Бібліометричні профілі науковців НУЧК

 

 
Адруг Анатолій Кіндратович
Доцент кафедри, кандидат мистецтвознавства
Факультет дошкільної, початвової освіти і мистецтв
Кафедра мистецьких дисциплін
Google Scholar
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Акименко Ірина Миколаївна
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
 
Google Scholar, ORCID : 0000-0001-6469-0379
Науковці України ID: 
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Андронік Наталія Павлівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Філологічний факультет
Кафедра педагогіки та методики викладання іноземних мов
Google Scholar, ORCID: 0000-0003-3916-7820
Web of Science Researcher ID: ACH-0407-2022
Науковці України ID: 0033702
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Багінська Ольга Володимирівна
 
Кандидат педагогічних наук, доцент, заступниця декана з виховної роботи
Факультет фізичного виховання
Кафедра педагогіки, психології та методики фізичного виховання
Google Scholar,   ORCID : 0000-0002-2856-8701
Scopus Author ID: 57211335810 
Researcher ID: AAC-8766-2020
Науковці України ID: 0087075
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Балюнов Олексій Олександрович
Кандидат фізико-математичних наук, доцент
Природничо-математичний факультет
Кафедра математики та економіки
Google Scholar, ORCID : 
Researcher ID: B-1928-2017
Науковці України ID: 
Репозитарій НУЧК DSpase 
 
Барбаш Віталій Іванович
Старший викладач
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра професійної освіти та безпеки життєдіяльності
Репозитарій НУЧК DSpase
 
 
Барнич Оксана Вікторівна
Кандидат педагогічних наук, доцент 
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мов та методики їх викладання
Google Scholar,   ORCID :  0000-0001-5969-3217
Науковці України ID: 0044121
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Белан Тетяна Григорівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра педагогіки, психології і методики технологічної освіти
Google Scholar,  ORCID: 0000-0002-4329-3080
Researcher ID: ELN-4678-2022
Науковці України ID:  0064245
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Бивалькевич Леонід Мстиславович
Кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра загальнотехнічних дисциплін та креслення
Google Scholar,    ORCID: 0000-0002-5500-416Х
Researcher ID: AAO-3658-2020
Науковці України ID: 1032235
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Бирюк Ольга Василівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Філологічний факультет
Кафедра педагогіки та методики викладання іноземних мов
Google Scholar,    ORCID: 0000-0002-4951-5465
Web of Science Researcher ID: GPT-0821-2022
Науковці України ID: 0080771
Репозитарій НУЧК DSpase
Бібчук Катерина В’ячеславівна
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

 

Google Scholar, ORCID : 0000-0002-5161-0330
Scopus Author ID: 35742887800
Researcher ID: AAE-7399-2019
Науковці України ID: 
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Білоус Ольга Володимирівна
Старший викладач, заступник декана факультету
Природничо-математичний факультет
Кафедра географії
Google Scholar,    ORCID : 0000-0002-3307-399X
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Бобир Світлана Леонідівна

 

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
Google Scholar, ORCID ID: 0000-0001-9663-9041
Науковці України ID: 
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Богдан Тетяна Миколаївна
Кандидат педагогічних наук, доцент, керівник секції дошкільної освіти
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра дошкільної та початкової освіти
Google Scholar,     ORCID ID: 0000-0001-6200-1306
Науковці України ID: 0108161
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Богданович Володимир Володимирович
Заступник директора Комунального закладу «Обласний центр народної творчості» Чернігівської обласної ради. Викладач кафедри мистецьких дисциплін, сумісник.
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мистецьких дисциплін
Google Scholar,    ORCID ID: 0000-0003-3227-8288
Науковці України ID: 1478030
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Богун Микола Олександрович
Кандидат філософських наук
Філологічний факультет
Кафедра філософії та культурології
Google Scholar,  ORCID: 0000-0002-8721-6298
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Бойко Тетяна Валеріївна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Філологічний факультет
Кафедра іноземних мов
Google Scholar,  ORCID: 0000-0001-7477-9326
Web of Science Researcher ID: GQA-5632-2022
Науковці України ID: 0583159
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Бондар Наталія Олександрівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра загальнотехнічних дисциплін та креслення
Google Scholar,    ORCID: 0000-0002-1072-0015
Науковці України ID: 0082018
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Бондар Олена Сергіївна
Кандидат технічних наук, доцент
Природничо-математичний факультет
Кафедра хімії, технологій та фармації
Google Scholar,    ORCID: 0000-0002-9612-0546
Researcher ID: AAH-6361-2019
Scopus Author ID: 54583088800
Науковці України ID: 0061309
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Борисов Олексій Олександрович
Завідувач кафедри, доктор філологічних наук, доцент
Філологічний факультет
Кафедра германської філології
Google Scholar,  ORCID: 0000-0001-6159-199Х
Web of Science Researcher ID: ADL-4068-2022
Науковці України ID: 0077360
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Боровик Анатолій Миколайович
Доктор історичних наук, професор
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін
Google Scholar,    ORCID ID: 0000-0002-0701-6668
Науковці України ID: 0011073
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Буденний Василь Йосипович
Доцент
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мов та методики їх викладання
Google Scholar,    ORCID ID: 0000-0001-5213-587Х
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Буковська Ольга Олександрівна
Доцент
ННІ психології та соціальної роботи
 
Google Scholar,    ORCID ID: 0000-0001-6392-2035
Науковці України ID: 0039240
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Валентьєва Тетяна Іванівна
Кандидат педагогічних наук, старший викладач
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра дошкільної та початкової освіти
Google Scholar,    ORCID ID: 0000-0002-5697-8281
Науковці України ID: 0070282
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Васильєва Олена Григорівна
Кандидат філологічних наук, доцент
Філологічний факультет 
Кафедра германської філології
Google Scholar,  ORCID: 0000-0003-3241-4892
Web of Science Researcher ID: ADC-7287-2022
Науковці України ID: 0080730
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Васюта Олег Павлович
Доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри мистецьких дисциплін. Заслужений працівник культури України, заслужений діяч мистецтв України. Член Національної всеукраїнської музичної спілки, Національної спілки кобзарів, Національної спілки композиторів України, Національної спілки театральних діячів. Почесний діяч Єврейської ради України
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мистецьких дисциплін
Google Scholar,    ORCID ID: 0000-0001-7515-9129
Науковці України ID: 0354143
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Ващенко Іван Михайлович
Кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання та хореографії
Факультет фізичного виховання
Кафедра фізичного виховання та хореографії
Google Scholar,    ORCID ID: 0000-0003-0236-2753
Researcher ID: AAC-8801-2020
Scopus Author ID: 57195971678
Науковці України ID: 0019690
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Вдовенко Олена Іванівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра професійної освіти та безпеки життєдіяльності
Google Scholar,    ORCID: 0000-0001-7183-2072
Науковці України ID: 1114320
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Вергунова Валерія Сергіївна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мистецьких дисциплін
Google Scholar,    ORCID ID
Науковці України ID: 0041532
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Веремейчик Олена Михайлівна
Кандидат історичних наук, доцент
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра історії України, археології та краєзнавства
Google Scholar,  ORCID: 0000-0002-3020-8342
Науковці України ID: 0808207
Репозитарій НУЧК DSpase
 

 Видра Олександр Григорович
Кандидат психологічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра педагогіки, психології і методики технологічної освіти
Google Scholar,    ORCID: 0000-0001-9281-915Х
Scopus Author ID: 57219145781
Науковці України ID: 0020282
Репозитарій НУЧК DSpase 
 

 Вінниченко Євгеній Федорович
Кандидат педагогічних наук, доцент
Природничо-математичний факультет
Кафедра інформатики і обчислювальної техніки
Google Scholar,    ORCID: 0000-0001-8094-1828
Науковці України ID: 0083065
Репозитарій НУЧК DSpase 

 

