збірниках; тези доповідей та матеріали наукових конференцій.

Усі праці в бібліографічному покажчику розміщено за кафедрами, у межах кафедри – за алфавітом прізвищ авторів. Праці подаються в хронологічній послідовності. Опис зроблено згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Даний покажчик не претендує на повноту і точність у зв’язку з тим, що деякі автори публікацій не змогли надати авторські примірники для бібліографічного опису і не в повному обсязі надали списки своїх наукових праць.

Покажчик допоможе користувачам ознайомитись з науковою діяльністю університету та окремих викладачів за конкретний період, стане в нагоді всім, хто займається науково-дослідною діяльністю в галузі гуманітарних наук.

Головний редактор: директор Наукової бібліотеки ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка кандидат педагогічних наук Г. Г. Макарова.

Відповідальні за випуск: проректор з наукової роботи, доктор історичних наук, професор В. О. Дятлов, директор бібліотеки ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка кандидат педагогічних наук Г. Г. Макарова.

Підготовка матеріалу до випуску: працівники науково-бібліографічного відділу.

Факультет початкового навчання Факультет фізичного виховання

6 (104.8 KiB)

Психолого-педагогічний факультет

4 (307.5 KiB)

Філологічний факультет
Технологічний факультет

3 (91.1 KiB)

Хіміко-біологічний факультет
Фізико-математичний факультет

7 (69.1 KiB)

Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського

5 (495.0 KiB)