Тематичні ресурси

Библиотека Гумер – електронна бібліотека для студентів і викладачів гуманітарного профілю. В розділі «Педагогіка» повнотекстові версії книг: Джуринский А. «История зарубежной педагогики» ( розвиток зарубіжної педагогіки від найдавніших часів до сьогодення); Бордовская Н., Реан А. «Педагогика.» (компактний, високоінформативний нарис історії, теорії і практики педагогіки, педагогічної психології); Гармаев А. «Обрести себя» (Моральна психологія і педагогіка, структура світового освітнього простору, форми і напрямки сучасної педагогічної діяльності).

Інститут педагогіки і психології. Навчальний web-проект. Тексти лекцій, робоча та навчальна програма. Творчі завдання, контрольні питання.

Ресурс «Studentam.net.ua» в рубриці «Корисні матеріали» містить розробки уроків.

Освітній портал PEDPRESA.COM державного інформаційно-виробничого підприємства видавництва «Педагогічна преса». Завдання порталу — своєчасне надання достовірної інформації із офіційних джерел професійному середовищу та громадськості. Основні розділи: «Освіта України ONLINE», «В сучасній школі», «Навчальні заклади», «Науковий світ».

Електронні ресурси та онлайн-бібліотеки на допомогу науковцям

http://www.vgosau.kiev.ua/index.php – віртуальна бібліотека «Спілки Археологів України». Велика колекція публікацій з археології (статті, монографії, збірники, серійні видання), оцифрований архів журналу «Археологія».

http://www.sciary.com/  (Worldwide scientific and educational library, SCIARY) – онлайн-ресурс, який є  інструментом , розробленим групою вчених , дослідників і викладачів, для забезпечення інтеграції своїх об’єктів з метою спілкування користувачів , взаємодії , моніторингу , зберігання даних і обміну ними. Потребує реєстрації.

ABC Chemistry — добірка безкоштовних повнотекстових журналів з хімії англійською та російською мовою.

Academicjournals — повнотекстові англомовні наукові журнали з медичних, соціальних, біологічних, фізичних, юридичних наук, мистецтва та освіти.

Archdaily.com — сайт для архітекторів. Новини архітектури, конкурси та проекти. Оновлюється щогодини.

ArXiv.org — колекція наукових публікацій в галузі астрофізики, комп’ютерних наук, фізики, математики, квантової біології.

Athena — книги з філософії, класичної літератури, економіки, історії, мінералогії, а також книги швейцарських і французьких авторів мовою оригіналу.

AUP.RU — економічна бібліотека при адміністративно-управлінському порталі АUP.RU.

Beilstein Journal of Organic Chemistry (BJOC) — один з перших журналів відкритого доступу з хімії. BJOC є рецензованим журналом який індексується.

Bibliophika — електронна бібліотека створена на основі оцифрованих фондів Державної публічної історичної бібліотеки Росії. Містить документи видані до 1917 року.

ChemNet Россия — віртуальна інформаційна мережа інформаційних ресурсів із хімії та хімічної інженерії.

Classics in the History of Psychology — колекція повнотекстових праць з психології і суміжних дисциплін, що мають історичне значення.

Cogprints — відкритий репозитарій з гуманітарних наук та комп’ютерної техніки.

Demonstratio mathematica — видання факультету математики та інформаційних наук Варшавської політехніки.

Directory of Open Access Books (DOAB) — каталог книг відкритого доступу авторитетних іноземних видавництв.

Directory of Open Access Journals (DOAJ) — каталог журналів відкритого доступу. Система є відкритою для розміщення наукових періодичних видань.

E-Books Directory — каталог електронних книг, документів, лекцій з усіх галузей наук.

EZB — Elektronische Zeitschriftenbibliothek — електронна бібліотека журналів при бібліотеці університету Регенсбурга.

HighWire Press — репозитарій підрозділу бібліотеки Стенфордського університету.

HINARI — доступ до найбільшх світових збірок біомедичної літератури та літератури про здоров’я на 30 різних мовах.

InTech — видавець журналів та книг відкритого доступу з різних галузей науки.

J-STAGE — колекція японських наукових електронних журналів.

Journals4Free — портал академічних журналів відкритого доступу.

Math-Net.Ru — портал, що містить публікації з фізико-математичних, хіміко-біологічних дисциплін та інформатики.

