Микола Аркас

 

 

Повне зібрання творів, архів, студії. Т. 1 : Суспільно-політичні твори (1908-1917) / В. Липинський ; голов. ред. Я. Пеленський. – Київ-Філадельфія : Укр. письменник, 2015. – 784 с

Повне зібрання творчої спадщини В. Липинського, його архіву та студій. Т.1 Твори— історичні праці та монографії, політологічні трактати та публіцистика «Історії України» М. Аркаса.

 

 

Аркас М. М.  Історія України-Русі / М. М. Аркас. — 3-е факс. вид. — К. : Вища школа, 1993. — 414 с. : іл. 

Популярний нарис історії України. Простота й оригінальність викладу історичного процесу за персоналіями його провідних діячів надають книзі особливої ваги у наш час. Коли сторінка за сторінкою відроджується справжня історія українського народу.

 

 

Аркас М. Катерина. Опера на три дії. : Лібретто за Т.Шевченком, М. Аркасом, Д. Бобиря. Клавір. / М. Аркас. — К. : «Мистецтво», 1963. — 224с.

Опера Катерина», написана М. Аркасом у 1882 р. – перша українська опера на шевченківський сюжет.

 

Гриценко В. П. Громадська діяльність Миколи Аркаса : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук: 07.00.01 — історія України / Гриценко В. П. ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2008.

Об’єктом  дослідження є особа М .Аркаса,  як українського громадського діяча.