 Вітченко Альона Миколаївна
Викладач
Факультет фізичного виховання
Кафедра педагогіки, психології і методики фізичного виховання
Google Scholar,    ORCID: 0000-0003-0318-4880
Researcher ID: AAC-6821-2020
Науковці України ID: 1479276
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Віхров Сергій Олександрович
Доцент кафедри правових дисциплін
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра права, філософії та політології
Google Scholar,    ORCID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
Власова Олена Бориславівна
Викладач кафедри, заступник декана з виховної роботи
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра 
Google Scholar,    ORCID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Воєділова Олена Михайлівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет фізичного виховання
Кафедра педагогіки, психології і методики фізичного виховання
Google Scholar,    ORCID ID: 0000-0003-0771-8325
Researcher ID: AAC-6826-2020
Науковці України ID: 0037951
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Вороніна-Тузовських Юлія Василівна
Кандидат фармацевтичних наук (доктор філософії)
Природничо-математичний факультет
Кафедра хімії, технологій та фармації
Google Scholar,    ORCID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Воронко Олег Григорович
Кандидат історичних наук, доцент
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин
Google Scholar,    ORCID ID
Науковці України ID: 0965094
Репозитарій НУЧК DSpase
 

 Гавриленко Тетяна Леонідівна
Доктор педагогічних наук, професор
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра дошкільної та початкової освіти
Google Scholar,    ORCID ID: 0000-0001-9412-5805
Scopus Author ID: 57205144675
Науковці України ID: 0106770
Репозитарій НУЧК DSpase 
 

Газука Тетяна Анатоліївна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра професійної освіти та безпеки життєдіяльності
Google Scholar,  ORCID: 0000-0002-1783-1869
Науковці України ID: 0039060
Репозитарій НУЧК DSpase 
 

Гайдай Наталія Михайлівна
Викладач
Філологічний факультет
Кафедра педагогіки та методики викладання іноземних мов
Google Scholar,  ORCID: 0000-0002-4534-9244
Web of Science Researcher ID: GPT-3628-2022
Науковці України ID: 1480925
Репозитарій НУЧК DSpase 
 

Гапоненко Дмитро Іванович
посада
 факультет
Кафедра 
Google Scholar,    ORCID ID
Науковці України ID: 0037848
Репозитарій НУЧК DSpase 
 

Гаркуша Сергій Васильович
Доктор педагогічних наук, професор
Факультет фізичного виховання
Кафедра педагогіки, психології і методики фізичного виховання
Google Scholar,    ORCID ID: 0000-0002-7120-1446
Scopus-Author ID: 57195972217
Researcher ID: AAC-7275-2020
Науковці України ID: 0077066
Репозитарій НУЧК DSpase 
 

Гейда Ольга
Доцент
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
Google Scholar, ORCID ID: 
Науковці України ID: 
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Герасимчук Олександр Михайлович
Кандидат історичних наук, старший викладач
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін
Google Scholar,    ORCID ID: 0000-0002-4176-8417
Науковці України ID: 0065773
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Гергуль Світлана Миколаївна
Кандидат педагогічних наук
Філологічний факультет
Кафедра педагогіки та методики викладання іноземних мов
Google Scholar,  ORCID: 0000-0002-6207-7236
Web of Science Researcher ID: GPX-6750-2022
Науковці України ID: 0063492
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Гетта Василь Григорович
Кандидат педагогічних наук, професор
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра технологічної освіти та інформатики
Google Scholar,  ORCID: 0000-0003-3057-9976
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Гірченко Олена Леонідівна
Кандидат психологічних наук, доцент
ННІ психології та соціальної роботи
Кафедра загальної, вікової та соціальної психології імені М. А. Скока
Google Scholar,  ORCID: 0000-0003-3908-3010
Науковці України ID: 0036712
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Говоров Євгеній Миколайович
Кандидат педагогічних наук, старший викладач
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра технологічної освіти та інформатики
Google Scholar    
Науковці України ID: 0051504
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Голець Віталій Віталійович
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

 

Google Scholar, ORCID ID: 
Науковці України ID: 0104847
Репозитарій НУЧК DSpase 
 

Городиська Олена Володимирівна
Кандидат технічних наук (доктор філософії), доцент
Природничо-математичний факультет
Кафедра хімії, технологій та фармації
Google Scholar,    ORCID ID: 0000-0002-9563-8386
Researcher ID: Н-1426-2016
Scopus Author ID: 57205562073
Науковці України ID: 1469761
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Городнича Лариса Віталіївна
Завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент
Філологічний факультет
Кафедра іноземних мов
Google Scholar,  ORCID: 0000-0002-6795-5958
Web of Science Researcher ID: ADH-9393-2022
Науковці України ID: 0089784
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Горошко Юрій Васильович
Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
Природничо-математичний факультет
Кафедра інформатики і обчислювальної техніки
Google Scholar,    ORCID ID: 0000-0001-9290-7563
Науковці України ID: 0007292
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Горчинська Катерина Віталіївна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра професійної освіти та безпеки життєдіяльності
Google Scholar,  ORCID: 0000-0002-8180-6166
Scopus Author ID: 57224314633
Researcher ID: ABF-9103-2021
Науковці України ID: 0051506
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Горчинський Сергій Володимирович
Кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра технологічної освіти та інформатики
Google Scholar,  ORCID: 0000-0002-9210-9243
Scopus Author ID: 57609375200
Researcher ID: CAH-6934-2022
Науковці України ID: 0023263
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Гринь Олена Володимирівна
Кандидат історичних наук, доцент
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра історії України, археології та краєзнавства
Google Scholar,    ORCID ID
Науковці України ID: 0033501
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Гриценко Ганна Володимирівна
Кандидат філологічних наук, доцент
Філологічний факультет
Кафедра педагогіки та методики викладання іноземних мов
Google Scholar,  ORCID: 0000-0002-7849-3162
Web of Science Researcher ID: GPT-0303-2022
Науковці України ID: 1480923
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Гриценко Микола Іванович
Доктор фізико-математичних наук, професор
Природничо-математичний факультет
Кафедра фізики та астрономії
Google Scholar, ORCID ID: 
Науковці України ID: 
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Грицик Надія Володимирівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Філологічний факультет
Кафедра іноземних мов
Google Scholar,  ORCID: 0000-0001-7198-5327
Науковці України ID: 0058541
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Грицун Юлія Миколаївна
Доцент кафедри мистецьких дисциплін, кандидат мистецтвознавства, член Національної спілки композиторів України (2000), лауреат творчої премії імені Іллі Слатіна (у галузі музичного мистецтва) (2013), лауреат Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів композиторів
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мистецьких дисциплін
Google Scholar,    ORCID ID
Науковці України ID: 0062243
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Грищенко Олександра Петрівна
Cтарший викладач
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра права, філософії та політології
Google Scholar,    ORCID ID
Науковці України ID: 1463459
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Грищенко Світлана Владиславівна
Доктор педагогічних наук, професор
ННІ психології та соціальної роботи
Кафедра соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук
Google Scholar,    ORCID: 0000-0002-7981-3578
Researcher ID: FDB-4772-2022
Науковці України ID: 0007952
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Грузнова Світлана Вікторівна
Кандидат хімічних наук, доцент
Природничо-математичний факультет
Кафедра хімії, технологій та фармації
Google Scholar,    ORCID ID: 0000-0002-2949-9998 
Researcher ID: AAD-6179-2020 
Scopus Author ID: 6507821454
Науковці України ID: 1263971 
Репозитарій НУЧК DSpase 
 

Давидова Наталія Анатоліївна
Кандидат педагогічних наук, старший викладач, заслужений майстер спорту України, Кавалер Ордену княгині Ольги III ступеня, бронзова призерка Олімпійських ігор у Пекіні
Факультет фізичного виховання
Кафедра спорту
Google Scholar,    ORCID ID
Науковці України ID: 0051799
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Дедович Валентин Миколайович
Кандидат педагогічних наук, доцент
Природничо-математичний факультет
Кафедра фізики та астрономії
Google Scholar,    ORCID ID
Науковці України ID: 0024145
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Дейкун Микола Петрович
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
 
