Лазаревський Олександр Матвійович

    Олександр Матвійович Лазаревський (1834-1902 рр.), без сумніву, був і залишається непересічною, знаковою постаттю українського історіографічного процесу другої половини XIX — початку XX ст. Професійний історик, автор понад 500 публікацій (у тому числі й декількох досить солідних монографічних досліджень), видавець і редактор багатьох важливих історичних джерел, колекціонер давніх рукописів і стародруків, стараннями якого постала унікальна архівна колекція, що й нині приваблює багатьох сучасних учених, дослідник зі справді енциклопедичними знаннями і справжнім професійним підходом до матеріалу та відповідальністю за будь-яку власну наукову роботу і висновки в ній, О.Лазаревський увійшов в історію, перш за все, як один із кращих серед вітчизняних істориків-спеціалістів із проблем соціально-економічної історії Лівобережної України або ж Гетьманщини у середині ХУІІ-ХУІІІ ст.

 

 

 

Лазаревський О. Українські народні прислів’я та приказки / О. Лазаревський // Неопалима купина. — 2009. — № 5-6. — С. 197-204.

 

 

Лазаревській Александръ Матвеевичъ – известный русскій историкъ //Энциклопедический словарь /Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ. – СПб.: Типо-Литографія И.А. Ефрона, 1896. – С. 246-247.

 

 

Грушевський М. Пам’яті Олександра Лазаревського //  Твори у 50-ти томах. Т. 7 / М. С. Грушевський. — Л. : Світ, 2005. — 792 с. — (Історичні студії та розвідки (1900-1906)). С 572 – 579.

 

 

 

Воронов В. О. М. Лазаревський як історик та археограф / В. Воронов // Укр. іст. журн. – 2009. – № 3. – С. 48–67.

 

 

Герасименко Н. О. До історії дворянського роду Лазаревських. // Укр. Іст. журн. – 2006. — №5.- С 199-211.

 

 

Герасименко Н. О. Подвижник історичної науки О. М. Лазаревський. // Укр. Іст. журн. – 2004.- №4.- С. 90 -103.

 

 

 

Герасименко Н. О. Подвижник історичної науки О. М. Лазаревський. // Укр. Іст. журн. – 2004.- №5.- С. 16 -35.

 

 

Герасименко Н. О. Олександр Лазаревський. // Історіографічні дослідження в Україні. – К. : НАН : Інститут історії України, 2005. – вип. 15. – С 170-225.

 

 

 

Ясь О. В. Два образи Старої України: візії О. Лазаревського й О. Оглоблина // Укр. іст. журн. – 2009. – № 3. – С. 67–92.

 

 

 

Провідники духовності в Україні : [довідник] / за ред. І.Ф. Кураса. — К. : Вища школа, 2003. — 783 с. С 467 – 468.