Бібліометричні профілі науковців НУЧК

 

 
Адруг Анатолій Кіндратович
Доцент кафедри, кандидат мистецтвознавства
Факультет дошкільної, початвової освіти і мистецтв
Кафедра мистецьких дисциплін
Google Scholar
ORCID: 0000-0003-2768-6498 
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Андронік Наталія Павлівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Філологічний факультет
Кафедра педагогіки та методики викладання іноземних мов
Google Scholar
ORCID: 0000-0003-3916-7820
Web of Science Researcher ID: ACH-0407-2022
Web of Science Researcher ID: GPS-8468-2022
Науковці України ID: 0033702
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Багінська Ольга Володимирівна
Завідувач кафедри спорту, голова первинної профспілкової організації співробітників факультету фізичного виховання, доктор педагогічних наук, доцент
Факультет фізичного виховання
Кафедра спорту
Google Scholar   
ORCID: 0000-0002-2856-8701
Scopus Author ID: 57211335810 
Web of Science Researcher ID: AAC-8766-2020
Науковці України ID: 0087075
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Балюнов Олексій Олександрович
Кандидат фізико-математичних наук, доцент
Природничо-математичний факультет
Кафедра математики та економіки
Google Scholar
ORCID : 0000-0001-8671-241Х
Web of Science Researcher ID: B-1928-2017
 
Барбаш Віталій Іванович
Старший викладач
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра професійної освіти та безпеки життєдіяльності
ORCID: 0000-0002-6950-5715
Репозитарій НУЧК DSpase
 
 
Барнич Оксана Вікторівна
Кандидат педагогічних наук, доцент 
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мов та методики їх викладання
Google Scholar   
ORCID:  0000-0001-5969-3217
Web of Science Researcher ID: CEV-4997-2022
Науковці України ID: 0044121
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Белан Тетяна Григорівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра педагогіки, психології і методики технологічної освіти
Google Scholar
ORCID: 0000-0002-4329-3080
Web of Science Researcher ID: HGA-2602-2022
Науковці України ID:  0064245
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Бивалькевич Леонід Мстиславович
Кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра загальнотехнічних дисциплін та креслення
Google Scholar    
ORCID: 0000-0002-5500-416Х
Web of Science Researcher ID:  AAO-3658-2020
Науковці України ID: 1032235
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Бирюк Ольга Василівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Філологічний факультет
Кафедра педагогіки та методики викладання іноземних мов
Google Scholar    
ORCID: 0000-0002-4951-5465
Web of Science Researcher ID: GPT-0821-2022
Науковці України ID: 0080771
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Бібчук Катерина В’ячеславівна
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

 

Google Scholar, ORCID : 0000-0002-5161-0330
Scopus Author ID: 35742887800
Web of Science Researcher ID: AAE-7399-2019
Науковці України ID: 1465396
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Білоус Ольга Володимирівна
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

 

Google Scholar   
ORCID: 0000-0002-3307-399X
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Бобир Світлана Леонідівна
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

 

Google Scholar
ORCID: 0000-0001-9663-9041
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Богдан Тетяна Миколаївна
Кандидат педагогічних наук, доцент, керівник секції дошкільної освіти
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра дошкільної та початкової освіти
Google Scholar 
ORCID: 0000-0001-6200-1306
Науковці України ID: 0108161
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Богданович Володимир Володимирович
Заступник директора Комунального закладу «Обласний центр народної творчості» Чернігівської обласної ради. Викладач кафедри мистецьких дисциплін, сумісник.
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мистецьких дисциплін
Google Scholar,    ORCID: 0000-0003-3227-8288
Науковці України ID: 1478030
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Богун Микола Олександрович
Кандидат філософських наук
Філологічний факультет
Кафедра філософії та культурології
Google Scholar,  ORCID: 0000-0002-8721-6298
Науковці України ID: 1481009
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Бойко Тетяна Валеріївна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Філологічний факультет
Кафедра іноземних мов
Google Scholar,  ORCID: 0000-0001-7477-9326
Web of Science Researcher ID: GQA-5632-2022
Науковці України ID: 0583159
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Бондар Наталія Олександрівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра загальнотехнічних дисциплін та креслення
Google Scholar,    ORCID: 0000-0002-1072-0015
Науковці України ID: 0082018
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Бондар Олена Сергіївна
Кандидат технічних наук, доцент
Природничо-математичний факультет
Кафедра хімії, технологій та фармації
Google Scholar,    ORCID: 0000-0002-9612-0546
Web of Science Researcher ID: AAH-6361-2019
Scopus Author ID: 54583088800
Науковці України ID: 0061309
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Борисов Олексій Олександрович
Завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор
Філологічний факультет
Кафедра германської філології
Google Scholar,  ORCID: 0000-0001-6159-199Х
Scopus Author ID: 57979563400
Web of Science Researcher ID: ADL-4068-2022
Науковці України ID: 0077360
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Боровик Анатолій Миколайович
Доктор історичних наук, професор
Навчально-науковий інститут історії соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського
Кафедра педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін
Google Scholar,    ORCID: 0000-0002-0701-6668
Науковці України ID: 0011073
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Буденний Василь Йосипович
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
 
Google Scholar   
ORCID: 0000-0001-5213-587Х
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Буковська Ольга Олександрівна
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
 
Google Scholar,    ORCID: 0000-0001-6392-2035
Науковці України ID: 0039240
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Валентьєва Тетяна Іванівна
Кандидат педагогічних наук, старший викладач
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра дошкільної та початкової освіти
Google Scholar,    ORCID: 0000-0002-5697-8281
Web of Science Researcher ID: GPW-7211-2022
Науковці України ID: 0070282
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Васильєва Олена Григорівна
Кандидат філологічних наук, доцент
Філологічний факультет 
Кафедра германської філології
Google Scholar,  ORCID: 0000-0003-3241-4892
Scopus Author ID: 57458375700
Web of Science Researcher ID: ADC-7287-2022
Науковці України ID: 0080730
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Васюта Олег Павлович
Завідувач кафедри, доктор мистецтвознавства, доцент, професор. Заслужений працівник культури України, заслужений діяч мистецтв України. Член Національної всеукраїнської музичної спілки, Національної спілки кобзарів, Національної спілки композиторів України, Національної спілки театральних діячів. Почесний діяч Єврейської ради України
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мистецьких дисциплін
Google Scholar,    ORCID: 0000-0001-7515-9129
Web of Science Researcher ID: GFZ-5631-2022
Науковці України ID: 0354143
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Ващенко Іван Михайлович
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
 
Google Scholar,    ORCID: 0000-0003-0236-2753
Web of Science Researcher ID: AAC-8801-2020
Scopus Author ID: 57195971678
Науковці України ID: 0019690
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Вдовенко Олена Іванівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра професійної освіти та безпеки життєдіяльності
Google Scholar,    ORCID: 0000-0001-7183-2072
Науковці України ID: 1114320
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Вергунова Валерія Сергіївна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мистецьких дисциплін
Google Scholar,    ORCID: 0000-0003-2618-9676
Науковці України ID: 0041532
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Веремейчик Олена Михайлівна
Кандидат історичних наук, доцент
Навчально-науковий інститут історії
соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського
Кафедра історії України, археології та краєзнавства
Google Scholar,  ORCID: 0000-0002-3020-8342
Scopus Author ID: 57192829651
Науковці України ID: 0808207
Репозитарій НУЧК DSpase
 

 Видра Олександр Григорович
Кандидат психологічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра педагогіки, психології і методики технологічної освіти
Google Scholar,    ORCID: 0000-0001-9281-915Х
Scopus Author ID: 57219145781
Науковці України ID: 0020282
Репозитарій НУЧК DSpase 
 

 Вінниченко Євгеній Федорович
Кандидат педагогічних наук, доцент
Природничо-математичний факультет
Кафедра інформатики і обчислювальної техніки
Google Scholar,    ORCID: 0000-0001-8094-1828
Web of Science Researcher ID: GQI-1441-2022
Науковці України ID: 0083065
Репозитарій НУЧК DSpase 

 

 Вітченко Альона Миколаївна
Кандидат педагогічних наук, старший викладач
Факультет фізичного виховання
Кафедра педагогіки, психології і методики фізичного виховання
Google Scholar,    ORCID: 0000-0003-0318-4880
Web of Science Researcher ID: AAC-6821-2020
Науковці України ID: 1479276
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Віхров Сергій Олександрович
Доцент кафедри 
Навчально-науковий інститут історії соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського
Кафедра права, філософії та політології
Google Scholar
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Власова Олена Бориславівна
Викладач кафедри, заступник декана з виховної роботи
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мистецьких дисциплін
Google Scholar
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Воєділова Олена Михайлівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет фізичного виховання
Кафедра педагогіки, психології і методики фізичного виховання
Google Scholar,    ORCID: 0000-0003-0771-8325
Web of Science Researcher ID: AAC-6826-2020
Науковці України ID: 0037951
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Вороніна-Тузовських Юлія Василівна
Кандидат фармацевтичних наук (доктор філософії)
Природничо-математичний факультет
Кафедра хімії, технологій та фармації
Google Scholar    
ORCID: 0000-0002-6673-2154
Scopus Author ID: 56384500500
 

Воронко Олег Григорович
Кандидат історичних наук, доцент
Навчально-науковий інститут історії
соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського
Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин
Google Scholar,    ORCID: 0000-0001-7055-4840
Науковці України ID: 0965094
Репозитарій НУЧК DSpase
 

 Гавриленко Тетяна Леонідівна
Доктор педагогічних наук, професор
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра дошкільної та початкової освіти
Google Scholar,    ORCID: 0000-0001-9412-5805
Scopus Author ID: 57205144675
Web of Science Researcher ID: AAC-8803-2022
Науковці України ID: 0106770
Репозитарій НУЧК DSpase 
 