Google Scholar,    ORCID ID
Науковці України ID: 0097601
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Демченко Наталія Ростиславівна
Кандидат біологічних наук, доцент
Природничо-математичний факультет 
Кафедра біології
Google Scholar,    ORCID ID: 0000-0001-8542-730X
Scopus Author ID: 57190674891
Науковці України ID: 0050283
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Дерев’янко Світлана Петрівна
Кандидат психологічних наук, доцент
ННІ психології та соціальної роботи
Кафедра загальної, вікової та соціальної психології імені М. А. Скока
Google Scholar,    ORCID: 0000-0003-2946-1444
Researcher ID: GPS-4845-2022
Науковці України ID: 0022845
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Деркач Наталія Валеріївна
Кандидат філологічних наук, доцент
Філологічний факультет
Кафедра германської філології
Google Scholar,    ORCID: 0000-0002-2418-9907
Науковці України ID: 0036646
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Джевага Григорій Васильович
Кандидат педагогічних наук, старший викладач
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра педагогіки, психології і методики технологічної освіти
Google Scholar,  ORCID: 0000-0001-6853-885Х
Науковці України ID: 0047149
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Дженджеро Оксана Леонідівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мов та методики їх викладання
Google Scholar,    ORCID ID: 0000-0002-9448-9999
Науковці України ID: 0045068
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Доманова Ганна Сергіївна
Кандидат історичних наук, доцент
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин
Google Scholar,    ORCID ID: 0000-0001-9957-0190
Науковці України ID: 0079760
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Дорохіна Тамара Федорівна
Кандидат історичних наук, доцент
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра історії України, археології та краєзнавства
Google Scholar,    ORCID ID: 0000-0002-9936-6226
Researcher ID: C-2084-2018
Науковці України ID: 0020437
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Дорошенко Тетяна Володимирівна
Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мистецьких дисциплін
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0002-8751-421Х
Scopus-Author ID: 57203247942
Науковці України ID: 0016586
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Дорошок Наталія Анатоліївна

 

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
Google Scholar,    ORCID ID
Науковці України ID: 0069821
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Дрозденко Наталія Миколаївна
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

 

Google Scholar,    ORCID : 0000-0003-2374-8110
Науковці України ID: 0051749
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Дроздов Олександр Юрійович
Доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри
ННІ психології та соціальної роботи
Кафедра загальної, вікової та соціальної психології імені М. А. Скока
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-6682-9108
Scopus Author ID: 57226592327
Researcher ID: AAW-3964-2021
Науковці України ID: 0030027
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Дроздова Марина Анатоліївна
Кандидат психологічних наук, доцент
ННІ психології та соціальної роботи
Кафедра соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук
Google Scholar,    ORCID: 0000-0002-1388-4955
Науковці України ID: 0037386
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Дубініна Діана Емілівна
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
 
Google Scholar,    ORCID ID
Науковці України ID: 1470442
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Дятлов Володимир Олександрович
Доктор історичних наук, професор
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин
Google Scholar,    ORСID ID
Науковці України ID: 0911564
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Дятлов Юрій Володимирович
Кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри фізики та астрономії
Природничо-математичний факультет
Кафедра фізики та астрономії
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0001-5456-2437
Науковці України ID: 0106275
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Дяченко Вікторія Анатоліївна
Кандидат психологічних наук, доцент
ННІ психології та соціальної роботи
Кафедра загальної, вікової та соціальної психології імені М. А. Скока
Google Scholar,    ORСID: 0000-0001-6162-0594
Науковці України ID: 1470418
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Еткіна Ірина Ігорівна
Кандидат історичних наук, доцент
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин
Google Scholar,    ORСID ID
Науковці України ID: 1472794
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Єфремова Олена Петрівна
Cтарший викладач
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра права, філософії та політології
Google Scholar,    ORCID ID
Науковці України ID: 0069643
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Жара Ганна Іванівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет фізичного виховання
Кафедра біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0002-8092-542Х
Researcher ID: R-7389-2017
Науковці України ID: 0089790
Репозитарій НУЧК DSpase
Желізний Максим Миколайович
Доцент кафедри спорту, кандидат педагогічних наук
Факультет фізичного виховання
Кафедра спорту
Google Scholar,    ORСID ID
Researcher ID: AAC-7648-2020
Науковці України ID: 0088610
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Жиденко Алла Олександрівна
Професорка, завідувачка кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту, докторка біологічних наук, професорка кафедри біології
Факультет фізичного виховання
Кафедра біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0002-3070-1575
Scopus-Author ID: 25224368700; Scopus-Author ID: 6602241992
Researcher ID: ААЕ-9031-2019
Науковці України ID: 0012231
Репозитарій НУЧК DSpase
 

 

Жила Світлана Олексіївна
Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор
Філологічний факультет
Кафедра української мови і літератури
Google Scholar,  ORСID: 0000-0001-9266-4557
Web of Science Researcher ID: GQB-0094-2022
Науковці України ID: 0011547
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Жиліна Тетяна Миколаївна
Доцент кафедри екології та охорони природи кандидат біологічних наук, доцент
Природничо-математичний факультет
Кафедра екології та охорони природи
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0001-6614-6684
Scopus Author ID: 57193442039
Науковці України ID: 0106686 
Репозитарій НУЧК DSpase
 

 

Жлобо Тетяна Михайлівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет фізичного виховання
Кафедра педагогіки, психології і методики фізичного виховання
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0002-6811-9388
Науковці України ID:
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Жула Володимир Петрович
Доцент кафедри спорту, кандидат педагогічних наук
Факультет фізичного виховання
Кафедра спорту
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0003-3649-464X
Науковці України ID: 0071231
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Жула Лідія Володимирівна
Доцент кафедри спорту, кандидат педагогічних наук
Факультет фізичного виховання
Кафедра спорту
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0001-9589-3435
Researcher ID: AAC-7646-2020
Науковці України ID: 0038919
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Журман Сергій Миколайович
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
 
Google Scholar,    ORСID ID
Науковці України ID: 0039874
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Завацька Людмила Миколаївна
Кандидат педагогічних наук, професор, директорка Навчально-наукового інституту психології та соціальної роботи, відмінник освіти України
ННІ психології та соціальної роботи
Кафедра соціальної роботи
Google Scholar,    ORСID: 0000-0003-2069-9667
Researcher ID: GLE-9726-2022
Науковці України ID: 1470362
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Заворотинський Андрій Володимирович
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

 

Google Scholar, ORCID ID: 0000-0002-0889-8367
Науковці України ID: 1120497
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Зайченко Наталія Іванівна
Доктор педагогічних наук, доцент
ННІ психології та соціальної роботи
Кафедра соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-4961-4711
Scopus Author ID: 57216298695
Researcher ID: GCU-6462-2022
Науковці України ID: 0009665
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Запорожченко Тетяна Петрівна
Кандидат педагогічних наук, старший викладач
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра дошкільної та початкової освіти
Google Scholar,    ORCID ID: 0000-0002-0835-2348
Науковці України ID: 1267197
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Іваненко Аліна Олексіївна
Кандидат історичних наук, доцент кафедри
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра права, філософії та політології
Google Scholar,    ORCID ID: 0000-0003-0606-5836
Науковці України ID: 1478002
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Каранда Марина Василівна
Кандидат філософських наук
Філологічний факультет
Кафедра філософії та культурології
Google Scholar,  ORCID: 0000-0001-6748-2815
Науковці України ID: 0080829
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Карпенко Юрій Олександрович
Доцент кафедри екології та охорони природи
Природничо-математичний факультет
Кафедра екології та охорони природи
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0002-1703-8473
Scopus Author ID: 57225225632
ResearcherID:  AAF-8020-2021
Науковці України ID: 0951837
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Катаєва Лариса Всеволодівна
Викладач
Факультет фізичного виховання
Кафедра 
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0001-6890-4100
Researcher ID: AAC-7781-2020
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
Католик Андрій Віталійович
Старший викладач
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін
Google Scholar,    ORСID ID
Науковці України ID: 1480134
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Кашпур Світлана Іванівна
Викладач
Філологічний факультет
Кафедра іноземних мов
Google Scholar,  ORСID: 0000-0001-8683-1443
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Квашук Юлія Валеріївна
Старший викладач кафедри екології та охорони природи, кандидат технічних наук 
Природничо-математичний факультет
Кафедра екології та охорони природи
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0001-8361-5657
Scopus Author ID: 56856864100
Науковці України ID: 0066276
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Кеда Марина Констянтинівна
Кандидат історичних наук, доцент
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0003-3458-1299
Науковці України ID: 0019494
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Кириленко Наталія Миколаївна
Викладач (сумісник)
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра дошкільної та початкової освіти
Google Scholar,    ORСID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Кирієнко Світлана Володимирівна
Доцент кафедри екології та охорони природи, кандидат біологічних наук
Природничо-математичний факультет
Кафедра екології та охорони природи
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0002-2960-8656
Scopus Author ID: 57200961737
Науковці України ID: 0046804
Репозитарій НУЧК DSpase
 
