Бібліотечна справа

 

Провідники духовності в Україні : [довідник] / за ред. І.Ф. Кураса. — К. : Вища школа, 2003. — 783 с.
 

Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець XIX ст. — 1941 р.) : матеріали до біобібліограф. словника / авт.-уклад. Л. В. Гарбар ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. — Київ, 2017. — 616 с.
 

Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень. Вип. 9 / редкол. Т.І. Ківшар [та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2012. — 456 с.