Газука Тетяна Анатоліївна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра професійної освіти та безпеки життєдіяльності
Google Scholar,  ORCID: 0000-0002-1783-1869
Науковці України ID: 0039060
Репозитарій НУЧК DSpase 
 

Гайдай Наталія Михайлівна
Викладач
Філологічний факультет
Кафедра педагогіки та методики викладання іноземних мов
Google Scholar,  ORCID: 0000-0002-4534-9244
Web of Science Researcher ID: GPT-3628-2022
Науковці України ID: 1480925
Репозитарій НУЧК DSpase 
 

Гапоненко Дмитро Іванович
Кандидат історичних наук, доцент
Навчально-науковий інститут історії
соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського
Кафедра права, філософії та політології
Google Scholar,    ORCID: 0000-0002-6901-8781
Науковці України ID: 0037848
Репозитарій НУЧК DSpase 
 

Гаркуша Сергій Васильович
Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор
Факультет фізичного виховання
Кафедра педагогіки, психології і методики фізичного виховання
Google Scholar,    ORCID: 0000-0002-7120-1446
Scopus-Author ID: 57195972217
Web of Science Researcher ID: AAC-7275-2020
Науковці України ID: 0077066
Репозитарій НУЧК DSpase 
 

Герасимчук Олександр Михайлович
Кандидат історичних наук, старший викладач
Навчально-науковий інститут історії
соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського
Кафедра педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін
Google Scholar,    ORCID: 0000-0002-4176-8417
Науковці України ID: 0065773
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Гергуль Світлана Миколаївна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Філологічний факультет
Кафедра педагогіки та методики викладання іноземних мов
Google Scholar,  ORCID: 0000-0002-6207-7236
Web of Science Researcher ID: GPX-6750-2022
Науковці України ID: 0063492
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Гетта Василь Григорович
Кандидат педагогічних наук, професор
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра технологічної освіти та інформатики
Google Scholar  
ORCID: 0000-0003-3057-9976
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Гірченко Олена Леонідівна
Кандидат психологічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут психології та соціальної роботи
Кафедра загальної, вікової та соціальної психології імені М. А. Скока
Google Scholar,  ORCID: 0000-0003-3908-3010
Web of Science Researcher ID: GPW-6854-2022
Науковці України ID: 0036712
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Говоров Євгеній Миколайович
Кандидат педагогічних наук, старший викладач
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра технологічної освіти та інформатики
Google Scholar    
Науковці України ID: 0051504
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Голець Віталій Віталійович
Кандидат історичних наук, доцент
Навчально-науковий інститут історії
соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського
Кафедра права, філософії та політології
Google Scholar, ORCID: 0000-0001-9308-1361
Scopus Author ID: 57210887288
Науковці України ID: 0104847
Репозитарій НУЧК DSpase 
 

Городиська Олена Володимирівна
Кандидат технічних наук (доктор філософії), доцент
Природничо-математичний факультет
Кафедра хімії, технологій та фармації
Google Scholar,    ORCID: 0000-0002-9563-8386
Web of Science Researcher ID: Н-1426-2016
Scopus Author ID: 57205562073
Науковці України ID: 1469761
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Городнича Лариса Віталіївна
Завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент
Філологічний факультет
Кафедра іноземних мов
Google Scholar,  ORCID: 0000-0002-6795-5958
Web of Science Researcher ID: ADH-9393-2022
Науковці України ID: 0089784
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Горошко Юрій Васильович
Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор 
Природничо-математичний факультет
Кафедра інформатики і обчислювальної техніки
Google Scholar,    ORCID: 0000-0001-9290-7563
Scopus Author ID: 57952935600
Web of Science Researcher ID: GQB-3684-2022
Науковці України ID: 0007292
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Горчинська Катерина Віталіївна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра професійної освіти та безпеки життєдіяльності
Google Scholar,  ORCID: 0000-0002-8180-6166
Scopus Author ID: 57224314633
Web of Science Researcher ID: ABF-9103-2021
Науковці України ID: 0051506
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Горчинський Сергій Володимирович
Кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра технологічної освіти та інформатики
Google Scholar,  ORCID: 0000-0002-9210-9243
Scopus Author ID: 57609375200
Web of Science Researcher ID: CAH-6934-2022
Науковці України ID: 0023263
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Гринь Олена Володимирівна
Кандидат історичних наук, доцент
Навчально-науковий інститут історії
соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського
Кафедра історії України, археології та краєзнавства
Google Scholar,    ORCID: 0000-0001-8307-8070
Науковці України ID: 0033501
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Гриценко Ганна Володимирівна
Кандидат філологічних наук, доцент
Філологічний факультет
Кафедра педагогіки та методики викладання іноземних мов
Google Scholar,  ORCID: 0000-0002-7849-3162
Web of Science Researcher ID: GPT-0303-2022
Науковці України ID: 1480923
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Гриценко Микола Іванович
Доктор фізико-математичних наук, професор
Природничо-математичний факультет
Кафедра фізики та астрономії
Google Scholar, ORCID:  0000-0001-7480-6048
Scopus Author ID: 6602715162
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Грицик Надія Володимирівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Філологічний факультет
Кафедра іноземних мов
Google Scholar,  ORCID: 0000-0001-7198-5327
Web of Science Researcher ID: CTL-4248-2022
Web of Science Researcher ID: CSV-4430-2022
Науковці України ID: 0058541
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Грицун Юлія Миколаївна
Доцент кафедри мистецьких дисциплін, кандидат мистецтвознавства, член Національної спілки композиторів України (2000), лауреат творчої премії імені Іллі Слатіна (у галузі музичного мистецтва) (2013), лауреат Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів композиторів
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мистецьких дисциплін
Google Scholar,    ORCID: 0000-0003-4829-6608
Web of Science Researcher ID: GNY-6247-2022
Науковці України ID: 0062243
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Грищенко Олександра Петрівна
Cтарший викладач
Навчально-науковий інститут історії
соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського
Кафедра права, філософії та політології
Google Scholar,    ORCID: 0000-0002-3725-8094
Scopus Author ID: 57869092400
Науковці України ID: 1463459
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Грищенко Світлана Владиславівна
Доктор педагогічних наук, професор
Навчально-науковий інститут психології та соціальної роботи
Кафедра соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук
Google Scholar,    ORCID: 0000-0002-7981-3578
Web of Science Researcher ID: FDB-4772-2022
Науковці України ID: 0007952
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Грузнова Світлана Вікторівна
Кандидат хімічних наук, доцент
Природничо-математичний факультет
Кафедра хімії, технологій та фармації
Google Scholar,    ORCID: 0000-0002-2949-9998 
Web of Science Researcher ID: AAD-6179-2020 
Scopus Author ID: 6507821454
Науковці України ID: 1263971 
Репозитарій НУЧК DSpase 
 

Давидова Наталія Анатоліївна
Кандидат педагогічних наук, старший викладач, заслужений майстер спорту України, Кавалер Ордену княгині Ольги III ступеня, бронзова призерка Олімпійських ігор у Пекіні
Факультет фізичного виховання
Кафедра спорту
Google Scholar,    ORCID: 0000-0002-4537-2428
Науковці України ID: 0051799
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Дедович Валентин Миколайович
Кандидат педагогічних наук, доцент
Природничо-математичний факультет
Кафедра фізики та астрономії
Google Scholar,    ORCID: 0000-0003-1963-1606
Науковці України ID: 0024145
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Дейнеко Сергій Миколайович
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет фізичного виховання
Кафедра спорту
Google Scholar    
ORCID: 0000-0003-1507-1648
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Демченко Наталія Ростиславівна
Кандидат біологічних наук, доцент
Природничо-математичний факультет 
Кафедра біології
Google Scholar,    ORCID: 0000-0001-8542-730X
Scopus Author ID: 57190674891
Scopus Author ID: 57553671800
Web of Science Researcher ID: AAC-6206-2021
Web of Science Researcher ID: FYW-7032-2022
Науковці України ID: 0050283
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Дерев’янко Світлана Петрівна
Кандидат психологічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут психології та соціальної роботи
Кафедра загальної, вікової та соціальної психології імені М. А. Скока
Google Scholar,    ORCID: 0000-0003-2946-1444
Web of Science Researcher ID: GPS-4845-2022
Науковці України ID: 0022845
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Деркач Наталія Валеріївна
Кандидат філологічних наук, доцент
Філологічний факультет
Кафедра германської філології
Google Scholar,    ORCID: 0000-0002-2418-9907
Науковці України ID: 0036646
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Джевага Григорій Васильович
Кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра педагогіки, психології і методики технологічної освіти
Google Scholar,  ORCID: 0000-0001-6853-885Х
Науковці України ID: 0047149
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Дженджеро Оксана Леонідівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мов та методики їх викладання
Google Scholar,    ORCID: 0000-0002-9448-9999
Web of Science Researcher ID: GPX-3297-2022
Науковці України ID: 0045068
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Доманова Ганна Сергіївна
Кандидат історичних наук, доцент
Навчально-науковий інститут історії соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського
Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин
Google Scholar,    ORCID: 0000-0001-9957-0190
Web of Science Researcher ID: GQB-4904-2022
Науковці України ID: 0079760
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Дорохіна Тамара Федорівна
Кандидат історичних наук, доцент
Навчально-науковий інститут історії соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського
Кафедра історії України, археології та краєзнавства
Google Scholar,    ORCID: 0000-0002-9936-6226
Web of Science Researcher ID: C-2084-2018
Науковці України ID: 0020437
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Дорошенко Тетяна Володимирівна
Доктор педагогічних наук, професор
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мистецьких дисциплін
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-8751-421Х
Scopus-Author ID: 57203247942
Web of Science Researcher ID: ESK-4532-2022
Науковці України ID: 0016586
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Дрозденко Наталія Миколаївна
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

 