 

Кисла Оксана Федосіївна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра дошкільної та початкової освіти
Google Scholar,   Google Scholar
ORСID ID: 0000-0002-6267-6693
Науковці України ID: 0021772
Репозитарій НУЧК DSpase

 

Кислий Анатолій Олександрович
Доктор філософських наук, доцент
Філологічний факультет
Кафедра філософії та культурології
Google Scholar,    ORСID: 0000-0001-8988-8242
Web of Science Researcher ID: GQA-8875-2022
Науковці України ID: 0107511
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Киян Інна Василівна
Старший викладач
Філологічний факультет
Кафедра іноземних мов
Google Scholar, ORСID: 0000-0001-8753-2090
Web of Science Researcher ID: FEC-0362-2022
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Кійко Тетяна Борисівна
Кандидат
Факультет фізичного виховання
Кафедра біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0002-4642-4875
Researcher ID: AAC-7757-2020
Науковці України ID: 0526266
Репозитарій НУЧК DSpase 
 

Кілочицька Тетяна Валентинівна
Кандидат історичних наук, доцент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра загальнотехнічних дисциплін та креслення
Google Scholar,    ORСID : 0000-0003-4471-0904
Науковці України ID: 0021278
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Кміть Олена Володимирівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мов та методики їх викладання
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0003-3396-7798
Науковці України ID: 0074902
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Коваленко Олександр Борисович
Кандидат історичних наук, професор
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра історії України, археології та краєзнавства 
Google Scholar,    ORСID ID
Науковці України ID: 1472782
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Коваленко Ольга Олександрівна
Кандидат історичних наук, доцент
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин 
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0002-0456-3834
Науковці України ID: 0044891
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Коваль Вікторія Олександрівна
Кандидат біологічних наук, доцент
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра дошкільної та початкової освіти
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0002-3673-2583
Науковці України ID: 0050451
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Ковбаса Тетяна Іванівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра професійної освіти та безпеки життєдіяльності
Google Scholar,    ORСID : 0000-0003-0052-6961
Researcher ID: B-8763-2019
Науковці України ID: 0047970
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Ковбаса Юрій Миколайович
Кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра професійної освіти та безпеки життєдіяльності
Google Scholar,    ORСID : 0000-0001-6152-9491
Researcher ID: G-3994-2018
Науковці України ID: 0077442
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Колесник Марина Олександрівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Природничо-математичний факультет 
Кафедра біології
Google Scholar,    ORСID ID:  0000-0003-0775-4035
Researcher ID: Y-1317-2019
Науковці України ID: 0102043
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Колесник Олена Сергіївна
Доктор культурології, доцент
Філологічний факультет
Кафедра філософії та культурології

 

Google Scholar,  ORСID: 0000-0002-0597-6489
Web of Science Researcher ID: FHS-6512-2022
Науковці України ID: 0009645
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Коляда Андрій Миколайович
Кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра педагогіки, психології і методики технологічної освіти
Google Scholar   
Науковці України ID: 0047575
Репозитарій НУЧК DSpase
 

 

Кондратенко Ірина Анатоліївна
Кандидат мистецтвознавства, старший викладач
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мистецьких дисциплін
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0002-5853-6292
Науковці України ID: 1462458
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Кондратенко Павло Борисович
Старший викладач
Факультет фізичного виховання
Кафедра спорту
Google Scholar,    ORСID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Кондратьєв Ігор Вікторович
Кандидат історичних наук, доцент
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0003-0696-2254
Науковці України ID: 0076412
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Коновальчук Марина Валеріївна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра дошкільної та початкової освіти
Google Scholar,    ORСID ID
Scopus Author ID: 6506663953
Науковці України ID: 1262304
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Конотоп Олена Сергіївна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мов та методики їх викладання
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0002-8451-357X
Науковці України ID: 0034815
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Костирєв Андрій Геннадійович
Доцент кафедри
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра права, філософії та політології
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0001-9671-4355
Науковці України ID: 0102875
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Костюченко Андрій Олександрович
Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри
Природничо-математичний факультет
Кафедра інформатики і обчислювальної техніки
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0002-6178-6444
Науковці України ID: 0062806
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Кошель Анна Павлівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра дошкільної та початкової освіти
Google Scholar,    ORСID ID
Науковці України ID: 1187790
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Кошель Віталій Миколайович
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра дошкільної та початкової освіти
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0001-7547-2879
Науковці України ID: 0640197
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Красавіна Валентина Василівна
Кандидат філологічних наук, доцент
Філологічний факультет
Кафедра української мови і літератури
Google Scholar,  ORСID: 0000-0001-7946-6951
Науковці України ID: 0019429
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Кривенко Анатолій Петрович
Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент
Факультет фізичного виховання
Кафедра спорту
Google Scholar,    ORСID ID
Researcher ID: AAC-7717-2020
Науковці України ID: 0084217
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Кудін Сергій Федорович
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет фізичного виховання
Кафедра біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0002-9800-5525
Researcher ID: AAD-7545-2020
Науковці України ID: 0637698
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Кузьомко Леонід Михайлович
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет фізичного виховання
Кафедра спорту
Google Scholar    ORСID ID: 0000-0003-3557-9465
Науковці України ID: 1473227
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Кулик Ірина Олександрівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін
Google Scholar,    ORСID ID
Науковці України ID: 0090282
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Купчик Олена Юріївна
Кандидат хімічних наук, доцент
Природничо-математичний факультет
Кафедра хімії, технологій та фармації
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0002-2837-2223
Scopus Author ID: 57195507234
Researcher ID: AAD-4993-2020
Науковці України ID: 0087367
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Курмакова Ірина Миколаївна
Доктор технічних наук, професор
Природничо-математичний факультет
Кафедра хімії, технологій та фармації
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0002-8916-6546
Scopus Author ID: 6603630402
Researcher ID: H-2041-2019
Науковці України ID: 0009026
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Куртова Галина Юріївна
посада
 факультет
Кафедра 
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0002-6939-631X
Науковці України ID: 0023898
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Лазаренко Алла Миколаївна
Кандидат юридичних наук, доцент
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра права, філософії та політології
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Лазаренко Микола Григорович
Доцент кафедри, кандидат педагогічних наук
Факультет фізичного виховання
Кафедра фізичного виховання та хореографії
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID: 0069971
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Лапицька Надія Василівна
Кандидат технічних наук (доктор філософії)
Природничо-математичний факультет
Кафедра хімії, технологій та фармації
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0003-2431-4373
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Лапутін Анатолій Миколайович
посада
 факультет
Кафедра 
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Левківський Василь Миколайович
посада
 факультет
Кафедра 
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID: 0010804
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Лимар Юлія Михайлівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра дошкільної та початкової освіти
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0003-0966-050X
Науковці України ID: 0036710
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Лисенко Людмила Леонідівна
Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання
Факультет фізичного виховання
Кафедра педагогіки, психології і методики фізичного виховання
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0002-3629-3840
Researcher ID: AAC-6822-2020
Науковці України ID: 0087086
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Литвин-Жмурко Тетяна Сергіївна
 
Факультет фізичного виховання
Кафедра спорту
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Лілік Ольга Олександрівна
Професор кафедри, доктор педагогічних наук, доцент
Філологічний факультет
Кафедра української мови і літератури
Google Scholar,  ORСID: 0000-0002-5187-1944
Web of Science Researcher ID: GQB-0015-2022
Науковці України ID: 0037395
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Лісневська Алла Олексіївна
Кандидат психологічних наук, доцент
ННІ психології та соціальної роботи
Кафедра загальної, вікової та соціальної психології імені М. А. Скока
Google Scholar,    ORСID: 0000-0003-1326-4016
Науковці України ID: 0037396
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Літвін Ірина Миколаївна
Викладач кафедри
Філологічний факультет
Кафедра педагогіки та методики викладання іноземних мов
Google Scholar,  ORСID: 0000-0002-6426-8239
Web of Science Researcher ID: GPP-2974-2022
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Лугова Анна Олександрівна
Викладач
Філологічний факультет
Кафедра іноземних мов
Google Scholar,  ORСID: 0000-0002-7818-9670
Репозитарій НУЧК DSpase
 

