Аркадій Верзилов

Аркадій Васильович Верзилов (1867–1931) —  популярний громадський діяч, міський голова Чернігова у 1906-1917 рр. Походив із дрібних землевласників Чернігівського повіту. Навчався в університеті св. Володимира в Києві. З 1893 р. – секретар Чернігівської міської думи. Чотири рази обирався міським головою Чернігова, сприяв будівництву міського водогону, ініціював розробку проекту електрифікації міста. З 1900 р. – член Чернігівської губернської архівної комісії. З 1920-х рр. працював у Чернігівському губвиконкомі, вченим секретарем Чернігівського наукового товариства при ВУАН. З 1928 р. викладав у місцевому технікумі землевпорядкування.
     А. Верзилову належить низка наукових праць та цікаві спогади, але деякі його студії залишились у рукописах і згодом були втрачені.

 

 

 

УНИАТСКИЕ архимандриты в Чернигове. Труды Черниговской губернской архивной комиссии. 1900-1902. Вып.5-й. Отд. 1-й / Под ред. П.М. Добровольского. Чернигов : Типогр. губерн. правления, 1903. — 127с. + схем. С. 21–30.

 

[Листи А.В. Верзилова до Б.Д. Грінченка та М.М. Грінченко] /публ. Ю. Русанова. Сіверян. Літопис (Чернігів). 1996. №6. С. 7, 9, 10.
 

 

 

Коваленко О. Б. Чернігів та його округа очима Аркадія Верзилова. Скарбниця української культури : зб. наук. пр. / редкол. О.Б. Коваленко [та ін.]. Чернігів, 2007-2008. Вип. 10. С. 108-116.

 

 

 

Ісаєнко О. Доповідь у міській думі: (До 135-річчя від дня народження А.В. Верзилова). Сіверян. літопис.  2002. №6. С. 108 — 110.

 

 

 

Скоренок С.А. В. Верзилов як засновник Чернігівської української громади. Ніжинська старовина : зб. регіон. іст. та пам’яткозн. / гол. ред. С.І. Посохов. Київ, 2012. Вип. 14 (17). С. 176-182.

 

 

 

Скоренок С. А. В. Верзилов: віхи життя та громадської діяльності : відомий історик, краєзнавець та громадський діяч (1867 — 1931). Шрагівські читання : зб. ст. і матер. / ред. О. Б. Коваленко. Чернігів, 2012. Вип. 2. С. 73-79.