Google Scholar,    ORCID : 0000-0003-2374-8110
Науковці України ID: 0051749
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Дроздов Олександр Юрійович
Завідувач кафедри, доктор психологічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут психології та соціальної роботи
Кафедра загальної, вікової та соціальної психології імені М. А. Скока
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-6682-9108
Scopus Author ID: 57226592327
Web of Science Researcher ID: AAW-3964-2021
Науковці України ID: 0030027
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Дроздова Марина Анатоліївна
Кандидат психологічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут психології та соціальної роботи
Кафедра соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук
Google Scholar,    ORCID: 0000-0002-1388-4955
Науковці України ID: 0037386
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Дятлов Володимир Олександрович
Доктор історичних наук, професор. Перший проректор,
проректор з науково-педагогічної роботи
Навчально-науковий інститут історії соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського
Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-4320-7795
Науковці України ID: 0911564
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Дятлов Юрій Володимирович
Завідувач кафедри, кандидат історичних наук, доцент
Природничо-математичний факультет
Кафедра фізики та астрономії
Google Scholar,    ORСID: 0000-0001-5456-2437
Web of Science Researcher ID: GPP-3701-2022
Науковці України ID: 0106275
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Дяченко Вікторія Анатоліївна
Кандидат психологічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут психології та соціальної роботи
Кафедра загальної, вікової та соціальної психології імені М. А. Скока
Google Scholar,    ORСID: 0000-0001-6162-0594
Науковці України ID: 1470418
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Євтух Микола Борисович
Доктор педагогічних наук, професор, академік Академії педагогічних наук України, член Президії АПН України, Навчально-методичної ради Міністерства освіти України, віце-президент Асоціації А. С. Макаренка
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мистецьких дисциплін
Google Scholar   
ORСID:  0000-0001-6116-4760
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Еткіна Ірина Ігорівна
Кандидат історичних наук, доцент
Навчально-науковий інститут історії соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського
Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-2066-4045
Web of Science Researcher ID: CNX-1969-2022
Науковці України ID: 1472794
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Єфремова Олена Петрівна
Кандидат юридичних наук, доцент
Навчально-науковий інститут історії соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського
Кафедра права, філософії та політології
Google Scholar
Web of Science Researcher ID: CJU-8495-2022
Науковці України ID: 0069643
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Жара Ганна Іванівна
Доктор педагогічних наук, професор
Факультет фізичного виховання
Кафедра біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-8092-542Х
Web of Science Researcher ID: R-7389-2017
Науковці України ID: 0089790
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Желізний Максим Миколайович
Доцент кафедри спорту, кандидат педагогічних наук
Факультет фізичного виховання
Кафедра спорту
Google Scholar    
Web of Science Researcher ID: AAC-7648-2020
Науковці України ID: 0088610
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Жиденко Алла Олександрівна
Докторка біологічних наук, професорка кафедри біології
Факультет фізичного виховання
Кафедра біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-3070-1575
Scopus-Author ID: 6602241992
Web of Science Researcher ID: GFC-0961-2022
Науковці України ID: 0012231
Репозитарій НУЧК DSpase
 

 

Жила Світлана Олексіївна
Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор
Філологічний факультет
Кафедра української мови і літератури
Google Scholar,  ORСID: 0000-0001-9266-4557
Web of Science Researcher ID: GQB-0094-2022
Науковці України ID: 0011547
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Жиліна Тетяна Миколаївна
Кандидат біологічних наук, доцент
Природничо-математичний факультет
Кафедра екології та охорони природи
Google Scholar,    ORСID: 0000-0001-6614-6684
Scopus Author ID: 57193442039
Науковці України ID: 0106686 
Репозитарій НУЧК DSpase
 

 

Жлобо Тетяна Михайлівна
Завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет фізичного виховання
Кафедра фізичного виховання та хореографії
Google Scholar   
ORСID: 0000-0002-6811-9388
Scopus-Author ID: 57756988500
Науковці України ID: 0051371
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Жула Володимир Петрович
Доцент кафедри спорту, кандидат педагогічних наук
Факультет фізичного виховання
Кафедра спорту
Google Scholar   
ORСID: 0000-0003-3649-464X
Scopus-Author ID: 57195972568
Науковці України ID: 0071231
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Жула Лідія Володимирівна
Кандидат педагогічних наук, доцент. Заступник декана з питань молодіжної політики та іміджевої діяльності
Факультет фізичного виховання
Кафедра спорту
Google Scholar,    ORСID: 0000-0001-9589-3435
Web of Science Researcher ID: AAC-7646-2020
Науковці України ID: 0038919
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Завацька Людмила Миколаївна
Кандидат педагогічних наук, професор, директорка Навчально-наукового інституту психології та соціальної роботи, відмінник освіти України
Навчально-науковий інститут психології та соціальної роботи
Кафедра соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук
Google Scholar,    ORСID: 0000-0003-2069-9667
Web of Science Researcher ID: GLE-9726-2022
Науковці України ID: 1470362
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Заворотинський Андрій Володимирович
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

 

Google Scholar
ORCID: 0000-0002-0889-8367
Scopus-Author ID: 56600810200
Науковці України ID: 1120497
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Зайченко Наталія Іванівна
Доктор педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут психології та соціальної роботи
Кафедра соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-4961-4711
Scopus Author ID: 57216298695
Web of Science Researcher ID: GCU-6462-2022
Науковці України ID: 0009665
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Запорожченко Тетяна Петрівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра дошкільної та початкової освіти
Google Scholar,    ORCID: 0000-0002-0835-2348
Web of Science Researcher ID: AGQ-3706-2022
Науковці України ID: 1267197
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Іваненко Аліна Олексіївна
Кандидат історичних наук, доцент 
Навчально-науковий інститут історії соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського
Кафедра права, філософії та політології
Google Scholar,    ORCID: 0000-0003-0606-5836
Web of Science Researcher ID: V-9056-2018
Web of Science Researcher ID: EZX-7924-2022
Науковці України ID: 1478002
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Каранда Марина Василівна
Кандидат філософських наук
Філологічний факультет
Кафедра філософії та культурології
Google Scholar,  ORCID: 0000-0001-6748-2815
Науковці України ID: 0080829
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Карпенко Юрій Олександрович
Завідувач кафедри, доцент 
Природничо-математичний факультет
Кафедра екології та охорони природи
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-1703-8473
Scopus Author ID: 57225225632
Scopus-Author ID: 57216710754
Web of Science Researcher ID:  AAF-8020-2021
Науковці України ID: 0951837
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Карпова Ірина Гораціївна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут психології та соціальної роботи
Кафедра соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук
Google Scholar   
Науковці України ID: 0036138
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Катаєва Лариса Всеволодівна
Викладач
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
 
Google Scholar    
ORСID: 0000-0001-6890-4100
Web of Science Researcher ID: AAC-7781-2020
 

Католик Андрій Віталійович
Кандидат історичних наук, старший викладач
Навчально-науковий інститут історії соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського
Кафедра педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін
Науковці України ID: 1480134
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Кашпур Світлана Іванівна
Викладач
Філологічний факультет
Кафедра іноземних мов
Google Scholar  
ORСID: 0000-0001-8683-1443
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Квашук Юлія Валеріївна
Старший викладач, кандидат технічних наук 
Природничо-математичний факультет
Кафедра екології та охорони природи
Google Scholar,    ORСID: 0000-0001-8361-5657
Scopus Author ID: 56856864100
Науковці України ID: 0066276
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Кеда Марина Констянтинівна
Кандидат історичних наук, доцент
Навчально-науковий інститут історії соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського
Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин
Google Scholar , ORСID:0000-0003-3458-1299
Науковці України ID:0019494
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Кірієнко Світлана Володимирівна
Доцент кафедри, кандидат біологічних наук
Природничо-математичний факультет
Кафедра екології та охорони природи
Google Scholar , ORСID:0000-0002-2960-8656
Scopus Author ID: 57200961737
Web of Science Researcher ID: GQB-3128-2022
Науківці України ID: 0046804
Репозитарій НУЧК DSpase
 
 

Кисла Оксана Федосіївна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв
Кафедра дошкільної та початкової освіти
Google Scholar ,    Google Scholar
ORСID: 0000-0002-6267-6693
Науковці України ID: 0021772
Репозитарій НУЧК DSpase

 

Кислий Анатолій Олександрович
Доктор філософських наук, професор
Філологічний факультет
Кафедра філософії та культурології
Google Scholar,    ORСID: 0000-0001-8988-8242
Web of Science Researcher ID: GQA-8875-2022
Науковці України ID: 0107511
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Киян Інна Василівна
Викладач
Філологічний факультет
Кафедра іноземних мов
Google Scholar
ORСID: 0000-0001-8753-2090
Web of Science Researcher ID: FEC-0362-2022
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Кійко Тетяна Борисівна
Методист заочного відділення, кандидат педагогічних наук
Факультет фізичного виховання
Кафедра біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-4642-4875
Scopus Author ID: 57225063423
Web of Science Researcher ID: AAC-7757-2020
Науковці України ID: 0526266
Репозитарій НУЧК DSpase 
 