 

Лукаш Олександр Васильович
Професор кафедри екології та охорони природи 
Природничо-математичний факультет
Кафедра екології та охорони природи
Google Scholar,   Google Scholar2
ORСID ID: 0000-0003-2702-6430
Scopus Author ID: 57202369398
ResearcherID: AAF-8129-2021
Науковці України ID: 0012511
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Люлька Василь Степанович
Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра загальнотехнічних дисциплін та креслення
Google Scholar
Науковці України ID: 0030025
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Ляховець Лариса Олексіївна
Кандидат психологічних наук, доцент
ННІ психології та соціальної роботи
Кафедра загальної, вікової та соціальної психології імені М. А. Скока
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-7078-3122
Науковці України ID: 0033663
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Мазуренко Світлана Григорівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра професійної освіти та безпеки життєдіяльності
Google Scholar,    ORСID : 0000-0001-5606-9865
Науковці України ID: 0031000
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Макарова Ганна Григорівна
Директор Наукової бібліотеки
Наукова бібліотека
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0003-4303-5775
Науковці України ID: 0064832
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Макей Олександр Павлович
Викладач, сумісник.
Природничо-математичний факультет
Кафедра хімії, технологій та фармації
Google Scholar,    ORSID ID: 
Науковці України ID: 
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Максак Інна Василівна
Викладач кафедри мов і методики їх викладання
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мов та методики їх викладання
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0003-1101-2544
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Мамчич Олена Борисівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мов та методики їх викладання
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0003-1770-3311
Науковці України ID: 0030354
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Маслов Валерій Миколайович
посада
 факультет
Кафедра 
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Матвійчук Людмила Анатоліївна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Природничо-математичний факультет
Кафедра інформатики і обчислювальної техніки
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0002-2046-6153
Науковці України ID: 0064375
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Махоткіна Ліна Борисівна
Кандидат педагогічних наук, старший викладач
ННІ психології та соціальної роботи
Кафедра соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук
Google Scholar,    ORCID: 0000-0002-1510-9071
Науковці України ID: 0070713
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Мацнєва Оксана Анатоліївна
Завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент
Філологічний факультет
Кафедра педагогіки та методики викладання іноземних мов
Google Scholar,  ORСID: 0000-0001-8107-0032
Researcher ID: I-3965-2016
Науковці України ID: 0089867
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Мачульський Григорій Миколайович
Кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Природничо-математичний факультет
Кафедра географії
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0002-7164-1695
Scopus Author ID: 57208260641
Науковці України ID: 1473222
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Мех Лариса Михайлівна
Кандидат економічних наук, доцент
Природничо-математичний факультет
Кафедра математики та економіки
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0002-4418-7036
Науковці України ID: 0076067
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Мехед Ольга Борисівна
Кандидат біологічних наук, доцент
Природничо-математичний факультет 
Кафедра біології
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0001-9485-9139
Scopus Author ID: 6506181994
Науковці України ID: 0018128
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Мироненко Петро Володимирович
Доктор політичних наук
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра права, філософії та політології
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Мисюра Олександр Олександрович
посада
 факультет
Кафедра 
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID: 0079100
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Михайленко Оксана Володимирівна
Кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з навчальної роботи Навчально-наукового інституту психології та соціальної роботи
ННІ психології та соціальної роботи
Кафедра соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук
Google Scholar,    ORCID: 0000-0003-4858-0983
Науковці України ID: 0059850
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Михайленко Олена Вікторівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мов та методики їх викладання
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0001-8982-9728
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Міден Ервін Лотарович
посада
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра історії України, археології та краєзнавства
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0003-1625-7997
Researcher ID: AFR-1258-2022
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Міненок Антоніна Олексіївна
Доктор педагогічних наук, професор
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра дошкільної та початкової освіти
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0002-4145-4039
Науковці України ID: 0032063
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Мінько Наталія Петрівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра загальнотехнічних дисциплін та креслення
Google Scholar,    ORСID : 0000-0003-1680-0769
Науковці України ID: 0051502
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Мірошник Ірина Василівна
Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мов та методики їх викладання
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0001-7600-1112
Scopus Author ID: 57205264952
Науковці України ID: 0058554
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Міщенко Тетяна В’ячеславівна
Кандидат біологічних наук, старший викладач
Факультет фізичного виховання
Кафедра біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0002-8801-0734
Researcher ID: AAE-3204-2020
Науковці України ID: 1020342
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Могильний Федір Віталійович
Кандидат педагогічних наук, доцент
ННІ психології та соціальної роботи
Кафедра соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-0581-7680
Науковці України ID: 0071760
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Мойсеюк Юлія Миколаївна
Викладач
Філологічний факультет
Кафедра германської філології
Google Scholar,  ORСID: 0000-0003-3498-7707
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Музиченько Світлана Василівна
посада
 факультет
Кафедра 
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0003-4068-4446
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Мунасипова-Мотяш Ірина Анатоліївна
Кандидат біологічних наук, доцент
ННІ психології та соціальної роботи
Кафедра загальної, вікової та соціальної психології імені М. А. Скока
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-4129-9040
Науковці України ID: 0033492
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Навроцький Юрій Евгенович
 
Природничо-математичний факультет
Кафедра фізики та астрономії
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Нак Марина Миколаївна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Природничо-математичний факультет
Кафедра математики та економіки
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0003-3775-8141
Науковці України ID: 0107708
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Насєдкін Ігор Юрійович
Кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент
Природничо-математичний факультет
Кафедра географії
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0003-0616- 6514
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Неговський Ігор Вікторович
Кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та господарських питань
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра загальнотехнічних дисциплін та креслення
Науковці України ID: 0040160
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Немченко Олександр Сергійович
посада
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра історії України, археології та краєзнавства
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0002-9652-2342
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Нехай Валентин Анатолійович
посада
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мистецьких дисциплін
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID: 0090484
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Нікітіна Наталія Петрівна
Кандидат філологічних наук, доцент
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мов та методики їх викладання
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0002-7320-4819
Науковці України ID: 0055673
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Нітченко Галина Миколаївна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра технологічної освіти та інформатики
Google Scholar,    ORСID : 0000-0002-0928-6709
Науковці України ID: 0085939
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Носко Микола Олексійович
Дійсний член (академік) НАПН України, доктор педагогічних наук, професор
Факультет фізичного виховання
Кафедра педагогіки, психології і методики фізичного виховання
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0001-9903-9164
Scopus-Author ID: 56880089100
Researcher ID: C-6263-2017
Науковці України ID: 1258410
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Носко Юлія Миколаївна
Доктор педагогічних наук, професор
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра дошкільної та початкової освіти
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0003-1077-8206
Scopus Author ID: 56880366900
Науковці України ID: 0063430
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Носовець Наталія Михайлівна
Кандидат педагогічних наук, доцент, завідуюча кафедрою
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра педагогіки, психології і методики технологічної освіти
Google Scholar,    ORСID : 0000-0003-1536-4870
Науковці України ID: 0104731
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Огієнко Дана Петрівна
посада
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мистецьких дисциплін
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0002-4513-231Х
Науковці України ID: 0040798
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Ольховик Марина Володимирівна 
Кандидат філософських наук, доцент, заступник з навчальної роботи декана філологічного факультету
Філологічний факультет
Кафедра філософії та культурології
Google Scholar,  ORСID: 0000-0003-2789-9194
Web of Science Researcher ID: GPP-4140-2022
Науковці України ID: 0078500
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Острянко Андрій Миколайович
Кандидат історичних наук, доцент, професор
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра історії України, археології та краєзнавства
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0001-8995-8968
Науковці України ID: 0027295
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Павленко Людмила Анатоліївна
Кандидат історичних наук, доцент
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0003-0238-7168
Науковці України ID: 0108334
Репозитарій НУЧК DSpase
 

 

 

