МБА та ЕДД

Користувачі нашої бібліотеки можуть скористатися послугою Міжбібліотечного абонементу (МБА) та електронною доставкою документів (ЕДД).

Служба ЕДД приймає замовлення  на  виготовлення електронних копій статей та фрагментів документів з книг,  журналів та видань, що продовжуються.

Замовлення  приймаються  від  віддалених користувачів: юридичних  (бібліотечних установ та організацій) та фізичних (персональних) користувачів. Можливість виконання замовлення визначається фахівцями Наукової бібліотеки.

Звертатися до науково-бібліографічного відділу чи надсилати замовлення на e-mail: biblio_nbv@ukr.net Рудник Інна Володимирівна.

По МБА література замовляється за відсутності її у фондах Наукової бібліотеки університету для задоволення науково-освітніх потреб користувачів.

Послуги МБА дають можливість читачам користуватись літературою з фондів інших бібліотек:

— Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

— Державна історична бібліотека України

— Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

— Бібліотека Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Література, одержана по МБА, видається для користування тільки у читальному залі Наукової бібліотеки  (каб. 312, III поверх головного корпусу університету) за встановленим порядком.

Для замовлення літератури по МБА необхідно заповнити бланк-вимогу. На бланку точно вказати такі відомості про видання:

— у виданнях індивідуальних авторів – прізвище, ініціали автора (авторів не більше трьох), назву, місце видання, видавництво, рік видання.

Приклад:

Автор Реєнт, О. П., Коляда І. А.

Назва Усі гетьмани України: Легенди. Міфи. Біографії
Місце видання Харків

Видавництво Фоліо

Рік видання 2007

— у виданнях колективного автора – повну і точну назву організації, назву, том, випуск, частину, місце видання, видавництво, рік видання; для серійних видань – назву серії;

Приклад:

Назва організації Києво-Могилянська академія

Назва Наукові записки

Том, випуск, частина Т.2 Культура

Місце видання Київ

Видавництво Стилос

Рік видання 1997

Дані про видання обов’язково заповнюються мовою оригіналу.

Також необхідно вказати свої дані: прізвище, факультет, курс, відділ та з якою метою замовляється література.

Помилки в заповненні бланку-вимоги призводять до затримки виконання замовлення і навіть до відмови.

Виконання замовлення з моменту його отримання бібліотекою – 5 робочих днів. Термін отримання літератури залежить від швидкості надання поштових послуг та оперативності роботи бібліотеки-постачальника. Про отримання замовленої літератури бібліотека сповістить замовника електронним листом.

Отриманою літературою по МБА читач має право користуватися певний термін: для книг – 10 днів; для видань, які користуються підвищеним попитом – 7 днів.

Література надсилається коштом бібліотеки-відправника, повернення літератури – за рахунок читача-замовника.

Зробити замовлення по МБА та отримати замовлену літературу можна також у читальному залі Наукової бібліотеки (каб. 312, III поверх головного корпусу університету).

Звертатися у читальний зал чи надсилати замовлення на e-mail: mba_biblioteka@ukr.net Бакун Світлана Миколаївна.