New Journal of Physics — журнал відкритого доступу з фізики.

Online Books Page — повнотекстові книги та інші видання, що зберігаються на сервері University of Pennsylvania.

Open Knowledge Repository — публікації Світового банку.

Physical Review X (PRX) — журнал відкритого доступу для дослідників з усіх галузей фізики.

Project Gutenberg — класична література опублікована до 1923 року.

Springer & Kluwer Academic Journal Searching — реферативно-бібліографічна база, що містить понад 1200 журналів видавництва Springer та Kluwer.

Springer_books — книги міжнародного наукового видавництва Springer.

Springer_journals — журнали міжнародного наукового видавництва Springer.

The journals pubished by Ioffe Institute — журнали Фізико-технічного інституту ім. А. Ф. Іоффе при РАН.

Ukrainica Bioorganica Acta  — наукове видання, що презентує праці з біоорганічної і медичної хімії та хімічної інженерії.

Versita Open — платформа відкритого доступу до академічних журналів з різних дисциплін.

World Bank — доступ до баз: World Development Indicators (WDI), Global Development Finance (GDF), Africa Development Indicators (ADI), Global Economic Monitor (GEM) та багатьох інших, раніше доступних лише за передплатою.

World Digital Library — світова Цифрова Бібліотека, яка надає безкоштовний доступ до різних типів цифрових матеріалів.

Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова — електронні тексти історичних джерел, матеріали з історії, палеографії та археології, праці вчених історичного факультету МДУ.

Докусфера — проект Російської національної бібліотеки з забезпечення доступу до власних електронних фондів.

Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України — бібліотека відкритого доступу, передбачає безкоштовний доступ читачів до наукової інформації в мережі Інтернет. Відповідає Будапештській Ініціативі Відкритого Доступу.

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU — російський інформаційний портал. Містить реферати та повні тексти наукових публікацій.

Научная электронная библиотека ГПНТБ России — ресурс Державної публічної науково-технічної бібліотеки Росії . Фонд містить оцифровані копії технічної літератури.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського — основний науково-інформаційний центр України. Член багатьох міжнародних та вітчизняних бібліотечних об’єднань, асоціацій, архівів і документних центрів.

Руниверс — відкрита факсимільна бібліотека історичної літератури, виданої в Росії в ХIХ — поч. ХХ ст. Містить російських філософів, які були виведені з культурного обігу майже на сторіччя і більше не перевидавалися.

Экономика. Социология. Менеджмент — російський освітній портал з економіки, соціології, менеджменту.

Электронная библиотека Российской государственной библиотеки — фонд електронної бібліотеки складається з оцифрованих копій стародруків та старовинних рукописів, сучасної літератури з усіх галузей знань, колекції нотних видань та бібліотеки дисертацій.

 Каталог сайтов периодических изданий — ресурс порталу Library.ru. Містить посилання на більш ніж 5000 сайтів періодичних видань, основна частина яких має відкриті повнотекстові архіви.

Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України — бібліотека відкритого доступу, передбачає безкоштовний доступ читачів до наукової інформації в мережі Інтернет. Відповідає Будапештській Ініціативі Відкритого Доступу.

Наукова періодика Україниресурс Національної бібліотеки України ім. Вернадського. Містить електронні версії фахових видань Національної Академії наук України.

 Academic Archive On-line (DiVA) — вільний доступ до повних текстів дисертацій, захищених в університетах Скандинавських країн. Доступ організований в рамках проекту Digital Scientific Archive (DiVA).

Australian Digital Theses Program — доступ до національної розподіленої повнотекстової бази даних електронних дисертацій університетів Австралії та Нової Зеландії.

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes — Tesis doctorales — доступ до повних текстів докторських дисертацій з понад 40 університетів різних країн.

DissOnline.de – Digitale Dissertationen im Internet — спільний проект університетів Німеччини з координаційним центром у Національній бібліотеці Німеччини, в рамках якого надається вільний доступ до повних текстів дисертацій, захищених в Німеччині з 1997 р.

E-thesis – Electronic publications at University of Helsinki — база даних, яка  забезпечує вільний доступ до електронних версій повних текстів кандидатських і докторських дисертацій Гельсінського університету, які вже захищені чи готуються до захисту.