Кілочицька Тетяна Валентинівна
Кандидат історичних наук, доцент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра загальнотехнічних дисциплін та креслення
Google Scholar,    ORСID : 0000-0003-4471-0904
Web of Science Researcher ID: GPW-7945-2022
Науковці України ID: 0021278
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Кміть Олена Володимирівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мов та методики їх викладання
Google Scholar,    ORСID: 0000-0003-3396-7798
Web of Science Researcher ID: HZI-4276-2023
Науковці України ID: 0074902
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Коваленко Олександр Борисович
Кандидат історичних наук, професор
Навчально-науковий інститут історії соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського
Кафедра історії України, археології та краєзнавства 
Google Scholar,    ORСID: 0000-0001-8382-0159
Науковці України ID: 1472782
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Коваленко Ольга Олександрівна
Кандидат історичних наук, доцент
Навчально-науковий інститут історії соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського
Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин 
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-0456-3834
Науковці України ID: 0044891
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Коваль Вікторія Олександрівна
Кандидат біологічних наук, доцент
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра дошкільної та початкової освіти
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-3673-2583
Web of Science Researcher ID: CYS-7026-2022
Науковці України ID: 0050451
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Ковбаса Тетяна Іванівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра професійної освіти та безпеки життєдіяльності
Google Scholar,    ORСID: 0000-0003-0052-6961
Web of Science Researcher ID: B-8763-2019
Науковці України ID: 0047970
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Ковбаса Юрій Миколайович
Кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра професійної освіти та безпеки життєдіяльності
Google Scholar,    ORСID: 0000-0001-6152-9491
Web of Science Researcher ID: G-3994-2018
Науковці України ID: 0077442
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Колесник Марина Олександрівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Природничо-математичний факультет 
Кафедра біології
Google Scholar,    ORСID:  0000-0003-0775-4035
Web of Science Researcher ID: Y-1317-2019
Науковці України ID: 0102043
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Колесник Олена Сергіївна
Доктор культурології, доцент, професор
Філологічний факультет
Кафедра філософії та культурології
Google Scholar,  ORСID: 0000-0002-0597-6489
Web of Science Researcher ID: FHS-6512-2022
Науковці України ID: 0009645
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Коляда Андрій Миколайович
Кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра професійної освіти та безпеки життєдіяльності
Google Scholar   
ORCID: 0000-0001-7605-8100 
Науковці України ID: 0047575
Репозитарій НУЧК DSpase
 

 

Кондратенко Ірина Анатоліївна
Кандидат мистецтвознавства, доцент
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мистецьких дисциплін
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-5853-6292
Scopus Author ID: 57956045600
Web of Science Researcher ID: GNW-7710-2022
Науковці України ID: 1462458
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Кондратьєв Ігор Вікторович
Доктор історичних наук, доцент, професор
Навчально-науковий інститут історії соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського
Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин
Google Scholar,    ORСID: 0000-0003-0696-2254
Scopus Author ID: 57279819000
Web of Science Researcher ID: GPP-2770-2022
Науковці України ID: 0076412
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Коновальчук Марина Валеріївна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра дошкільної та початкової освіти
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-9775-5658
Scopus Author ID: 6506663953
Web of Science Researcher ID: CZH-4961-2022
Науковці України ID: 1262304
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Конотоп Олена Сергіївна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мов та методики їх викладання
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-8451-357X
Web of Science Researcher ID: FDX-8611-2022
Науковці України ID: 0034815
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Костирєв Андрій Геннадійович
Доцент кафедри
Навчально-науковий інститут історії соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського
Кафедра права, філософії та політології
Google Scholar,    ORСID: 0000-0001-9671-4355
Scopus Author ID: 57222762852
Web of Science Researcher ID: AAV-5227-2021
Науковці України ID: 0102875
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Костюченко Андрій Олександрович
Кандидат педагогічних наук, старший викладач 
Природничо-математичний факультет
Кафедра інформатики і обчислювальної техніки
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-6178-6444
Web of Science Researcher ID: GPX-1175-2022
Науковці України ID: 0062806
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Кошель Анна Павлівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра дошкільної та початкової освіти
Google Scholar,    ORСID: 0000-0001-9343-7807
Scopus Author ID: 57744138800
Scopus Author ID: 57455485300
Науковці України ID: 1187790
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Кошель Віталій Миколайович
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра дошкільної та початкової освіти
Google Scholar,    ORСID: 0000-0001-7547-2879
Scopus Author ID: 57225062288
Науковці України ID: 0640197
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Красавіна Валентина Василівна
Кандидат філологічних наук, доцент
Філологічний факультет
Кафедра української мови і літератури
Google Scholar,  ORСID: 0000-0001-7946-6951
Науковці України ID: 0019429
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Кривенко Анатолій Петрович
Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент
Факультет фізичного виховання
Кафедра спорту
Google Scholar
Web of Science Researcher ID: AAC-7717-2020
Науковці України ID: 0084217
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Кудін Сергій Федорович
Кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету фізичного виховання
Факультет фізичного виховання
Кафедра біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-9800-5525
Web of Science Researcher ID: AAD-7545-2020
Науковці України ID: 0637698
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Кужельний Андрій Володимирович
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет фізичного виховання
Кафедра спорту
Google Scholar   
ORСID: 0000-0001-5938-8589
Web of Science Researcher ID: AAE-4992-2022
Науковці України ID: 0064380
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Кузьомко Леонід Михайлович
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет фізичного виховання
Кафедра спорту
Google Scholar    ORСID: 0000-0003-3557-9465
Науковці України ID: 1473227
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Кулик Ірина Олександрівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут історії соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського
Кафедра педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-9898-0064
Науковці України ID: 0090282
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Купчик Олена Юріївна
Кандидат хімічних наук, доцент
Природничо-математичний факультет
Кафедра хімії, технологій та фармації
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-2837-2223
Scopus Author ID: 57195507234
Scopus Author ID: 57212500446 
Web of Science Researcher ID: AAD-4993-2020
Науковці України ID: 0087367
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Курмакова Ірина Миколаївна
Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор
Природничо-математичний факультет
Кафедра хімії, технологій та фармації
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-8916-6546
Scopus Author ID: 6603630402
Web of Science Researcher ID: H-2041-2019
Науковці України ID: 0009026
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Куртова Галина Юріївна
Кандидат педагогічних наук
 Факультет фізичного виховання
Кафедра спорту
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-6939-631X
Scopus Author ID: 57985223100
Web of Science Researcher ID: CZU-5253-2022
Науковці України ID: 0023898
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Ладонько Людмила Степанівна
Доктор економічних наук, доцент, професор кафедри
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мистецьких дисциплін
Google Scholar   
ORСID: 0000-0002-4105-051Х
Scopus Author ID: 57834868400
Web of Science Researcher ID: AAB-9981-2020
Науковці України ID: 0023751
Репозитарій НУЧК DSpase 
 

Лазаренко Микола Григорович
Доцент кафедри, кандидат педагогічних наук
Факультет фізичного виховання
Кафедра фізичного виховання та хореографії
Google Scholar
ORCID: 0000-0003-3308-5154
Scopus Author ID: 57195977370
Web of Science Researcher ID: GPX-3200-2022
Web of Science Researcher ID: DBS-7329-2022
Науковці України ID: 0069971
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Лапицька Надія Василівна
Кандидат технічних наук (доктор філософії)
Природничо-математичний факультет
Кафедра хімії, технологій та фармації
Google Scholar    
ORСID: 0000-0003-2431-4373
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Лапутін Анатолій Миколайович
посада
 факультет
Кафедра 
Google Scholar,    ORCID
Науковці України ID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Лимар Юлія Михайлівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра дошкільної та початкової освіти
Google Scholar,    ORСID: 0000-0003-0966-050X
Web of Science Researcher ID: GPQ-0066-2022
Науковці України ID: 0036710
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Лисенко Людмила Леонідівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет фізичного виховання
Кафедра педагогіки, психології і методики фізичного виховання
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-3629-3840
Scopus Author ID: 57195972655
Web of Science Researcher ID: AAC-6822-2020
Науковці України ID: 0087086
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Литвин-Жмурко Тетяна Сергіївна
Викладач кафедри спорту, майстер спорту України з художньої гімнастики
Факультет фізичного виховання
Кафедра спорту
Google Scholar   
ORCID: 0000-0002-1448-9949
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Лілік Ольга Олександрівна
Професор кафедри, доктор педагогічних наук, доцент
Філологічний факультет
Кафедра української мови і літератури
Google Scholar,  ORСID: 0000-0002-5187-1944
Web of Science Researcher ID: GQB-0015-2022
Науковці України ID: 0037395
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Лісневська Алла Олексіївна
Кандидат психологічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут психології та соціальної роботи
Кафедра загальної, вікової та соціальної психології імені М. А. Скока
Google Scholar,    ORСID: 0000-0003-1326-4016
Науковці України ID: 0037396
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Літвін Ірина Миколаївна
Викладач
Філологічний факультет
Кафедра педагогіки та методики викладання іноземних мов
Google Scholar,  ORСID: 0000-0002-6426-8239
Web of Science Researcher ID: GPP-2974-2022
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Лугова Анна Олександрівна
Викладач
Філологічний факультет
Кафедра іноземних мов
Google Scholar  
ORСID:0000-0002-7818-9670
Репозитарій НУЧК DSpase
 

 