Панзига Оксана Миколаївна
викладач
Філологічний факультет
Кафедра іноземних мов 
Google Scholar,  ORСID: 0000-0002-1273-9772
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Панченко Валентин Іванович
проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра історії України, археології та краєзнавства 
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID: 0046698
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Панченко Вікторія Олександрівна
Кандидат психологічних наук, доцент
ННІ психології та соціальної роботи
Кафедра загальної, вікової та соціальної психології імені М. А. Скока
Google Scholar,    ORCID: 0000-0002-0160-2172
Researcher ID: FRE-7992-2022
Науковці України ID: 1211990
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Панченко Тамара Степанівна
Старший викладач кафедри
ННІ психології та соціальної роботи
Кафедра загальної, вікової та соціальної психології імені М. А. Скока
Google Scholar,    ORСID: 0000-0001-5841-9451
Науковці України ID: 1470201
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Паперник Вікторія Вікторівна
Доцент кафедри екології та охорони природи, кандидат біологічних наук
Природничо-математичний факультет
Кафедра екології та охорони природи
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0002-3219-9523
Scopus Author ID: 8606869100
Науковці України ID: 0027304
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Пархоменко Олександр Григорович
Кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри географії
Природничо-математичний факультет
Кафедра географії
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0001-7939-9576
Науковці України ID: 0032206
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Пеньковець Василь Іванович
Доцент кафедри спорту і спортивних ігор
Факультет фізичного виховання
Кафедра спорту
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Пеньковець Дмитро Васильович 
посада
 факультет
Кафедра 
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0003-0088-6924
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Пеньковець Олександра Михайлівна 
Кандидат філософських наук, доцент
ННІ психології та соціальної роботи
Кафедра соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук
Google Scholar
Науковці України ID: 0100128
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Перинський Юрій Євгенійович 
Кандидат педагогічних наук, старший викладач
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра загальнотехнічних дисциплін та креслення
Google Scholar,    ORСID: 0000-0001-5436-0659
Науковці України ID: 1463379
Репозитарій НУЧК DSpase
 

 

Петреченко Ірина Євгенівна 
Кандидат історичних наук, доцент
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра історії України, археології та краєзнавства
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0001-6677-1260
Науковці України ID: 00346
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Петровська Юлія Михайлівна 
посада
 факультет
Кафедра 
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID: 0037176
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Пилипенко Володимир Миколайович 
Кандидат історичних наук, доцент
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра історії України, археології та краєзнавства
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0002-2133-243X
Науковці України ID: 0023139
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Пискун Оксана Миколаївна 
Кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра педагогіки, психології і методики технологічної освіти
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-9825-8741
Науковці України ID: 0090400
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Підопригора Наталія Вікторівна 
Викладач кафедри,старший лаборант
Факультет фізичного виховання
Кафедра фізичного виховання та хореографії
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Пікун Леся Василівна 
Кандидат філологічних наук, доцент
Філологічний факультет
Кафедра германської філології
Google Scholar,  ORСID: 0000-0002-3072-2173
Науковці України ID: 0080688
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Платонова Оксана Георгіївна 
Кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з питань молодіжної політики та іміджевої діяльності Навчально-наукового інституту психології та соціальної роботи
ННІ психології та соціальної роботи
Кафедра соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук
Google Scholar,    ORCID: 0000-0003-4197-3290
Науковці України ID: 0038940
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Пліско Валерій Іванович 
Професор
Факультет фізичного виховання
Кафедра педагогіки, психології і методики фізичного виховання
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0002-9717-3332
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Плуток Олена Вікторівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра професійної освіти та безпеки життєдіяльності
Google Scholar
Науковці України ID: 0039080
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Повечера Ірина Віталіївна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра технологічної освіти та інформатики
Google Scholar    
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Позняк Тетяна Миколаївна
Кандидат педагогічних наук, доцент
ННІ психології та соціальної роботи
Кафедра загальної, вікової та соціальної психології імені М. А. Скока
Google Scholar,    ORCID: 0000-0001-8893-4817
Науковці України ID: 1470202
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Полетай Вячеслав Миколайович
Кандидат біологічних наук, доцент
Природничо-математичний факультет 
Кафедра біології
Google Scholar,    ORСID ID:  0000 0002 0231 2740
Науковці України ID: 0043788
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Полетай Олена Михайлівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра педагогіки, психології і методики технологічної освіти
Google ScholarGoogle Scholar2
ORСID: 0000-0002-6966-0205
Науковці України ID: 0059767
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Полієнко Галина Олексіївна
посада
 факультет
Кафедра 
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID: 0046565
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Половець Володимир Михайлович
посада
 факультет
Кафедра 
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID: 0789928
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Попсуй Анатолій Васильович
Викладач
Філологічний факультет
Кафедра іноземних мов 
Google Scholar,  ORСID: 0000-0002-1334-8562
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Потоцька Світлана Олександрівна
Кандидат біологічних наук
Природничо-математичний факультет 
Кафедра біології
Google Scholar,    ORSID ID: 0000-0002-3595-503X
Науковці України ID: 0047351
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Пригодій Алла Володимирівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра професійної освіти та безпеки життєдіяльності
Google Scholar,    ORCID: 0000-0002-1166-6153
Науковці України ID: 0032189
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Приймак Cергій Георгійович
Доктор педагогічних наук, доцент, професор
Факультет фізичного виховання
Кафедра біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту
Google Scholar,    ORСID ID:  0000-0003-3911-7081
Scopus-Author ID: 55873000300
Researcher ID: AAE-9459-2019
Науковці України ID: 0103952
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Примак Юлія Володимирівна
Кандидат психологічних наук, доцент 
ННІ психології та соціальної роботи
Кафедра загальної, вікової та соціальної психології імені М. А. Скока
Google Scholar,    ORСID: 0000-0001-7374-1844
Науковці України ID: 0053802
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Притулик Наталія Валеріївна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра дошкільної та початкової освіти
Google ScholarGoogle Scholar 2
ORСID ID: 0000-0001-9741-4717
Науковці України ID: 0031570
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Приходько Тетяна Вікторівна
Викладач
Філологічний факультет
Кафедра педагогіки та методики викладання іноземних мов
Google Scholar,  ORСID: 0000-0001-7428-7225
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Приходьон Олена Юріївна
Кандидат історичних наук, старший викладач
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Прищепа Олена Петрівна
посада
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мистецьких дисциплін
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0001-6450-1363
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Проніков Олександр Костянтинович
Доктор педагогічних наук, професор
Факультет фізичного виховання
Кафедра педагогіки, психології і методики фізичного виховання
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0001-5329-635Х
Науковці України ID: 0009221
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Прядко Наталія Олександрівна
Кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декану факультету
Природничо-математичний факультет
Кафедра інформатики і обчислювальної техніки
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID: 0080841
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Пуліна Вікторія Іванівна
Кандидат філософських наук, доцент
Філологічний факультет
Кафедра філософії та культурології
Google Scholar    
Науковці України ID: 0110398
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Пустовий Олег Миколайович
посада
 факультет
Кафедра 
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Райська Любов Григорівна
посада
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мов та методики їх викладання
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Рахно Олександр Якович
Кандидат історичних наук, доцент
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра історії України, археології та краєзнавства
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID: 0084514
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Ребенок Вадим Михайлович
Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра професійної освіти та безпеки життєдіяльності
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-2943-9725
Scopus Author ID: 57219518713
Researcher ID: FTX-4722-2022
Науковці України ID: 0047693
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Ребенок Євген Вікторович
Кандидат технічних наук (доктор філософії), доцент
Природничо-математичний факультет
Кафедра хімії, технологій та фармації
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID: 0022067
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Рень Лариса Василівна
Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук
ННІ психології та соціальної роботи
Кафедра соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук
Google Scholar,    ORСID: 0000-0003-1015-2684
Researcher ID: DOV-9902-2022
Науковці України ID: 0043308
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Росстальна Олена Анатоліївна
Кандидат філологічних наук, доцент
Філологічний факультет
Кафедра германської філології
Google Scholar,  ORСID: 0000-0003-3125-2481
Web of Science Researcher ID: GPX-7321-2022
Науковці України ID: 0042749
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Рось Людмила Миколаївна
посада
 факультет
Кафедра 
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID: 1470365
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Рябов Володимир В’ячеславович
Викладач кафедри спорту
Факультет фізичного виховання
Кафедра спорту
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0001-6979-7714
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Рябченко Світлана Володимирівна
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології
Природничо-математичний факультет 
Кафедра біології
Google Scholar,    ORСID ID:  0000-0001-5376-5443
Науковці України ID: 0071614 
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Савонова Оксана Вікторівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет фізичного виховання
Кафедра біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0002-6072-9181
Researcher ID: ABD-3531-2020
Науковці України ID: 0040929
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Савченко Віталій Федорович
посада
 факультет
Кафедра 
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Савченко Олеся Миколаївна 
Кандидат технічних наук, доцент
Природничо-математичний факультет
Кафедра хімії, технологій та фармації
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0002-0385-7232
Researcher ID: H-1217-2016
Науковці України ID: 0019376
Репозитарій НУЧК DSpase
 