Networked Digital Library of Theses and Dissertations — електронна бібліотека забезпечує доступ до авторефератів дисертацій та дисертацій, представлених у рамках спільного проекту NDLTD і VTLS членів міжнародної організації NDLTD (186 університетів і консорціумів, 28 організацій з 23 країн). У вільному доступі представлено близько 50% повних текстів дисертацій.

PhdData.org – The Universal Index of Doctoral Dissertations in Progress — покажчик забезпечує вільний доступ до описів докторських дисертацій, які готуються до захисту в різних країнах.

Tesis Doctorales en Red (TDR) — вільний доступ до повних текстів докторських дисертацій, захищених в університетах Іспанії.

Theses Canada — вільний доступ до бібліографічних описів авторефератів дисертацій та дисертацій починаючи з 1950-х років з університетів і коледжів Канади. Частина повних текстів дисертацій за 1998-2002 років представлена у вільному доступі.

Wageningen Dissertation Abstracts — вільний доступ до національної бази даних електронних дисертацій Вагенінгенcкого університету (Нідерланди). Представлені дисертації та автореферати дисертацій починаючи з 1918 р.

Авторефераты диссертаций Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь — вільний доступ до бібліографічних описів і повних текстів авторефератів кандидатських і докторських дисертацій, захищених у Республіці Білорусь.

Авторефераты диссертаций Государственной публичной научно-технической библиотеки — вільний доступ до бібліографічної бази даних авторефератів дисертацій, що надходять до фондів Державної публічної науково-технічної бібліотеки Росії з 1991 р.

Авторефераты диссертаций Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН — вільний доступ до бази даних «Каталог авторефератів дисертацій», що є частиною електронного каталогу ДПНТБ СВ РАН, створеного з 1992 р.

Автореферати дисертацій Національної бібліотеки України ім. Вернадского — вільний доступ до бібліографічної бази даних «Автореферати дисертацій» НБУВ.

Федеральный образовательный портал – экономика, социология, менеджмент: Диссертации — федеральний освітній портал містить 364 анотованих описів, авторефератів і повних текстів дисертацій, підготовлених в Росії і за кордоном (економіка, соціологія та менеджмент). 

База патентів України

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Академії правових наук України

Цифрова патентна бібліотека України 

http://dspace.nbuv.gov.ua/ — наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України

http://www.doaj.org/ — каталог-довідник електронних журналів відкритого доступу різної тематики DOAJ. Сервіс надає доступ до повнотекстових рецензованих наукових та академічних журналів з усіх галузей знань, різними мовами.

http://www.opendoar.org/ — каталог наукових інституційних репозитаріїв відкритого доступу OpenDOAR

http://oai.org.ua/ — система пошуку у відкритих наукових архівах України

http://repec.org/ — база даних з економіки і суміжних дисциплін. Значна частина матеріалів знаходиться у вільному доступі.

http://elibrary.ru/project_free_access.asp — наукові російськомовні журнали вільного доступу eLIBRARY.ru

http://socionet.ru/ — науковий інформаційний ресурс, що забезпечує інформаційну підтримку науково-освітньої діяльності у всіх наукових дисциплінах.

http://dl.acm.org/ — цифрова бібліотека Асоціації обчислювальної техніки.

http://ascelibrary.org/ — електронна бібліотека Американського товариства інженерів.

http://www.benthamscience.com/ — журнали та електронні книги вільного доступу видавництва Bentham Science Publishers (наукова, технічна, медична література).

http://www.oapen.org/home — академічні видання із соціальних і гуманітарних наук у вільному доступі.

http://arxiv.org — архів електронних публікацій наукових статей та їх препринтів, що підтримується Корнельским університетом. Наукова тематика включає астрономію, фізику, математику, інформатику, статистику, фінансову математику тощо

http://www.nature.com/wls/library — відкрита цифрова платформа, що надає доступ до екологічної освіти (статті, книги, відео).

http://www.e-booksdirectory.com — веб-ресурс, що містить посилання на е-книги з бізнесу, літератури, техніки, комп’ютерних, гуманітарних наук тощо.

http://ezb.uniregensburg.de/?lang=enелектронна бібліотека при університеті міста Регенсбург (Німеччина), що пропонує доступ до безкоштовних повнотекстових статей з різних галузей знань.