Лукаш Олександр Васильович
Професор кафедри екології та охорони природи 
Природничо-математичний факультет
Кафедра екології та охорони природи
Google Scholar ,   Google Scholar2
ORСID:0000-0003-2702-6430
Scopus Author ID:57202369398
Web of Science Researcher ID:GAO-8531-2022
Web of Science Researcher ID: AAF-8129-2021
Науківці України ID: 0012511
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Люлька Василь Степанович
Завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра загальнотехнічних дисциплін та креслення
Google Scholar
ORСID: 0000-0003-1404-6037
Науківці України ID: 0030025
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Ляховець Лариса Олексіївна
Кандидат психологічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут психології та соціальної роботи
Кафедра загальної, вікової та соціальної психології імені М. А. Скока
Google Scholar   
ORСID: 0000-0002-7078-3122
Науківці України ID: 0033663
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Мазуренко Світлана Григорівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра професійного освіти та безпеки життєдіяльності
Google Scholar   
ORСID : 0000-0001-5606-9865
Науковці України ID: 0031000
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Макарова Ганна Григорівна
Директор Наукової бібліотеки
Наукова бібліотека Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
Google Scholar , ORСID: 0000-0003-4303-5775
Науківці України ID: 0064832
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Макей Олександр Павлович
Викладач, сумісник
Природничо-математичний факультет
Кафедра хімії, технологій та фармації
Google Scholar
Scopus Author ID: 57207466377
Науковці України ID: 
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Максак Інна Василівна
Викладач 
Факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв
Кафедра мов та методики їх викладання
Google Scholar , ORСID: 0000-0003-1101-2544
Науківці України ID: 1480978
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Мамчич Олена Борисівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв
Кафедра мов та методики їх викладання
Google Scholar , ORСID: 0000-0003-1770-3311
Web of Science Researcher ID: HZL-6255-2023
Науковці України ID: 0030354
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Матвійчук Людмила Анатоліївна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Природничо-математичний факультет
Кафедра інформатики і обчислювальної техніки
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-2046-6153
Scopus Author ID: 57942488900
Web of Science Researcher ID: AAB-5903-2021
Науковці України ID: 0064375
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Махоткіна Ліна Борисівна
Кандидат педагогічних наук, старший викладач
Навчально-науковий інститут психології та соціальної роботи
Кафедра соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук
Google Scholar,    ORCID: 0000-0002-1510-9071
Web of Science Researcher ID: DED-2081-2022
Науковці України ID: 0070713
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Мацнєва Оксана Анатоліївна
Завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент
Філологічний факультет
Кафедра педагогіки та методики викладання іноземних мов
Google Scholar,  ORСID: 0000-0001-8107-0032
Web of Science Researcher ID: I-3965-2016
Науковці України ID: 0089867
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Мачульський Григорій Миколайович
Кандидат сільськогосподарських наук, доцент (доктор філософії)
Природничо-математичний факультет
Кафедра географії
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-7164-1695
Scopus Author ID: 57208260641
Науковці України ID: 1473222
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Мех Лариса Михайлівна
Кандидат економічних наук, доцент
Природничо-математичний факультет
Кафедра математики та економіки
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-4418-7036
Науковці України ID: 0076067
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Мехед Ольга Борисівна
Завідувач кафедри, кандидат біологічних наук, доцент
Природничо-математичний факультет 
Кафедра біології
Google Scholar,    ORСID: 0000-0001-9485-9139
Web of Science Researcher ID: AAC-7333-2021
Web of Science Researcher ID: HKV-5275-2023
Scopus Author ID: 6506181994
Науковці України ID: 0018128
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Михайленко Оксана Володимирівна
Кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з навчальної роботи 
Навчально-науковий інститут психології та соціальної роботи
Кафедра соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук
Google Scholar,    ORCID: 0000-0003-4858-0983
Науковці України ID: 0059850
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Михайленко Олена Вікторівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мов та методики їх викладання
Google Scholar,    ORСID: 0000-0001-8982-9728
Науковці України ID: 1481011
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Міден Ервін Лотарович
Навчально-науковий інститут історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
 
Google Scholar,    ORСID: 0000-0003-1625-7997
Web of Science Researcher ID: AFR-1258-2022
Науковці України ID: 1482218
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Міненок Антоніна Олексіївна
Доктор педагогічних наук, професор
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра дошкільної та початкової освіти
Google Scholar,   
ORСID: 0000-0002-4145-4039    ORСID: 0000-0001-5517-0574
Scopus Author ID: 57203248796
Web of Science Researcher ID: DFP-9122-2022
Науковці України ID: 0032063
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Мінько Наталія Петрівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра загальнотехнічних дисциплін та креслення
Google Scholar,    ORСID: 0000-0003-1680-0769
Науковці України ID: 0051502
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Мірошник Ірина Василівна
Завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мов та методики їх викладання
Google Scholar,    ORСID: 0000-0001-7600-1112
Scopus Author ID: 57205264952
Web of Science Researcher ID: GDJ-5622-2022
Науковці України ID: 0058554
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Міщенко Тетяна В’ячеславівна
Кандидат біологічних наук, старший викладач
Факультет фізичного виховання
Кафедра біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-8801-0734
Scopus Author ID: 54391549900
Web of Science Researcher ID: AAE-3204-2020
Науковці України ID: 1020342
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Могильний Федір Віталійович
Кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут психології та соціальної роботи
Кафедра соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-0581-7680
Науковці України ID: 0071760
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Мойсеюк Юлія Миколаївна
Викладач
Філологічний факультет
Кафедра германської філології
Google Scholar
ORСID: 0000-0003-3498-7707
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Музиченько Світлана Василівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
 Природничо-математичний факультет
Кафедра математики та економіки
Google Scholar,    ORСID: 0000-0003-4068-4446
Науковці України ID: 0032063
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Мунасипова-Мотяш Ірина Анатоліївна
Кандидат біологічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут психології та соціальної роботи
Кафедра загальної, вікової та соціальної психології імені М. А. Скока
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-4129-9040
Науковці України ID: 0033492
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Нак Марина Миколаївна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Природничо-математичний факультет
Кафедра математики та економіки
Google Scholar,    ORСID: 0000-0003-3775-8141
Web of Science Researcher ID: GPX-2322-2022
Науковці України ID: 0107708
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Насєдкін Ігор Юрійович
Кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент
Природничо-математичний факультет
Кафедра географії
Google Scholar    
ORСID: 0000-0003-0616- 6514
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Неговський Ігор Вікторович
Кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та господарських питань
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра загальнотехнічних дисциплін та креслення
Науковці України ID: 0040160
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Нехай Валентин Анатолійович
Кандидат економічних наук, доцент
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мистецьких дисциплін
Google Scholar   
ORCID: 0000-0002-6209-5661
ORCID: 0000-0002-9548-0961
Scopus Author ID: 56669974800
Web of Science Researcher ID: F-4825-2016
Науковці України ID: 0090484
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Нікітіна Наталія Петрівна
Кандидат філологічних наук, доцент
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мов та методики їх викладання
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-7320-4819
Науковці України ID: 0055673
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Нітченко Галина Миколаївна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра технологічної освіти та інформатики
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-0928-6709
Науковці України ID: 0085939
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Носко Микола Олексійович
Доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України
Факультет фізичного виховання
Кафедра педагогіки, психології і методики фізичного виховання
Google Scholar,    ORСID: 0000-0001-9903-9164
Scopus-Author ID: 56880089100
Web of Science Researcher ID: C-6263-2017
Web of Science Researcher ID: AEP-4154-2022
Науковці України ID: 1258410
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Носко Юлія Миколаївна
Доктор педагогічних наук, професор
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра дошкільної та початкової освіти
Google Scholar,    ORСID: 0000-0003-1077-8206
Scopus Author ID: 56880366900
Web of Science Researcher ID: AAT-8354-2021
Науковці України ID: 0063430
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Носовець Наталія Михайлівна
Завідуюча кафедрою, кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра педагогіки, психології і методики технологічної освіти
Google Scholar,    ORСID: 0000-0003-1536-4870
Web of Science Researcher ID: DIL-5492-2022
Науковці України ID: 0104731
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Огієнко Дана Петрівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мистецьких дисциплін
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-4513-231Х
Науковці України ID: 0040798
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Ольховик Марина Володимирівна 
Кандидат філософських наук, доцент, заступник з навчальної роботи декана філологічного факультету
Філологічний факультет
Кафедра філософії та культурології
Google Scholar,  ORСID: 0000-0003-2789-9194
Web of Science Researcher ID: GPP-4140-2022
Web of Science Researcher ID: HRR-7455-2023
Науковці України ID: 0078500
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Острянко Андрій Миколайович
Завідувач кафедри, кандидат історичних наук, доцент, професор
Навчально-науковий інститут історії соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського
Кафедра історії України, археології та краєзнавства
Google Scholar,    ORСID: 0000-0001-8995-8968
Науковці України ID: 0027295
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Павленко Людмила Анатоліївна
Кандидат історичних наук, доцент
Навчально-науковий інститут історії соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського
Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин
Google Scholar,    ORСID: 0000-0003-0238-7168
Науковці України ID: 0108334
Репозитарій НУЧК DSpase
 

 

 

Панзига Оксана Миколаївна
Викладач
Філологічний факультет
Кафедра іноземних мов 
Google Scholar
ORСID: 0000-0002-1273-9772
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Панченко Валентин Іванович
Кандидат історичних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи
Навчально-науковий інститут історії соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського
Кафедра історії України, археології та краєзнавства 
Google Scholar
Web of Science Researcher ID: DMD-3668-2022
Науковці України ID: 0046698
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Панченко Вікторія Олександрівна
Доцент кафедри
Навчально-науковий інститут психології та соціальної роботи
Кафедра загальної, вікової та соціальної психології імені М. А. Скока
Google Scholar,    ORCID: 0000-0002-0160-2172
Web of Science Researcher ID: FRE-7992-2022
Науковці України ID: 1211990
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Панченко Тамара Степанівна
Старший викладач кафедри
Навчально-науковий інститут психології та соціальної роботи
Кафедра загальної, вікової та соціальної психології імені М. А. Скока
Google Scholar,    ORСID: 0000-0001-5841-9451
Науковці України ID: 1470201
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Паперник Вікторія Вікторівна
Доцент кафедри, кандидат біологічних наук
Природничо-математичний факультет
Кафедра екології та охорони природи
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-3219-9523
Scopus Author ID: 8606869100
Scopus Author ID: 6505731616
Науковці України ID: 0027304
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Пархоменко Олександр Григорович
Завідувач кафедри, кандидат географічних наук, доцент (доктор філософії)
Природничо-математичний факультет
Кафедра географії
Google Scholar,    ORСID: 0000-0001-7939-9576
Scopus Author ID: 57210551735
Науковці України ID: 0032206
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Пеньковець Василь Іванович
Доцент кафедри спорту і спортивних ігор
Факультет фізичного виховання
Кафедра спорту
Google Scholar   
ORCID: 0000-0002-2798-2302
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Пеньковець Олександра Михайлівна 
Кандидат філософських наук, доцент
Навчально-науковий інститут психології та соціальної роботи
Кафедра соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук
Google Scholar
Науковці України ID: 0100128
 