 
Сагач Оксана Михайлівна
посада
 факультет
Кафедра 
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0002-4504-3405
Науковці України ID: 0046693
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Сазонова Олена Володимирівна
Кандидат філологічних наук, доцент
Філологічний факультет
Кафедра української мови і літератури
Google Scholar,  ORСID: 0000-0001-6633-2348
Web of Science Researcher ID: GQA-4287-2022
Науковці України ID: 0085979
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Самойленко Павло Васильович
Кандидат педагогічних наук, доцент
Природничо-математичний факультет
Кафедра хімії, технологій та фармації
Google Scholar,    ORСID ID:  0000-0001-6279-9282
Науковці України ID: 1262938
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Сіроштан Яна Юріївна
Викладач
Філологічний факультет
Кафедра іноземних мов
Google Scholar,  ORСID: 0000-0002-1405-3475
 
 

Сиза Ольга Іллівна
Доктор технічних наук, професор
Природничо-математичний факультет
Кафедра хімії, технологій та фармації
Google Scholar,    ORСID ID:  0000-0003-4624-9656
ResearcherID: ABG-7912-2021
Науковці України ID: 0002952
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Силко Євгеній Миколайович
посада
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мистецьких дисциплін
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0002-9698-4993
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Силко Роман Миколайович
посада
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мистецьких дисциплін
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0002-1490-4241
Науковці України ID: 0040358
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Синіговець Ігор Васильович
Доцент кафедри спорту, кандидат наук з фізичного виховання та спорту
Факультет фізичного виховання
Кафедра спорту
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0002-4456-4399
Науковці України ID: 1265547
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Сичова Ірина Анатоліївна
Викладач, старший лаборант кафедри
Факультет фізичного виховання
Кафедра фізичного виховання та хореографії
Google Scholar,    ORСID ID: 0000-0003-3055-1703
Researcher ID: AAC-8803-2020
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Скок Алла Георгіївна
Кандидат психологічних наук, доцент
ННІ психології та соціальної роботи
Кафедра загальної, вікової та соціальної психології імені М. А. Скока
Google Scholar,    ORCID: 0000-0003-4205-3242
Науковці України ID: 0019037
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Скорик Тамара Володимирівна
Доктор педагогічних наук, доцент, професор
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мистецьких дисциплін
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Скороход В’ячеслав Миколайович
Кандидат історичних наук, старший викладач
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра історії України, археології та краєзнавства
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

 

Скрипко Сергій Олександрович
Асистент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра технологічної освіти та інформатики
Google Scholar
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Слюта Аліна Миколаївна
посада
 факультет
Кафедра 
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Слюта Володимир Борисович
посада
 факультет
Кафедра 
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

 

Смоліна Світлана Володимирівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Філологічний факультет
Кафедра педагогіки та методики викладання іноземних мов
Google Scholar,  ORCID: 0000-0003-0907-2054
Web of Science Researcher ID: GPP-3178-2022
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Смольський Олександр Сергійович
Кандидат біологічних наук, доцент
Природничо-математичний факультет
Кафедра хімії, технологій та фармації
Google Scholar,    ORSID ID:  0000-0002-7942-3414
Науковці України ID: 0489531
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Смолянко Юлія Миколаївна
Кандидат педагогічних наук, старший викладач
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра дошкільної та початкової освіти
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Соколенко Лілія Олександрівна
посада
 факультет
Кафедра 
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Солдатенко Олександр Ігорович
посада
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мистецьких дисциплін
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Соломаха Ірина Григорівна
посада
 факультет
Кафедра 
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Соломенна Тетяна Валеріївна
Кандидат історичних наук, доцент
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Старчак Валентина Георгіївна
 
 факультет
 
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Стельмах Діана Олександрівна
Викладач
Філологічний факультет
Кафедра педагогіки та методики викладання іноземних мов
Google Scholar,  ORCID: 0000-0001-5537-6740
Web of Science Researcher ID: GPT-0825-2022
Науковці України ID: 1480924
 

Стеченко Тетяна Олександрівна
Декан філологічного факультету, кандидат педагогічних наук, доцент
Філологічний факультет
Кафедра педагогіки та методики викладання іноземних мов
Google Scholar,  ORСID: 0000-0002-5672-3457
Web of Science Researcher ID: B-4651-2019
Науковці України ID: 0106513
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Столяр Марина Борисівна
Завідувач кафедри, доктор філософських наук, доцент
Філологічний факультет
Кафедра філософії та культурології
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-7643-3027
Scopus Author ID: 57219143491
Web of Science Researcher ID: GPX-6626-2022
Науковці України ID: 0007203
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Стрілець Світлана Іванівна
Доктор педагогічних наук, професор, декан факультету дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра дошкільної та початкової освіти
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Стрілецька Наталія Михайлівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра дошкільної та початкової освіти
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Стрілюк Олена Борисівна
Кандидат історичних наук, доцент
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Субботенко Ілля Юрійович
 
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мов та методики їх викладання
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Таран Ярослав Анатолійович
посада
 факультет
Кафедра 
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Тарасенко Олександр Федорович
Кандидат історичних наук, доцент
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Ташлик Світлана Василівна
Викладач
Філологічний факультет
Кафедра іноземних мов
Google Scholar,  ORСID: 0000-0001-7950-2545
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Терентьєва Наталія Олександрівна
Доктор педагогічних наук, професор
Факультет фізичного виховання
Кафедра педагогіки, психології і методики фізичного виховання
Google Scholar,    ORSID ID 0000-0002-3238-1608
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Тимошенко Анатолій Григорович
посада
 факультет
Кафедра 
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Тимошко Ганна Миколаївна
Доктор педагогічних наук, професор
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
Ткаченко Світлана Валентинівна
 