http://www.intechopen.com  — повнотекстовий доступ до книг і журналів видавництва InTech (біологічні, комп’ютерні науки та інформаційні технології, науки про Землю, електронна техніка та електротехніка, інженерія, матеріалознавство).

http://mari.kiev.ua/05.htm  — вільний доступ до повних текстів монографій та бібліографічних покажчиків Інституту проблем сучасного мистецтва .

http://mari.kiev.ua/zbirnuki.htm — вільний доступ до повних текстів збірників наукових видань та арт-курсив Інституту проблем сучасного мистецтва 

Directory of Open Access Journals ( DOAJ ) —  повнотекстова база журналів, створена бібліотекою Лундського університету (Швеція). Включає наукові журнали російською, англійською, німецькою, французькою, іспанською та іншими мовами, що рецензуються експертами.

Gallica — універсальна електронна бібліотека, яку підтримує Національна бібліотека Франції. Включає понад 2 000 000 оцифрованих книг, газет, рукописів, карт, малюнків і т.п., переважно французькою мовою.

Google Books  —  універсальна електронна бібліотека книг різними мовами, що оціфровані компанією Google, з фондів найбільших університетських та публічних бібліотек США та Європи.

http://www.estreicher.uj.edu.pl/ — електронна база польської бібліографії Естрейхерів. Електронний ресурс, створений науковцями Ягеллонського університету у м. Кракові. Містить  бібліографічний опис видань польської бібліографії ХУ-ХІХ ст.

Project Gutenberg (Проект Гутенберг)  —  найстаріша електронна бібліотека -громадська (добровільна) ініціатива з оцифрування, архівування і поширення культурних творів. Заснована 1971 Майклом Хартом (Michael S. Hart). Містить понад 1 600 000 книг у вільному доступі, крім того доступні аудіокниги, музика і т.п.

HathiTrust  — електронна бібліотека формується в рамках реалізації корпоративного проекту з оцифрування документів, учасниками якого є близько 50 найбільших університетських бібліотек США, включаючи бібліотеки Чиказького, Мічиганського, Іллінойського, Каліфорнійського університетів.

Open J — Gate —  електронна бібліотека наукових журналів англійською мовою із суспільних, гуманітарних, природничих наук і техніки, підтримувана компанією Informatics India Ltd.

Open Library —  універсальна електронна бібліотека некомерційної організації Internet Archive (США). У каталог бібліотеки на даний момент занесено більше 22 000 000 описів документів англійською, німецькою, французькою, іспанською, італійською, російською та іншими мовами, з них більше 1 000 000 книг — з повнотекстовим доступом.

The National Academy Press  —  повнотекстова база Видавництва національних академій США надає доступ до більше ніж 6 000 публікацій англійською мовою з найбільш важливих і актуальних проблем науки, техніки та медицини. Для доступу до матеріалів необхідна реєстрація.

Austrian Newspaper Online —  архів історичної австрійської періодики.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського  — окрім електронного каталога бібліотеки, містить повнотекстові автореферати дисертацій (понад 50 тис.), статті з періодичних видань, книги та тексти.

Журнальний зал — електронна бібліотека сучасних літературних журналів Росії («Дружба народов», «Звезда», «Знамя», «Іностранная литература», «Новая Юность», «Нева», «Новый мир», «Октябрь», «Волга», «Урал», «Сибирские огни», «НЛО», «Вопросы литературы» та ін , з архівними — 37 назв.

Золота колекція Євразії —  цифрова колекція найбільш видатних і цінних видань, що відображають культуру народів країн СНД.

Інститут історії України НАН України — Електронні версії досліджень та монографій сучасних українських істориків, українська історична періодика.

 Електронна бібліотека Кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Д.І. Чижевського —  містить чимало джерел з історії краю та рідкісних творів у форматі html і djvu, твори місцевих авторів у PDF.

Europeana —  електронна бібліотека з історії та культури Європи, надає доступ до 2 000 000 найменувань матеріалів англійською, французькою, німецькою, іспанською та іншими мовами з фондів музеїв, архівів, бібліотек та інших закладів культури Європи.

Медієвіст – проект, що об’єднує науковий доробок різних авторів, оригінальні латиномовні тексти та переклади на одному ресурсі для дослідників української літератури, історії літератури, історії України.

