ДСТУ

Державні стандарти України (ДСТУ) — стандарти, розроблені відповідно до чинного законодавства України, що встановлюють для загального і багаторазового застосування правила, загальні принципи або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, з метою досягнення оптимального ступеня впорядкованості, розроблені на основі консенсусу та затверджені уповноваженим органом. Стандарти ДСТУ існують з 1993 року.

З метою інформування про чинні нормативні документи Національною бібліотекою України імені Ярослава Мудрого було виділено і упорядковано за певними ознаками галузеві міжнародні і державні стандарти.

Пропонуємо ознайомитися із „Переліком стандартів з довідково-інформаційної, бібліотечної та видавничої справи”/ (чинні в Україні за станом на 02.01.2019 р.)

ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання

Dstu 8302 (1.0 MiB)

Перелік стандартів з довідково-інформаційної, бібліотечної та видавничої справи