Кандидат біологічних наук, доцент
Природничо-математичний факультет
Кафедра хімії, технологій та фармації
Google Scholar,    ORSID ID:  0000-0002-7215-1196
Researcher ID: AAE-4311-2020
Науковці України ID:  0022086
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Ткаченко Оксана Василівна
Кандидат біологічних наук, доцент
Природничо-математичний факультет 
Кафедра біології
Google Scholar,    ORSID ID:  0000-0001-9333-9748
Researcher ID: AAC-9173-2021
Науковці України ID: 1473121
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Ткаченко Сергій Володимирович
Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри спорту
Факультет фізичного виховання
Кафедра спорту
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Ткачук Наталія Василівна
Кандидат біологічних наук, доцент
Природничо-математичний факультет 
Кафедра біології
Google Scholar,    ORSID ID: 0000–0002–5115–7716
ResearcherID: AAB-4448-2020
Науковці України ID: 0030736
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Токарєв Сергій Анатолійович
Кандидат історичних наук, доцент
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра історії України, археології та краєзнавства
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Толочний Віктор Миколайович
Викладач
Факультет фізичного виховання
Кафедра педагогіки, психології і методики фізичного виховання
Google Scholar,    ORSID ID 0000-0002-0463-4073
Researcher ID AAC-6825-2020
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Торубара Оксана Анатоліївна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Філологічний факультет
Кафедра іноземних мов
Google Scholar,  ORСID: 0000-0002-5375-4696
Науковці України ID: 0051326
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Торубара Олексій Миколайович
Доктор педагогічних наук, професор, в. о. директора ННІ професійної освіти та технологій
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра професійної освіти та безпеки життєдіяльності
Google Scholar,    ORCID: 0000-0001-8350-7883
Науковці України ID: 0001975
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Третяк Олександр Петрович
Кандидат біологічних наук, професор 
Природничо-математичний факультет 
Кафедра біології
Google Scholar,    ORSID ID: 0000-0001-8989-1601
Науковці України ID: 1263185
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Третяк Олена Станіславівна
Доктор педагогічних наук, професор
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра історії України, археології та краєзнавства
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Трояновська Марія Миколаївна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет фізичного виховання
Кафедра педагогіки, психології і методики фізичного виховання
Google Scholar,    ORSID ID 0000-0002-7676-8468
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Турчина Ірина Станіславівна
Завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра дошкільної та початкової освіти
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Тюпіна Надія Володимирівна
Викладач
Природничо-математичний факультет 
Кафедра біології
Google Scholar,    ORSID ID:  0000-0002-5753-9029
Науковці України ID:
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Тютюнник Олена Миколаївна
Кандидат філософських наук, доцент
Філологічний факультет
Кафедра педагогіки та методики викладання іноземних мов
Google Scholar,  ORСID: 0000-0003-1233-3577
Науковці України ID: 0087135
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Уланович Наталія Юріївна
Викладач
Філологічний факультет
Кафедра іноземних мов
Google Scholar,  ORСID: 0000-0001-6806-9838
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Ушакова Людмила Іванівна
Викладач
Філологічний факультет
Кафедра іноземних мов
Google Scholar,  ORСID: 0000-0003-2951-4040
Web of Science Researcher ID: AEA-1758-2022
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Федорченко Олександр Степанович
Кандидат медичних наук, доцент
Природничо-математичний факультет
Кафедра хімії, технологій та фармації
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Федун Олександр Миколайович
Кандидат біологічних наук, доцент
Природничо-математичний факультет 
Кафедра біології
Google Scholar,    ORSID ID:  0000-0002-2409-2259
Науковці України ID: 1265862
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Фера Світлана Володимирівна
Кандидат психологічних наук, доцент 
ННІ психології та соціальної роботи
Кафедра загальної, вікової та соціальної психології імені М. А. Скока
Google Scholar,    ORCID: 0000-0001-9035-1565
Researcher ID: CPF-4559-2022
Науковці України ID: 0043866
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Філіпов Володимир Вікторович
Доцент кафедри спорту, кандидат педагогічних наук
Факультет фізичного виховання
Кафедра спорту
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Філон Лідія Григорівна
посада
 факультет
Кафедра 
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Франчук Олег Петрович
Викладач кафедри
Факультет фізичного виховання
Кафедра фізичного виховання та хореографії
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Фурс Тетяна Ігорівна
посада
 факультет
Кафедра 
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Ховрич Микола Олександрович
Завідувач кафедрою, кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра технологічної освіти та інформатики
Google Scholar
Науковці України ID: 1480994
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Хомич Тетяна Леонідівна
Кандидат філологічних наук, доцент
Філологічний факультет
Кафедра української мови і літератури
Google Scholar,  ORСID: 0000-0002-4557-3174
Науковці України ID: 0037947
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Царенок Андрій Вікторович
Доктор філософських наук
Філологічний факультет
Кафедра філософії та культурології
Google Scholar,  ORСID: 0000-0002-9461-7305
Науковці України ID: 0049763
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Целіщева Світлана Олегівна
посада
 факультет
Кафедра 
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Цибко Ганна Юхимівна
посада
 факультет
Кафедра 
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Цигура Галина Олексіївна
Докторант кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Факультет фізичного виховання
Кафедра біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту
Google Scholar,    ORSID ID 0000-0002-2998-7537
Researcher ID AAC-3508-2019
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Ципляк Наталія Олегівна
Кандидат історичних наук, старший викладач
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Чередник Тетяна Павлівна
Кандидат філологічних наук, доцент
Філологічний факультет
Кафедра германської філології
Google Scholar,  ORСID: 0000-0001-9914-9734
Науковці України ID: 1480922
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Черненко Олена Євгенівна
Кандидат історичних наук, доцент
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра історії України, археології та краєзнавства
Google Scholar,    ORSID ID  0000-0002-0627-9095
Scopus Author ID 5719283236
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Черненок Марина Едуардівна
посада
 факультет
Кафедра 
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Чорна Лариса Сергіївна
посада
Філологічний факультет
Кафедра 
Google Scholar,  ORСID
Науковці України ID: 0098674
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Чорний Олександр Олексійович
Доктор філософських наук, професор, завідуючий кафедрою права, філософії та політології
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра права, філософії та політології
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Чуста Андрій Юрійович
Викладач кафедри спорту
Факультет фізичного виховання
Кафедра спорту
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Шакура Юлія Олександрівна
посада
 факультет
Кафедра 
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Шара Любов Миколаївна
Кандидат історичних наук, доцент
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Шевкопляс Людмила Вікторівна
посада
Філологічний факультет
Кафедра 
Google Scholar, ORСID
Науковці України ID: 1461185
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Шевченко Ольга Спепанівна
посада
 факультет
Кафедра 
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Шекун Вікторія Олександрівна
посада
 факультет
Кафедра 
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Шепета Олександр Макарович
посада
 факультет
Кафедра 
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Шеремет Олег Семенович
Доктор юридиних наук доцент, професор, ректор Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра права, філософії та політології
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Шкардибарда Микола Іванович
посада
 факультет
Кафедра 
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Шлімакова Ірина Іванівна
посада
 факультет
Кафедра 
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase 
 
 Шолох Олена Анатоліївна
посада
 факультет
Кафедра 
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase  
 

Шульга Олександр Миколайович
Асистент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра технологічної освіти та інформатики
Google ScholarGoogle Scholar2
Репозитарій НУЧК DSpase 
 

Шуміло Світлана Михайлівна
посада
Філологічний факультет
Кафедра 
Google Scholar, ORСID
Науковці України ID: 1473504
Репозитарій НУЧК DSpase 
 
Шупило Ірина Петрівна
посада
 факультет
Кафедра 
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase 
 
Щербина Світлана Вікторівна
Кандидат історичних наук, доцент
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра історії України, археології та краєзнавства
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase 
 
Юда Лариса Анатоліївна
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри археології, етнології та краєзнавчо-туристичної роботи, заступник директора з виховної роботи
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра історії України, археології та краєзнавства
Google Scholar,    ORSID ID  0000-0003-2979-9883
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase 
 
Юцевич Ірина Сергіївна
посада
 факультет
Кафедра 
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase 
 

Ющенко Ірина Миколаївна
Кандидат психологічних наук, доцент 
ННІ психології та соціальної роботи
Кафедра загальної, вікової та соціальної психології імені М. А. Скока
Google Scholar,    ORCID: 0000-0002-0781-7908
Науковці України ID: 0050327
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Яковенко Олександр Іванович
Викладач кафедри екології та охорони природи, аспірант
Природничо-математичний факультет
Кафедра екології та охорони природи
Google Scholar,    ORSID ID: 0000-0003-1417-6042 
Scopus Author ID: 57205261327
ResearcherID:  AAF-7401-2021
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Янко Наталія Олексіївна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мов та методики їх викладання
Google Scholar,    ORSID ID: 0000-0002-0858-7796
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Янченко Віктор Олексійович
Кандидат фармацевтичних наук, доцент
Природничо-математичний факультет
Кафедра хімії, технологій та фармації
Google Scholar,    ORSID ID:  0000-0002-6727-4124
Researcher ID: AAC-9900-2020
Науковці України ID: 0076994
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Янченко Тамара Василівна
Доктор педагогічних наук, доцент, професор, завідувачка кафедри 
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Ярощук Катерина Ігорівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра професійної освіти та безпеки життєдіяльності
Google Scholar,    ORCID: 0000-0003-1935-5699
Науковці України ID: 0064561
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Ясна Наталія Степанівна
Кандидат фармацевтичних наук, доцент
Природничо-математичний факультет
Кафедра хімії, технологій та фармації
Google Scholar,    ORSID ID: 0000-0003-3478-2007
Науковці України ID: 0108557  
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Ясновська Людмила Василівна
Кандидат історичних наук, доцент
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра історії України, археології та краєзнавства
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Ятченко Євген Олександрович
посада
 факультет
Кафедра 
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Ячменіхін Константин Михайлович
Доктор історичних наук, професор
ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин
Google Scholar,    ORSID ID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Ячна Марина Геннадіївна
Аспірант, викладач кафедри біології
Природничо-математичний факультет 
Кафедра біології
Google Scholar,    ORSID ID:  0000-0003-4587-525X
Науковці України ID:
Репозитарій НУЧК DSpase