  Open Access Publishing in European Networks (OAPEN)  — повнотекстова база даних, яку підтримує консорціумом університетських наукових видавництв Європи, надає доступ до понад 700 найменувань книжок англійською та іншими європейськими мовами з суспільствознавства, соціології, економіки, юриспруденції, історії, філології, мовознавства, мистецтва.

 The European Library (TEL)  —  надає доступ до електронних ресурсів (каталогів і цифрових колекцій) 48 національних бібліотек англійською, французькою, німецькою, іспанською та іншими (всього — 35) мовами. Цифрові колекції включають різні об’єкти історичної та культурної спадщини Європи: рідкісні та цінні книги (рукописи і друковані видання), гравюри, малюнки, плакати, звукозаписи, ноти, відеофільми, архіви телепередач, фотографії, карти, військові та історичні архіви та ін. 

The University of Oxford Text Archive  — електронний архів текстових матеріалів Оксфордського університету містить понад 2600 літературних текстів (творів художньої літератури, мемуарів, листів) і літературознавчих робіт англійською та іншими європейськими мовами.

 World Digital Library  —  електронна бібліотека, що розробляється Бібліотекою Конгресу (США) і ЮНЕСКО, надає доступ до оцифрованих версій матеріалів з історії та культури різних країн.  

 HighWire Press — репозитарій бібліотеки Стенфордського університету. Містить чимало журналів, повнотекстових рецензованих статей у вільному інтернет доступі.

 OAPEN (Open Access Publishing in European Networks) — колекція наукових книг з гуманітарних та суспільних дисциплін.

 Helmholtz-Gemeinschaft  — репозитарії та журнали відкритого доступу, в якому зібрано праці вчених Гельмгольцівських інститутів. Тематика: енергія, земля та навколишнє середовище, здоров’я, ключові технології, структура матерії, авіація, космонавтика, транспорт.

 VSL Open  — спеціалізований інструмент для пошуку широкого спектру наукових публікацій та баз даних.

 Getty Publications Virtual Library — видання з мистецтва, історії, археології, архітектури і гуманітарних наук. Книги доступні для читання онлайн та для завантаження у PDF-форматі.

Academicjournalsповнотекстові англомовні наукові журнали з медичних, соціальних, біологічних, фізичних, юридичних наук, мистецтва та освіти.

 Elsevier — журнали відкритого доступу від видавництва Elsevier.

 Journals4Freeпортал академічних журналів відкритого доступу (понад 7000). Пошук можна здійснювати за категоріями, мовою чи присутністю в базах даних: Scopus, PubMed, ISI Master.

Directory of Open Access Journals (DOAJ)  — каталог журналів відкритого доступу, створений за грантами благодійних фондів у 2002 році та підтримується науковою бібліотекою університету м. Лунд (Швеція).

Directory of Open Access Books (DOAB)директорія книг відкритого доступу авторитетних іноземних видавництв.

 Electronic Journals Libraryколекція електронних академічних журналів. Нараховує понад 64 тис. назв, з них 29 тис. у безкоштовному доступі.

 Springer_journals — повнотекстові журнали міжнародного наукового видавництва Springer з медичних, соціальних, фізичних, технічних наук англійською мовою.

 Springer_booksкниги міжнародного наукового видавництва Springer.

 Versita OpenПлатформа відкритого доступу видавництва Versita надає безкоштовний доступ до академічних журналів з різних дисциплін. Колекція нараховує понад 200 назв наукових журналів, що належать багатьом університетам та дослідним інститутам.

 ABC Chemistry — добірка безкоштовних повнотекстових рецензованих журналів з хімії англійською мовою. Архів поділений на 2 частини, одна частина – журнали, які в постійному вільному повнотекстовому доступі, інша – журнали в тестовому доступі. Окремо представлено список журналів російською мовою.

 Scholar.google ресурс дозволяє вести пошук за статтями у великих наукових виданнях, по архівам препринтів, публікаціям на сайтах університетів, наукових товариств та організацій. Вираховує індекс цитування, дозволяє знаходити статті, що містять посилання та ін.

 ArXiv.orgелектронний ресурс, що підтримується Cornell University (США). Надає пошукові послуги наукових публікацій в галузі комп’ютерних наук, астрофізики, фізики, математики, квантової біології, що добровільно надані персональними авторами для вільного розповсюдження.

