Марко Черемшина

 

Богданець-Білоскаленко Н. І.  Марко Черемшина : біографія та творчість. Українська дитяча література : маловідомі твори укр. письменників ІІ половини ХІХ ст. — І половини ХХ ст.: навчальний посібник / Н. І. Богданець-Білоскаленко. Київ, 2009. С. 30-35.

 

Посібник — доповнення до програми з української дитячої літератури. Містить маловідомі художні твори українських письменників означеного періоду. До постаті кожного письменника подано короткі біографічні відомості та аргументовано мотивацію навчального спрямування.

 

Гнідан О. Д. Марко Черемшина : нарис життя і творчості. Київ : Дніпро, 1985. 168 с.

Автор розглядає твори класика української літератури Марка Черемшини (1874–1927), друга В. Стефаника, Л. Мартовича, аналізує новели зі збірок «Карби», «Село вигибає», «Верховина», в яких показане безправне становище західноукраїнського селянства, грабіжницький характер імперіалістичної війни, свавілля, злочини цісарської армії щодо мирного населення.

 

Засенко О. Є. Марко Черемшина : життя і творчість. Київ : Дніпро, 1974. 253 с.

Друге видання монографії про Марка Черемшину виходить у світ у значно доповненій редакції, яку автор здійснив, враховуючи сучасний стан дослідження біографії і художньої, публіцистичної та епістолярної спадщини видатного новеліста.

 

Засенко О. Є. Марко Черемшина : життя і творчість. Київ : Держлітвидав, 1951. 144 с.

В цій праці мова йде про життя і творчість одного з послідовників Івана Франка — Марка Черемшину. Невелика кількісно, але цінна змістом і високим художнім рівнем, його літературна спадщина становить значний інтерес для читачів.

 

Лесин В. М. Марко Черемшина : до 100-річчя від дня народження. Київ : Знання УРСР, 1974. 48 с.

У брошурі йдеться про життєвий і творчий шлях Марка Черемшини. Розрахована на широке коло читачів.

 

Семанюк-Черемшина Н. В. Спогади про Марка Черемшину. Львів : Кн.-журн. вид., 1958. 83с. : з іл. + портр.

 Наталя Василівна Семанюк — дружина визначного українського письменника Марка Черемшини. У свій час вона вела щоденник, в якому занотовувала цікаві моменти з життя М.Черемшини.

 У «Спогадах» розповідається про творчу і громадську роботу письменника, про його зв’язки з видатними прогресивними діячами Західної України, з народом; змальовано письменника в побуті, в його стосунках з близькими друзями — Василем Стефаником, Лесем Мартовичем, Миколою Фірманюком та іншими.

 

Ткачук М. Збірка «Карби» Марка Черемшини як вияв модерністського дискурсу української прози початку ХХ століття. Наративні моделі українського письменства. Тернопіль, 2007. С. 293-301.

 У книзі окреслюються наративні, тобто оповідні виміри творів українського писемства XIX-XX ст. Простежується типологія нараторів, естетичні функції оповідача з народу у творах І.Котляревського, М.Гоголя, М.Вовчка, Ю.Федьковича, який демократизував українську літературу.
Розглядається ліричний наратив української поезії останньої третини XIX століття, висвітлюється модерністська розповідна стратегія Б.Лепкого, В.Стефаника, М.Черемшини, Л.Мартовича. Адресується викладачам, студентам, аспірантам, широкому колу читачів.

 

Черемшина М. Твори в 2-х т. Т.1. Карби; Село за війни; Верховина; Парасочка. Київ : Наукова думка, 1974.

 Двотомник творів М.Черемшини вміщує кращі твори відомого українського письменника, переклади, літературно-критичні виступи, спогади, автобіографію, листи.

 

Черемшина М. Твори в 2-х т. Т.2. Посвяти Василеві Стефанику; Ранні оповідання; Поезія; Переклади…. Київ : Наукова думка, 1974. 303с.

Двотомник творів М.Черемшини вміщує кращі твори відомого українського письменника, переклади, літературно-критичні виступи, спогади, автобіографію, листи.

 

Черемшина М.  Вибране.- 3-є вид. Ужгород : Карпати, 1990. 218 с.

До книги увійшли кращі твори письменника — класика зі збірок «Карби», «Село за війни», «Верховина», «Парасочка».

 

Черемшина М. Твори. Київ : Дніпро, 1978. 327с.

Відомий український письменник Марко Черемшина (1874–1927) належить до тих митців слова, під пером яких українська проза, за словами І. Франка, «набрала поетичного лету, мелодійності, ніжності, грації та різноманітності». Марко Черемшина уславився своїми глибоко ліричними новелами. В них зображено важке життя гуцульської бідноти. Крім новел, до збірки ввійшли також ранні оповідання, поезія в прозі, спогади, автобіографія, літературно-критичні виступи, листи.

 

Черемшина М. Карби : новели. Київ : Дніпро, 1974. 213 с.

До книжки ввійшли кращі твори відомого українського письменника- Марка Черемшини (1874–1927). В них розповідається про страждання і злидні гуцулів, соціальне й національне гноблення, страшні трагедії, породжені безправ’ям і темнотою селян.

 

Черемшина М. Новели. Посвяти Василеві Стефанику. Ранні твори. Переклади. Літературно-критичні виступи. Спогади. Автобіографія. Листи. Київ : Наукова думка, 1987. 448 с. + портр.

Том знайомить з творчістю Марка Черемшини, зокрема з новелами зі збірників «Верховина», «Парасочка», «Село під час війни» та інших, а також з поезіями в прозі, вибраними листами.

 

Стефаник В. Катруся; Черемшина М. Карби : вибр. твори: для серед. шк. віку. Київ : Веселка, 1981. 333 с. — (Шк. б-ка).

 До книжки ввійшли оповідання видатного українського письменника Василя Стефаника, а також новели талановитого українського письменника Марка Черемшини про безпросвітне лихо гуцулів, їх соціальне та національне безправ’я під владою Австро-Угорської імперії.