 

Перинський Юрій Євгенійович 
Кандидат педагогічних наук, старший викладач
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра загальнотехнічних дисциплін та креслення
Google Scholar,    ORСID: 0000-0001-5436-0659
Науковці України ID: 1463379
Репозитарій НУЧК DSpase
 

 

Петреченко Ірина Євгенівна 
Кандидат історичних наук, доцент
Навчально-науковий інститут історії соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського
Кафедра історії України, археології та краєзнавства
Google Scholar,    ORСID: 0000-0001-6677-1260
Науковці України ID: 0031846
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Пилипенко Володимир Миколайович 
Кандидат історичних наук, доцент
Навчально-науковий інститут історії соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського
Кафедра історії України, археології та краєзнавства
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-2133-243X
Науковці України ID: 0023139
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Пискун Оксана Миколаївна 
Кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра педагогіки, психології і методики технологічної освіти
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-9825-8741
Науковці України ID: 0090400
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Підопригора Наталія Вікторівна 
Викладач кафедри, старший лаборант
Факультет фізичного виховання
Кафедра фізичного виховання та хореографії
Google Scholar    
ORCID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Пікун Леся Василівна 
Кандидат філологічних наук, доцент
Філологічний факультет
Кафедра германської філології
Google Scholar,  ORСID: 0000-0002-3072-2173
Науковці України ID: 0080688
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Платонова Оксана Георгіївна 
Кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з питань молодіжної політики та іміджевої діяльності 
Навчально-науковий інститут психології та соціальної роботи
Кафедра соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук
Google Scholar,    ORCID: 0000-0003-4197-3290
Науковці України ID: 0038940
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Пліско Валерій Іванович 
Професор
Факультет фізичного виховання
Кафедра педагогіки, психології і методики фізичного виховання
Google Scholar,   
ORСID: 0000-0002-9717-3332   ORСID: 0000-0001-8714-985Х
Scopus Author ID: 57195975113
Scopus Author ID: 57203242653
Web of Science Researcher ID: DXH-8125-2022
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Плуток Олена Вікторівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра професійної освіти та безпеки життєдіяльності
Google Scholar
Науковці України ID: 0039080
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Повечера Ірина Віталіївна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра технологічної освіти та інформатики
Google Scholar    
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Позняк Тетяна Миколаївна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут психології та соціальної роботи
Кафедра загальної, вікової та соціальної психології імені М. А. Скока
Google Scholar,    ORCID: 0000-0001-8893-4817
Науковці України ID: 1470202
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Полетай Вячеслав Миколайович
Кандидат біологічних наук, доцент
Природничо-математичний факультет 
Кафедра біології
Google Scholar,    ORСID:  0000-0002-0231-2740
Науковці України ID: 0043788
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Полетай Олена Михайлівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра педагогіки, психології і методики технологічної освіти
Google ScholarGoogle Scholar2
ORСID: 0000-0002-6966-0205
Науковці України ID: 0059767
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Половець Володимир Михайлович
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

 

Google Scholar
Науковці України ID: 0789928
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Попсуй Анатолій Васильович
Викладач
Філологічний факультет
Кафедра іноземних мов 
Google Scholar  
ORСID: 0000-0002-1334-8562
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Потоцька Світлана Олександрівна
Кандидат біологічних наук
Природничо-математичний факультет 
Кафедра біології
Google Scholar,    ORCID: 0000-0002-3595-503X
Науковці України ID: 0047351
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Пригодій Алла Володимирівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра професійної освіти та безпеки життєдіяльності
Google Scholar,    ORCID: 0000-0002-1166-6153
Науковці України ID: 0032189
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Приймак Cергій Георгійович
Доктор педагогічних наук, професор
Факультет фізичного виховання
Кафедра біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту
Google Scholar,    ORСID:  0000-0003-3911-7081
Scopus-Author ID: 55873000300
Scopus Author ID: 57282918400
Web of Science Researcher ID: AAE-9459-2019
Web of Science Researcher ID: GDQ-1326-2022
Науковці України ID: 0103952
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Примак Юлія Володимирівна
Доцент кафедри
Навчально-науковий інститут психології та соціальної роботи
Кафедра загальної, вікової та соціальної психології імені М. А. Скока
Google Scholar,    ORСID: 0000-0001-7374-1844
Науковці України ID: 0053802
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Притулик Наталія Валеріївна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра дошкільної та початкової освіти
Google ScholarGoogle Scholar 2
ORСID: 0000-0001-9741-4717
Науковці України ID: 0031570
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Приходько Тетяна Вікторівна
Викладач
Філологічний факультет
Кафедра педагогіки та методики викладання іноземних мов
Google Scholar,  ORСID: 0000-0001-7428-7225
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Прищепа Олена Петрівна
Викладач
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мистецьких дисциплін
Google Scholar    
ORСID: 0000-0002-6876-5910
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Проніков Олександр Костянтинович
Доктор педагогічних наук, професор
Факультет фізичного виховання
Кафедра педагогіки, психології і методики фізичного виховання
Google Scholar,    ORСID: 0000-0001-5329-635Х
Web of Science Researcher ID: FRD-9825-2022
Науковці України ID: 0009221
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Прядко Наталія Олександрівна
Кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декану факультету
Природничо-математичний факультет
Кафедра інформатики і обчислювальної техніки
Google Scholar,    ORCID: 0000-0003-0686-6449
Web of Science Researcher ID: GQH-9251-2022
Науковці України ID: 0080841
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Пуліна Вікторія Іванівна
Кандидат філософських наук, доцент
Філологічний факультет
Кафедра філософії та культурології
Google Scholar    
ORCID: 0000-0002-3412-877Х
Науковці України ID: 0110398
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Пустовий Олег Миколайович
Викладач
Природничо-математичний факультет
Кафедра фізики та астрономії
Google Scholar    
ORCID
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Рахно Олександр Якович
Кандидат історичних наук, доцент
Навчально-науковий інститут історії соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського
Кафедра історії України, археології та краєзнавства
Google Scholar 
Науковці України ID: 0084514
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Ребенок Вадим Михайлович
Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра професійної освіти та безпеки життєдіяльності
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-2943-9725
Scopus Author ID: 57219518713
Web of Science Researcher ID: FTX-4722-2022
Науковці України ID: 0047693
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Ребенок Євген Вікторович
Кандидат технічних наук (доктор філософії), доцент
Природничо-математичний факультет
Кафедра хімії, технологій та фармації
Google Scholar    
ORCID
Науковці України ID: 0022067
 

Рень Лариса Василівна
Завідувачка кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут психології та соціальної роботи
Кафедра соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук
Google Scholar,    ORСID: 0000-0003-1015-2684
Web of Science Researcher ID: DOV-9902-2022
Науковці України ID: 0043308
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Росстальна Олена Анатоліївна
Кандидат філологічних наук, доцент
Філологічний факультет
Кафедра германської філології
Google Scholar,  ORСID: 0000-0003-3125-2481
Web of Science Researcher ID: GPX-7321-2022
Науковці України ID: 0042749
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Рябов Володимир В’ячеславович
Викладач кафедри спорту
Факультет фізичного виховання
Кафедра спорту
Google Scholar,    ORСID: 0000-0001-6979-7714
Web of Science Researcher ID: AAC-7647-2020
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Рябченко Світлана Володимирівна
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології
Природничо-математичний факультет 
Кафедра біології
Google Scholar,    ORСID:  0000-0001-5376-5443
Науковці України ID: 0071614 
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Савонова Оксана Вікторівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет фізичного виховання
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-6072-9181
Web of Science Researcher ID: ABD-3531-2020
Науковці України ID: 0040929
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Савченко Віталій Федорович
Професор
 Природничо-математичний факультет
Кафедра фізики та астрономії
Google Scholar    
ORCID: 0000-0003-3824-6527
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Савченко Олеся Миколаївна 
Кандидат технічних наук, доцент
Природничо-математичний факультет
Кафедра хімії, технологій та фармації
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-0385-7232
Scopus-Author ID: 57358530200
Scopus-Author ID: 57198290773
Web of Science Researcher ID: H-1217-2016
Web of Science Researcher ID: FWB-5491-2022
Науковці України ID: 0019376
Репозитарій НУЧК DSpase
 
 

Сазонова Олена Володимирівна
Кандидат філологічних наук, доцент
Філологічний факультет
Кафедра української мови і літератури
Google Scholar,  ORСID: 0000-0001-6633-2348
Web of Science Researcher ID: GQA-4287-2022
Scopus Author ID: 57347969600
Науковці України ID: 0085979
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Самойленко Павло Васильович
Кандидат педагогічних наук, доцент
Природничо-математичний факультет
Кафедра хімії, технологій та фармації
Google Scholar,    ORСID:  0000-0001-6279-9282
Науковці України ID: 1262938
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Сіроштан Яна Юріївна
Викладач
Філологічний факультет
Кафедра іноземних мов
Google Scholar  
ORСID: 0000-0002-1405-3475
Репозитарій НУЧК DSpase
 
 

Сиза Ольга Іллівна
Доктор технічних наук, професор
Природничо-математичний факультет
Кафедра хімії, технологій та фармації
Google Scholar,    ORСID:  0000-0003-4624-9656
Scopus-Author ID: 6602398626
Scopus-Author ID: 57358384300
Web of Science Researcher ID: ABG-7912-2021
Науковці України ID: 0002952
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Силко Євген Миколайович
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мистецьких дисциплін
Google Scholar    
ORСID: 0000-0002-9698-4993
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Силко Роман Миколайович
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мистецьких дисциплін
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-1490-4241
Науковці України ID: 0040358
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Синіговець Ігор Васильович
Доцент кафедри спорту, кандидат наук з фізичного виховання та спорту
Факультет фізичного виховання
Кафедра спорту
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-4456-4399
Scopus-Author ID: 57212265207
Науковці України ID: 1265547
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Сичова Ірина Анатоліївна
Викладач, старший лаборант кафедри
Факультет фізичного виховання
Кафедра фізичного виховання та хореографії
Google Scholar,    ORСID: 0000-0003-3055-1703
Web of Science Researcher ID: AAC-8803-2020
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Скок Алла Георгіївна
Кандидат психологічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут психології та соціальної роботи