 OAIsterкаталог цифрових ресурсів, що підтримується University of Michigan (США). Надає безкоштовні пошукові послуги. Документальний архів нараховує майже 11 млн. записів.

 Springer & Kluwer Academic Journal Searching — реферативно-бібліографічна база, що містить понад 1200 журналів видавництва Springer та Kluwer. Також сюди входить 300 періодичних видань з суспільних наук (дисциплінарні колекції: Business & Management, Economics, Education, Humanities, Law, Philosophy, Psychology, Social Sciences, Statistics.

 Hindawiресурс видавничої корпорації, що охоплює понад 100 рецензованих журналів відкритого доступу з усіх основних сфер науки, техніки й медицини.

 HighWire Pressрепозитарій доступу до підрозділу бібліотеки Стенфордського університету. Містить понад 1 тис. журналів, більше 2 млн. повнотекстових рецензованих статей у вільному доступі.

 Internet Public Library — організація публічних послуг та навчальне середовище, що започатковане University of Michigan School of Information та підтримується Drexel University’s College of Information Science & Technology. Це понад 45000 повнотекстових творів художньої та нехудожньої літератури, довідкових видань, організованих за предметними колекціями та типами ресурсів.

InTech — видавець журналів та книг відкритого доступу з різних галузей науки, техніки та медицини.

 Perseus Digital Library — найбільша онлайн-база даних латинських та грецьких текстів і археологічних знахідок. Цифрова колекція містить 6,5 млн. грецьких текстів та 4 млн. латинських матеріалів; понад 64 тис. зображень та презентацій.

 PubMed Central — безкоштовний цифровий архів журналів з біомедичних наук та наук про життя, що підтримується U.S. National Institutes of Health (NIH) та National Center for Biotechnology Information (NCBI) in the National Library of Medicine (NLM).

 BioMed Central  — база наукових журналів з медицини.

 United States Patent and Trademark Office  — американські патенти за період 1790-1975 рр. Пошук за номерами патентів і Current US Classification.

 New Jour —  пошукова система електронних публікацій, доступних в Інтернеті; за підтримки Georgetown University.

 FindArticles — сервіс пошуку (діє від 1998 р.) у понад 300 світових журналів та видань в галузі управління, економіки, інформатики, техніки, освіти, спорту, мистецтва тощо.

 Ingenta  — багатогалузева бібліографічна база; пропонує доступ до понад 28 тис. наукових журналів із широкими пошуковими можливостями.

 Free Medical Journals —  база даних медичних журналів; доступ до реєстрів і повних текстів.

 EZB  — (Elektronische Zeitschriftenbibliothek) електронна бібліотека журналів при бібліотеці університету Регенсбурга; доступ до змісту журналів та до повних текстів статей.

 E-LIS — найбільший міжнародний відкритий електронний архів з бібліотекознавства та інформаційних наук.

 Cogprints  (Cognitive Science EPrint Archive) — відкритий репозитарій з когнітивних наук (психологія, нейрологія, лінгвістика, комп’ютерні науки, філософія, біологія).

 NARCIS  — архів, що містить наукові публікації та докторські дисертації з університетів та наукових установ Данії. Більшість публікацій доступна у повних текстах.

 OSTI  (Energy Citations Database, ECD) — наукова база даних, що підтримується U.S. Department of Energy, Office of Scientific & Technical Information. Містить бібліографічні записи і електронні документи починаючи з 1943 р.

 PLoS (Public Library of Science) – наукова база журналів з медицини та біології неприбуткової організації науковців, діяльність якої направлена на створення наукової літератури для публічного відкритого доступу.

CiteSeerx  — електронна бібліотека публікацій з комп’ютерних наук. Містить широкий спектр додаткових можливостей з аналізу автономного індексу цитування (Autonomous Citation Indexing — ACI), пошуку та аналізу статей.

Google Book SearchСвітова електронна бібліотека книг.

 National Technical Information Service (NTIS) – база, що містить реферати наукових досліджень та дослідницьких звітів з усіх областей наук, інженерії й технології.

 SCISEARCH  — мультидисциплінарна наукова база даних – міжнародний покажчик літератури, що охоплює майже кожну предметну область науки, технології та біомедицини.

