Україна Петра Кононенка

 

 

 

Кононенко П. П. Особисто причетний : до 70-річчя від дня народження Олеся Гончара. Київ : Знання, 1988. 48 с.

 

 

 

Кононенко П. П. Українська мова :навч. посіб. для вступ. до вузів / П. П. Кононенко, Л. О. Кадомцева, Л. І. Мацько. Київ : Либідь, 1990. 224 с.

 

 

 

Кононенко П. П. Українськамова :навч. посіб. для вступ. до вузів / П. П. Кононенко, Л. О. Кодомцева, Л. І. Мацько. 3-е вид., перероб. Київ : Либідь, 1992. 224 с.

 

 

 

Кононенко П. П. Українська література :підруч. для підгот. молод. спец. / П. П. Кононенко, М. І. Дубина, І. О. Ладоня. Київ : Вища школа, 1993. 487 с.

 

 

 

Кононенко П. П. «Свою Україну любіть…» / П. П. Кононенко. Київ : Твімінтер, 1996. 224 с.

 

 

 

Кононенко П. П. Українознавство: підруч. для студ. ВНЗ / П. П. Кононенко. Київ : Либідь, 1996. 384 с.

 

 

 

Кононенко П. П. Вибрані твори у 3-х кн. Кн. 1-3. / П. П. Кононенко. Київ : Рівн. Будинок науки і техніки, 1999.

 

 

 

Кононенко П. П. Українознавство — наука любові, етики, життєтворчості : зб. наук. пр. / П. Кононенко. Л. : СПОЛОМ, 2006. 458 с.

 

 

 

Кононенко П. П. Голоси в пустелі :вірші, поеми, драматичні твори / П. П. Кононенко. Київ. : Веселка, 2006. 414 с.

 

 

 

Кононенко П. П. Українознавство :підруч. для студ. ВНЗ / П. П. Кононенко. Київ : Міленіум, 2006. 870 с.

 

 

 

Історія українознавства: навч. посіб. для студ. ВНЗ / ред. П. П. Кононенко. Київ : Академвидав, 2011. 512 с.