 

Google Scholar,    ORCID: 0000-0003-4205-3242
Науковці України ID: 0019037
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Скорик Тамара Володимирівна
Доктор педагогічних наук, доцент, професор
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мистецьких дисциплін
Google Scholar,    ORCID: 0000-0002-1442-6024 
Scopus-Author ID: 57219148730
Web of Science Researcher ID: J-2211-2016
Web of Science Researcher ID: GBE-4746-2022
Науковці України ID: 0024918
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Скороход В’ячеслав Миколайович
Кандидат історичних наук, старший викладач
Навчально-науковий інститут історії соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського
Кафедра історії України, археології та краєзнавства
Google Scholar,    ORСID: 0000-0001-5317-0896
Науковці України ID: 0047416
Репозитарій НУЧК DSpase
 

 

Скрипко Сергій Олександрович
Асистент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра технологічної освіти та інформатики
Google Scholar
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Слюта Аліна Миколаївна
Кандидат педагогічних наук (доктор філософії)
 Природничо-математичний факультет
Кафедра географії
Google Scholar,    ORCID: 0000-0002-6055-1344
Scopus-Author ID: 57200968330
Web of Science Researcher ID: AAE-6360-2021
Web of Science Researcher ID: FWF-5653-2022
Науковці України ID: 0521159
Репозитарій НУЧК DSpase
 

 

Смоліна Світлана Володимирівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Філологічний факультет
Кафедра педагогіки та методики викладання іноземних мов
Google Scholar,  ORCID: 0000-0003-0907-2054
Web of Science Researcher ID: GPP-3178-2022
Науковці України ID: 0083723
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Смольський Олександр Сергійович
Кандидат біологічних наук, доцент
Природничо-математичний факультет
Кафедра хімії, технологій та фармації
Google Scholar,    ORCID:  0000-0002-7942-3414
Scopus-Author ID: 14819879500
Scopus Author ID: 56165706900
Науковці України ID: 0489531
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Смолянко Юлія Миколаївна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра дошкільної та початкової освіти
Google Scholar,    ORCID: 0000-0001-7058-8207
Scopus-Author ID: 58081204300
Науковці України ID: 1463383
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Соколенко Лілія Олександрівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Природничо-математичний факультет
Кафедра математики та економіки
Google Scholar,    ORСID: 0000-0001-8498-2598 
Науковці України ID: 0339834
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Солдатенко Олександр Ігорович
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мистецьких дисциплін
Google Scholar,    ORСID: 0000-0001-7400-2779 
Scopus Author ID: 57212246270
Науковці України ID: 0632791
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Соломенна Тетяна Валеріївна
Кандидат історичних наук, доцент
Навчально-науковий інститут історії соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського
Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин
Google Scholar,    ORCID: 0000-0001-6483-5590
Науковці України ID: 0104838
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Старчак Валентина Георгіївна
 Природничо-математичний факультет
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
Google Scholar,    ORСID
Scopus-Author ID: 7004070549
Web of Science Researcher ID: GDZ-5028-2022
Web of Science Researcher ID: DWY-0368-2022
Науковці України ID: 1473122
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Стельмах Діана Олександрівна
Викладач
Філологічний факультет
Кафедра педагогіки та методики викладання іноземних мов
Google Scholar,  ORCID: 0000-0001-5537-6740
Web of Science Researcher ID: GPT-0825-2022
Науковці України ID: 1480924
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Стеченко Тетяна Олександрівна
Декан філологічного факультету, кандидат педагогічних наук, доцент
Філологічний факультет
Кафедра педагогіки та методики викладання іноземних мов
Google Scholar,  ORСID: 0000-0002-5672-3457
Web of Science Researcher ID: B-4651-2019
Науковці України ID: 0106513
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Столяр Марина Борисівна
Завідувач кафедри, доктор філософських наук, професор
Філологічний факультет
Кафедра філософії та культурології
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-7643-3027
Scopus Author ID: 57219143491
Web of Science Researcher ID: GPX-6626-2022
Науковці України ID: 0007203
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Стрілець Світлана Іванівна
Доктор педагогічних наук, професор, декан факультету дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра дошкільної та початкової освіти
Google Scholar,    ORСID: 0000-0003-2854-9188
Scopus-Author ID: 57219441731
Web of Science Researcher ID: GHD-9722-2022
Науковці України ID: 0007180
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Стрілецька Наталія Михайлівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра дошкільної та початкової освіти
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-0330-0952
Web of Science Researcher ID: GQI-1639-2022
Web of Science Researcher ID: HJD-7009-2022
Науковці України ID: 1263126
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Стрілюк Олена Борисівна
Кандидат історичних наук, доцент
Навчально-науковий інститут історії соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського
Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-5278-5263
Науковці України ID: 0090132
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Тарасенко Олександр Федорович
Кандидат історичних наук, доцент
Навчально-науковий інститут історії соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського
Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин
Google Scholar
Науковці України ID: 0028193
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Ташлик Світлана Василівна
Викладач
Філологічний факультет
Кафедра іноземних мов
Google Scholar
ORСID: 0000-0001-7950-2545
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Терентьєва Наталія Олександрівна
Доктор педагогічних наук, професор
Факультет фізичного виховання
Кафедра педагогіки, психології і методики фізичного виховання
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-3238-1608
Scopus Author ID: 57216845991
Науковці України ID: 0032248
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Тимошенко Анатолій Григорович
Кандидат історичних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, питань молодіжної політики та іміджевої діяльності
Навчально-науковий інститут історії соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського
Кафедра педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін
Google Scholar
Репозитарій НУЧК DSpase
 

 

Тимошко Ганна Миколаївна
Доктор педагогічних наук, професор
Навчально-науковий інститут історії соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського
Кафедра педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін
Google Scholar,    ORСID: 0000-0003-0996-6138
Web of Science Researcher ID: EAI-4077-2022
Науковці України ID: 0009739
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Ткаченко Світлана Валентинівна
Кандидат біологічних наук, доцент
Природничо-математичний факультет
Кафедра хімії, технологій та фармації
Google Scholar,    ORСID:  0000-0002-7215-1196
Scopus-Author ID: 57207466413
Web of Science Researcher ID: AAE-4311-2020
Web of Science Researcher ID: DNJ-4657-2022
Науковці України ID:  0022086
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Ткаченко Оксана Василівна
Кандидат біологічних наук, доцент
Природничо-математичний факультет 
Кафедра біології
Google Scholar,    ORСID:  0000-0001-9333-9748
Scopus-Author ID: 57200253581
Web of Science Researcher ID: AAC-9173-2021
Науковці України ID: 1473121
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Ткаченко Сергій Володимирович
Факультет фізичного виховання
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
Google Scholar   
ORСID: 0000-0002-8930-9850
Scopus-Author ID: 57221992471
Науковці України ID: 0050655
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Ткачук Наталія Василівна
Кандидат біологічних наук, доцент
Природничо-математичний факультет 
Кафедра біології
Google Scholar,    ORСID: 0000–0002–5115–7716
Scopus-Author ID: 57905216900
Scopus-Author ID: 7801574248
Web of Science Researcher ID: AAB-4448-2020
Web of Science Researcher ID: GNC-1872-2022
Науковці України ID: 0030736
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Токарєв Сергій Анатолійович
Кандидат історичних наук, доцент
Навчально-науковий інститут історії соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського
Кафедра історії України, археології та краєзнавства
Google Scholar,    ORCID: 0000-0003-0051-328X
Науковці України ID: 1218740
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Толочний Віктор Миколайович
Заступник декана з навчальної роботи, старший викладач
Факультет фізичного виховання
Кафедра педагогіки, психології і методики фізичного виховання
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-0463-4073
Web of Science Researcher ID:  AAC-6825-2020
Науковці України ID: 1480920
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Торубара Оксана Анатоліївна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Філологічний факультет
Кафедра іноземних мов
Google Scholar,  ORСID: 0000-0002-5375-4696
Науковці України ID: 0051326
Репозитарій НУЧК DSpase
 

 

