Кобзарі

З-поміж безліч книг, з якими має справу історія світової літератури, поодиноко виділяються ті, що ввібрали в себе науку віків і мають для народу значення заповітне.

 До таких належить «Кобзар», книга, яку народ український поставив на першому місце серед успадкованих з минулого національних духовних скарбів.

 Дивовижна доля цієї книги. Поезії, що входять до неї, складались на тернистих дорогах поетового життя, писались то в мандрах, то в казематах, мережились при світлі білих ночей Півночі і в пісках пустель закаспійських, під самотнім сонцем вигнання.

Книга формувалася поступово, рік за роком, формувало її саме поетове життя, і все найістотніше із цього життя, з великого життя українського кріпака Тараса Шевченка — від його юності й до останнього подиху.

У «Кобзарі» поет висловив насамперед самого себе, свою особистість: від першого й до останньго рядка книга виповнена індивідуальним поетовим почуттям.

До Вашої уваги віртуальна виставка Кобзарів, які зберігає у своїх фондах Наукова бібліотека.

Шевченко, Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко. — Київ : Наукова думка, 1997.
Шевченко, Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко. — Київ : Дніпро, 1982.
Шевченко, Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко. — Київ : Дніпро, 1974.
Шевченко, Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко ; вступ. ст. акад. М. Рильського — Київ : Худ. лит., 1961.
Шевченко, Т. Г. Кобзарь : фототипія позацензурного примірника видання 1840 року / Т. Г. Шевченко. — С. Петеррбургъ : Типографія Е. Фішера, [1840].
Шевченко, Т. Г. Кобзар : 190-літтю Т. Шевченка присвячується / Т. Г. Шевченко ; за ред. В. М. Доманицького. — Вид. 3-тє, повне . — Рівне : Волинські обереги, 2004. 
 Шевченко, Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко. — Київ : Варта, 1993.
 Шевченко, Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко. — Київ : Веселка, 1990.
 Шевченко, Т. Г. Малий кобзар : вибрані поезії для дітей / Т. Г. Шевченко. — Київ : Держлітвидав, 1961.
Шевченко, Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко. — Київ : Дніпро, 1987.
Шевченко, Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко. — Київ : Дніпро, 1976.
Шевченко, Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко. — Київ : Дніпро, 1994.
Шевченко, Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко. — Київ : Дніпро, 1971.
Шевченко, Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко. — Київ : Дніпро, 1972.
 Шевченко, Т. Г. Кобзар : вірші, поеми / Т. Г. Шевченко. — Київ : Просвіта, 2004.
Шевченко, Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко. — Київ : Рад. школа, 1987.
Шевченко, Т. Г. Кобзарь / Т. Г. Шевченко. — Москва : Книга, 1989.
Шевченко, Т. Г. Кобзар : факсимальне вид. позацензурного примірника 1840 р. / Т. Г. Шевченко. — Рівне : Просвіта, 2000.
Шевченко, Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко. — Київ : Дніпро, 1989.
Шевченко, Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко. — Київ : Худ. літ., 1947.
Шевченко, Т. Г. Кобзарь 1840 года / Т. Г. Шевченко. — репр. вид. — Київ : Дніпро, 1976.