 INPADOC  — Світовий покажчик патентів World Patent Index, охоплює дані про патентні документи США, Німеччини та ін. країн.

 OpenDOAR  — довідник наукових інституційних репозитаріїв відкритого доступу.

 Open J-Gate  — директорія відкритого доступу до понад 6000 наукових журналів.

 RePEc — відкритий архів з економіки та суміжних дисциплін, створений з метою розповсюдження результатів світових наукових досліджень.

 AEAweb інформаційні ресурси Американської економічної асоціації. Індексує понад 750 журналів економічної тематики.

 IDEAS — база даних з економічних наук університету штату Коннектикут. Містить посилання на більш ніж 300 000 робіт, з них 200000 — повнотекстові.

 E-Journals.org  — база посилань на сайти електронних журналів світу (релігія, медицина, соціологія, історія, економіка тощо).

E-Books Directory  — каталог електронних книг, документів, лекцій з усіх галузей наук з можливістю додавати власні книги, коментарі до вже розміщених публікацій.

 Economics Working Papers in Oxford сайт департаменту економіки Оксфордського університету. Містить базу журналів економічної тематики, науково-дослідні матеріали студентів та науковців, економічні новини тощо.

 EconPapers  — колекція матеріалів економічного напрямку: статті з журналів, книги, програмне забезпечення.

 Інтернет-архів Нобелевської премії – ресурс, що містить інформацію про Нобелевську премію та її лауреатів.

 Socionetнауково-освітня соціальна мережа Соціонет, інтегрує інформацію з безлічі серверів, що належать російським і закордонним науковим і освітнім організаціям, які беруть участь у міжнародних ініціативах RePEc і Open Archives Initiative.

 UNESCO Documents and Publications  — бібліографічні записи і повні тексти документів, публікацій та періодичних видань ЮНЕСКО від 1945 р.

 The OpenCourseWare Consortiumосвітні ресурси Масачусетського Технологічного інституту (Massachusetts Institute of Technology (MIT)

 Open Educational Resources — відкриті освітні ресурси світу.

 JSTOR  — електронна колекція журналу «Jstor». Вільнодоступна ретроколекція нараховує понад 500 тис. публікацій. Наукові матеріали з математики, економіки, політики, гуманітарних наук тощо.

 FreeFullPDF.comпошуковик наукової літератури (найактуальніша інформація з найкращих джерел для інноваційних проектів).

 DART-Europe  — портал відкритого доступу до тез та дисертацій науковців Європейського Союзу.

 Theses Canada Portal — колекція дисертацій Канадських науковців. Архів з 1965 року.

 DissOnline.de  — архів кандидатських, докторських дисертацій, захищених в Німеччині.

 ADT (Australiasian Digital Theses Program)  — дисертації науковців Австралії.

Biblioteca Digital de Teses e Dissertacoesдисертації науковців Бразилії.

 DiVA  — дисертації та інші дослідницькі матеріали від 26 інституцій скандинавських країн (Electronic Theses Online Service, EThOS).

 National ETD Portal (South Africa)  — дисертації науковців Південної Африки.

JournalTOCs Discovery Service — сервіс пошуку актуальної наукової інформації у назвах та змісті авторитетних наукових комерційних журналів та журналів вільного доступу.

Medical Heritage Library  — спільний онлайн-проект провідних медичних бібліотек світу, що забезпечує вільний безперешкодний доступ до якісних історичних документів з медицини.

SciGuide  — електронний навігатор зарубіжних наукових електронних ресурсів відкритого доступу в Інтернеті.

Open Knowledge Repositoryпублікації Світового банку.

Pubgetсистема пошуку в Інтернеті PDF-файлів з галузі медичних та біологічних наук.

Trove  — ресурси Австралійської Національної бібліотеки.

OA publishing at Nicolaus Copernicus Universityперіодичні видання університету Миколи Коперника (Польща).

ChemSpider — хімічна база даних від Royal Society of Chemistry, містить відомості про понад 26 мільйонів хімічних сполук, їх властивості та пов’язану з ними інформацію.

Early European Books — колекція ранньоєвропейських книжок від початку книгодрукування до 1701 року.

Europeana WW1 — електронний ресурс про Першу Світову війну. 400 тис. унікальних документів, 660 годин запису унікальних фільмів, 90 тис. персональних документів з архівів тощо.