Торубара Олексій Миколайович
Доктор педагогічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту професійної освіти та технологій
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра професійної освіти та безпеки життєдіяльності
Google Scholar,    ORCID: 0000-0001-8350-7883
Науковці України ID: 0001975
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Третяк Олександр Петрович
Кандидат біологічних наук, професор 
Природничо-математичний факультет 
Кафедра біології
Google Scholar,    ORCID: 0000-0001-8989-1601
Scopus-Author ID: 6701474120
Web of Science Researcher ID: AET-6326-2022
Науковці України ID: 1263185
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Третяк Олена Станіславівна
Доктор педагогічних наук, професор
Навчально-науковий інститут історії соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського
Кафедра історії України, археології та краєзнавства
Google Scholar,    ORCID: 0000-0001-6124-2597
Scopus-Author ID: 57208033644
Науковці України ID: 0007755
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Трояновська Марія Миколаївна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет фізичного виховання
Кафедра педагогіки, психології і методики фізичного виховання
Google Scholar   Google Scholar2
ORСID: 0000-0002-7676-8468
Scopus-Author ID: 57195972341
Web of Science Researcher ID: GGK-8697-2022
Науковці України ID: 1150569
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Турчина Ірина Станіславівна
Завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра дошкільної та початкової освіти
Google Scholar
ORСID: 0000-0002-3794-7666
Web of Science Researcher ID: ACN-2870-2022
Науковці України ID: 0038914
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Тюпіна Надія Володимирівна
Викладач
Природничо-математичний факультет 
Кафедра біології
Google Scholar    
ORCID:  0000-0002-5753-9029
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Тютюнник Олена Миколаївна
Кандидат філософських наук, доцент
Філологічний факультет
Кафедра педагогіки та методики викладання іноземних мов
Google Scholar,  ORСID: 0000-0003-1233-3577
Науковці України ID: 0087135
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Уланович Наталія Юріївна
Викладач
Філологічний факультет
Кафедра іноземних мов
Google Scholar  
ORСID: 0000-0001-6806-9838
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Ушакова Людмила Іванівна
Викладач
Філологічний факультет
Кафедра іноземних мов
Google Scholar,  ORСID: 0000-0003-2951-4040
Web of Science Researcher ID: AEA-1758-2022
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Федорченко Олександр Степанович
Кандидат медичних наук, доцент
Природничо-математичний факультет
Кафедра хімії, технологій та фармації
Google Scholar    
ORСID: 0000-0002-9292-8935
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Федун Олександр Миколайович
Кандидат біологічних наук, доцент
Природничо-математичний факультет 
Кафедра біології
Google Scholar,    ORСID:  0000-0002-2409-2259
Scopus-Author ID: 56641907300
Web of Science Researcher ID: GRZ-2526-2022
Науковці України ID: 1265862
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Фера Світлана Володимирівна
Кандидат психологічних наук, доцент 
Навчально-науковий інститут психології та соціальної роботи
Кафедра загальної, вікової та соціальної психології імені М. А. Скока
Google Scholar,    ORCID: 0000-0001-9035-1565
Web of Science Researcher ID: CPF-4559-2022
Науковці України ID: 0043866
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Філіпов Володимир Вікторович
Доцент кафедри спорту, кандидат педагогічних наук
Факультет фізичного виховання
Кафедра спорту
Google Scholar,    ORCID: 0000-0002-8371-883X
Scopus-Author ID: 57212275881
Науковці України ID: 0038913
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Філон Лідія Григорівна
Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри
Природничо-математичний факультет
Кафедра математики та економіки
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-0296-4917
Web of Science Researcher ID: GQA-5572-2022
Науковці України ID: 0995635
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Ховрич Микола Олександрович
Завідувач кафедрою, кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра технологічної освіти та інформатики
Google Scholar
Науковці України ID: 1480994
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Хомич Тетяна Леонідівна
Кандидат філологічних наук, доцент
Філологічний факультет
Кафедра української мови і літератури
Google Scholar,  ORСID: 0000-0002-4557-3174
Науковці України ID: 0037947
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Царенок Андрій Вікторович
Доктор філософських наук, доцент
Філологічний факультет
Кафедра філософії та культурології
Google Scholar,  ORСID: 0000-0002-9461-7305
Науковці України ID: 0049763
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Цибко Ганна Юхимівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Природничо-математичний факультет
Кафедра інформатики і обчислювальної техніки
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-1861-3003
Scopus-Author ID: 57952055100
Web of Science Researcher ID: AAC-6021-2021
Науковці України ID: 0369277
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Цигура Галина Олексіївна
Завідувач кафедри, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Факультет фізичного виховання
Кафедра біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту
Google Scholar,    ORСID: 0000-0002-2998-7537
Web of Science Researcher ID:  AAC-3508-2019
Науковці України ID: 0017639
Репозитарій НУЧК DSpase
 

 

Ципляк Наталія Олегівна
Кандидат історичних наук, доцент
Навчально-науковий інститут історії соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського
Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин
Google Scholar,    ORCID: 0000-0002-7874-1277
Web of Science Researcher ID: GQI-3066-2022
Науковці України ID: 0052189
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Чередник Тетяна Павлівна
Кандидат філологічних наук, доцент
Філологічний факультет
Кафедра германської філології
Google Scholar,  ORСID: 0000-0001-9914-9734
Науковці України ID: 1480922
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Черненко Олена Євгенівна
Кандидат історичних наук, доцент
Навчально-науковий інститут історії соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського
Кафедра історії України, археології та краєзнавства
Google Scholar,    ORCID:  0000-0002-0627-9095
Scopus Author ID: 57221206226
Науковці України ID: 0018263
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Чорна Лариса Сергіївна
посада
Філологічний факультет
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 
Google Scholar
Науковці України ID: 0098674
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Чорний Олександр Олексійович
Завідувач кафедри, доктор філософських наук, професор
Навчально-науковий інститут історії соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського
Кафедра права, філософії та політології
Google Scholar,    ORCID: 0000-0002-0365-1015
Науковці України ID: 0245699
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Шара Любов Миколаївна
Кандидат історичних наук, доцент
Навчально-науковий інститут історії соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського
Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин
Google Scholar,    ORCID: 0000-0002-4921-4718
Науковці України ID: 0101898
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Шевкопляс Людмила Вікторівна
Викладач
Філологічний факультет
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
Google Scholar, ORСID: 0000-0002-0834-9165
Науковці України ID: 1461185
Репозитарій НУЧК DSpase
 
Шевченко Ольга Степанівна
Кандидат економічних наук, доцент
Природничо-математичний факультет
Кафедра математики та економіки
Google Scholar,    ORСID: 0000-0003-3439-2631
Web of Science Researcher ID: AAE-6278-2022
Науковці України ID: 1480934
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Шеремет Олег Семенович
Доктор юридиних наук, професор, ректор Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
Навчально-науковий інститут історії соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського
Кафедра права, філософії та політології
Google Scholar,    ORCID: 0000-002-9512-991X
Scopus Author ID: 57868069500
Web of Science Researcher ID: GLT-0344-2022
Науковці України ID: 0019989
Репозитарій НУЧК DSpase
 

 

 Шолох Олена Анатоліївна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут історії соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського
Кафедра педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін
Google Scholar,    ORCID: 0000-0003-0024-0904
Web of Science Researcher ID: FXL-5549-2022
Науковці України ID: 1478759
Репозитарій НУЧК DSpase  
 

Шульга Олександр Миколайович
Асистент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра технологічної освіти та інформатики
Google ScholarGoogle Scholar2
Репозитарій НУЧК DSpase 
 

Шуміло Світлана Михайлівна
Кандидат філологічних наук, доцент
Філологічний факультет
Кафедра української мови і літератури
Google Scholar
Scopus-Author ID: 55325151300
Науковці України ID: 1473504
Репозитарій НУЧК DSpase 
 

Щербина Світлана Вікторівна
Кандидат історичних наук, доцент
Навчально-науковий інститут історії соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського
Кафедра історії України, археології та краєзнавства
Google Scholar,    ORCID: 0000-0002-3983-8148
Науковці України ID: 0046385
Репозитарій НУЧК DSpase 
 

Юда Лариса Анатоліївна
Кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з виховної роботи
Навчально-науковий інститут історії соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського
Кафедра історії України, археології та краєзнавства
Google Scholar,    ORCID:  0000-0003-2979-9883
Науковці України ID: 1472816
Репозитарій НУЧК DSpase 
 

Ющенко Ірина Миколаївна
Кандидат психологічних наук, доцент 
Навчально-науковий інститут психології та соціальної роботи
Кафедра загальної, вікової та соціальної психології імені М. А. Скока
Google Scholar,    ORCID: 0000-0002-0781-7908
Науковці України ID: 0050327
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Яковенко Олександр Іванович
Викладач кафедри екології та охорони природи, аспірант
Природничо-математичний факультет
Кафедра екології та охорони природи
Google Scholar,    ORCID: 0000-0003-1417-6042 
Scopus Author ID: 57205261327
Web of Science Researcher ID: AAF-7401-2021
Науковці України ID: 1481049
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Янко Наталія Олексіївна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Кафедра мов та методики їх викладання
Google Scholar,    ORCID: 0000-0002-0858-7796
Науковці України ID: 0042948
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Янченко Віктор Олексійович
Кандидат фармацевтичних наук, доцент
Природничо-математичний факультет
Кафедра хімії, технологій та фармації
Google Scholar,    ORCID:  0000-0002-6727-4124
Scopus-Author ID: 6602531355
Web of Science Researcher ID: AAC-9900-2020
Науковці України ID: 0076994
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Янченко Тамара Василівна
Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор
Навчально-науковий інститут історії соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського
Кафедра педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін
Google Scholar,    ORCID: 0000-0002-2967-0695
Web of Science Researcher ID: EHD-0652-2022
Науковці України ID: 0081651
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Ярощук Катерина Ігорівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій
Кафедра професійної освіти та безпеки життєдіяльності
Google Scholar,    ORCID: 0000-0003-1935-5699
Scopus-Author ID: 57340063300
Науковці України ID: 0064561
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Ясна Наталія Степанівна
Кандидат фармацевтичних наук, доцент
Природничо-математичний факультет
Кафедра хімії, технологій та фармації
Google Scholar,    ORCID: 0000-0003-3478-2007
Scopus-Author ID: 57224187535
Науковці України ID: 0108557  
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Ясновська Людмила Василівна
Кандидат історичних наук, доцент
Навчально-науковий інститут історії соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського
Кафедра історії України, археології та краєзнавства
Google Scholar   
ORСID: 0000-0002-8517-1938
ORСID: 0000-0001-9590-8254
Науковці України ID: 0036021
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Ячменіхін Константин Михайлович
Завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор
Навчально-науковий інститут історії соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського
Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин
Google Scholar,   ORСID: 0000-0003-4587-4222
Web of Science Researcher ID: CKJ-7483-2022
Науковці України ID: 1472788
Репозитарій НУЧК DSpase
 

Ячна Марина Геннадіївна
Аспірант, викладач кафедри біології
Природничо-математичний факультет 
Кафедра біології
Google Scholar,    ORCID:  0000-0003-4587-525X
Web of Science Researcher ID: GPW-8126-2022
Науковці України ID: 1480937
Репозитарій НУЧК DSpase