Наукові праці викладачів ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка (2014 р.)

Бібліографічний покажчик наукових праць викладачів ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка є хронологічним продовженням раніше виданих аналогічних покажчиків.

У ньому представлені наукові роботи професорсько-викладацького складу університету за 2014 рік: книги (підручники, навчальні посібники тощо), тези доповідей та матеріали науково-практичних конференцій, а також статті, опубліковані в наукових виданнях вузів, часописах та збірниках.

Усі праці в бібліографічному покажчику упорядковані за кафедрами відповідних факультетів, у межах кафедри – за алфавітом прізвищ авторів. Праці подаються в хронологічній послідовності. Опис зроблено згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та новим ДСТУ 3582:2013.

Даний покажчик не претендує на повноту і точність у зв’язку з тим, що деякі автори публікацій не змогли надати авторські примірники для оформлення бібліографічного опису і не в повному обсязі надали списки своїх наукових праць.

Покажчик допоможе користувачам ознайомитись з науковою діяльністю університету загалом та окремих викладачів за конкретний період. Він стане у нагоді всім, хто займається науково-дослідною діяльністю з педагогічних та інших дисциплін, а також слугуватиме систематизації напрацьованого доробку науковця.

Головний редактор: директор Наукової бібліотеки ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка кандидат педагогічних наук Г.Г. Макарова.

Відповідальні за випуск: проректор з наукової роботи, доктор історичних наук, професор В. О. Дятлов, директор Наукової бібліотеки ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка кандидат педагогічних наук Г. Г. Макарова.

Підготовка матеріалу до випуску: працівники науково-бібліографічного відділу.

Факультет початкового навчання Факультет фізичного виховання

5 (72.2 KiB)

Психолого-педагогічний факультет

4 (167.5 KiB)

Філологічний факультет

7 (222.5 KiB)

Технологічний факультет

3 (52.6 KiB)

Хіміко-біологічний факультет

8 (242.5 KiB)

Фізико-математичний факультет

6 (38.4 KiB)

Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства імені О.М.Лазаревського

1 (219.0 KiB)