Біобібліографічні покажчики

 

  Бойко Микола Корнійович : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. Ф. Головатенко; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2011. – 24 c.

Bojko (114.5 KiB)

  Боровик Анатолій Миколайович : біобібліогр. покажч. / уклад. Н.Ф. Головатенко; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2009. – 19с.

Borovyk (89.5 KiB)

  Боровик Василь Наумович [Текст] : до 90-річчя з дня народження : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. П. Шуляр ; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2015. – 32 с.

BorovykV (46.2 KiB)

  Гетта Василь Григорович : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. Ф. Головатенко ; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2017. – 48 c.

Getta (232.0 KiB)

  Гриценко Микола Іванович : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. П. Шуляр ; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2012. – 16 с.

Hrytsenko (2.2 MiB)

  Демченко Тамара Павлівна : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. Ф. Головатенко ; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2013. – 44 c.

Demchenko (221.0 KiB)

  Дідович Микола Миколайович : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. П. Шуляр ; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2012. – 24 с.

Didovych (115.5 KiB)

  Дорошенко Тетяна Володимирівна  : біобібліогр. покажч. / уклад. А. В. Трухан ; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2023. – 40 c.

Doroshenko (214.5 KiB)


  Дроздов Олександр Юрійович : біобібліогр. покажч. / уклад. А. В. Трухан ; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2023. – 36 c.

Drozdov (202.0 KiB)

  Дятлов Володимир Олександрович : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. Ф. Головатенко; відп. ред. Г. Г. Макарова. — Чернігів, 2010. – 38 с.

Djatlov (197.0 KiB)

  Жиденко Алла Олександрівна : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. А. Іполітова ; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2010. – 32 с.

Gidenko (187.0 KiB)

  Завацька Людмила Миколаївна : біобібліогр. покажч. / уклад. А. В. Трухан ; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2017. – 31 c.

Zavacka (174.0 KiB)

  Карпенко Юрій Олександрович : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. А. Іполітова ; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2016. – 64 c.

Karpenko (295.5 KiB)

  Кобко Лідія Микитівна : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. П. Шуляр ; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2014. – 40 с.

Kobko (395.9 KiB)

  Коваленко Володимир Петрович : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. Ф. Головатенко ; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2014. – 96 c.

Kovalenko VP (654.5 KiB)

  Коваленко Іван Панасович : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. П. Шуляр ; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2011. – 16 с.

Kovalenko (98.5 KiB)

  Коваленко Олександр Борисович : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. Ф. Головатенко ; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2016. – 68 с.

Kovalenko (520.2 KiB)

  Коваль Іван Кирилович : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. А. Іполітова; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2009. – 28 с.

Kovalʹ (180.5 KiB)

  Колесник Олена Сергіївна : біобібліогр. покажч. / уклад. А. В. Трухан ; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2019. – 28 c.

Kolesnik (143.0 KiB)

  Костарчук Віктор Миколайович : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. П. Шуляр ; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2016. – 20 с.

Kostarchuk (289.2 KiB)

  Кузьомко Леонід Михайлович : біобібліогр. покажч. : до 70-річчя з дня народження / уклад. Н. П. Шуляр ; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2014. – 28 с.

Kuziomko (314.8 KiB)

  Куратова Тамара Серапіонівна : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. П. Шуляр; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2010. – 16 с.

Kuratova (81.0 KiB)

  Курмакова Ірина Миколаївна : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. А. Іполітова; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2010. – 32 с.

Kurmakova (179.0 KiB)

  Литовченко Григорій Олексійович  : біобібліогр. покажч. / уклад. А. І. Кожем’яко ; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2018. – 24 с.

Litovchenko (144.5 KiB)

  Мамчич Олена Борисівна : до 40-річчя наук.-пед. діяльності : біобібліогр. покажч. / уклад. С. Г. Науменко ; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2018. – 40 c.

Mamchich (251.5 KiB)

  Мурач Михайло Максимович : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. А. Іполітова ; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2011. – 24 с.

Murach (145.0 KiB)

  Носко Микола Олексійович : біобібліогр. покажч. : до 60-річчя з дня народження / уклад. Н. П. Шуляр ; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2013. – 75 с.

Nosko (259.5 KiB)

  Половець Володимир Михайлович  : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. Ф. Головатенко ; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2012. – 44 c.

Polovets (2.2 MiB)

  Рахно Олександр Якович  : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. Ф. Головатенко ; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2016. – 32 c.

Rahno (387.5 KiB)

  Савченко Віталій Федорович : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. А. Іполітова; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2009. – 30 с.

Savchenko (214.5 KiB)

  Скок Алла Георгіївна : біобібліогр. покажч. / уклад. А. В. Трухан ; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2020. – 28 c.

Skok A H (133.0 KiB)

  Столяр Марина Борисівна : біобібліогр. покажч. / уклад. А. В. Трухан ; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2018. – 28 c.

Stolar (8.2 MiB)

  Третяк Олександр Петрович : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. А. Іполітова ; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2015. – 32 с.

Tretyak (458.6 KiB)

  Черненко Олена Євгеніївнана : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. Ф. Головатенко ; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2015. – 40 c.

Chernenko (395.9 KiB)

  Шевченко Валентина Леонідівна : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. А. Іполітова ; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2016. – 32 c.

Shevchenko (165.0 KiB)

  Явоненко Олександр Федотович : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. А. Іполітова; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2009. – 32 с.

Yavonenko (182.0 KiB)

  Яковенко Борис Володимирович : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. А. Іполітова ; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2011. – 24 с.

Yakovenko (120.0 KiB)