Уманець Федір Михайлович

 

 

Ковалевська О. О. Уманець Федір Михайлович //Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К. : Наук. думка, 2013. — Т. 10 : Т — Я.— 784 с. : іл.  С-227.

Стаття присвячена дослідженню життя, громадської та наукової діяльності Ф. М. Уманця.

 

 

Половець, В. М. Уманець Федір Михайлович (1841-1917 рр.) / В. М. Половець ; ред. А. Г. Морозов. — Чернігів : Просвіта, 2006. — 146 с.

Монографія присвячена дослідженню життя, громадської та наукової діяльності Ф.М. Уманця, відомого земця, юриста, історика, краєзнавця. Діяльність Федора Михайловича пов’язана безпосередньо з Чернігівською архівною комісією, в якій він у 1896 р. очолював редколегію. Науковий доробок Ф.М. Уманця складається з низки монографій, наукових статей, розвідок та документальних публікацій, що чекають на своїх дослідників. Розрахована на науковців, викладачів, краєзнавців, широке коло читачів.

 

 

 

Половець, В. М. Визначні постаті Чернігівщини / В. М. Половець. — Чернігів : Просвіта, 2018. — 268 с. –С. 256-266.

У монографії доктора історичних наук, професора В. Половця подано 20 наукових нарисів про визначних діячів Чернігівщини, які походили з давніх козацько-старшинських родів, причому предки кожного з них брали активну участь у визвольних змаганнях під проводом українських гетьманів. При підготовці данного видання автор виходив з того, що створення наукових біографій є важливим розділом біографістики – спеціальної історичної дисципліни, галузі історичної науки, якій в сучасних умовах надається важливе значення.

 

 

Половець В.М. Федір Михайлович Уманець: громадська та наукова діяльність (1841-1918 рр.)/ В.М.Половець // Сіверянський літопис.- 2000.- №1.- С.97-119.

Стаття присвячена дослідженню життя, громадської та наукової діяльності Ф. М. Уманця, відомого земця, юриста, історика, краєзнавця, який належав до типових представників старої інтелігенції, що вбачала свій обов’язок перед суспільством у збереженні і популяризації історико-культурної спадщини.

 

 

Рахно, О. Голови Чернігівської губернської земської управи : біобібліограф. довід. / О. Рахно. — Чернігів : Десна Поліграф, 2013. — 240 с.

Довідник містить інформацію про керівників органів місцевого самоврядування – голів Чернігівської губернської управи 1865-1918 рр.

   

 

Рахно, О. Я. Голова Чернігівської губернської земської управи Ф. М. Уманець : [Федір Михайлович Уманець (1841-1917) — відомий громадський діяч та історик Чернігівщини] / О. Я. Рахно // Сумська старовина : Всеукр. наук. іст. журн. / редкол.: В.О. Дятлов, А.М. Боровик [та ін.]. — Суми, 2010. — № ХХХ. — С. 193-200. 

Стаття присвячена аналізу життєвого шляху та громадської діяльності голови Чернігівської губернської земської управи у 1896-1901 рр. Ф.М.Уманця.

 

  Студьонова, Л. Про земця, науковця і не тільки: ( Половець В.М. Уманець Федір Михайлович (1841-1917 рр.). — Чернігів: Просвіта, 2006. — 146с.) / Л. Студьонова // Сіверян. літопис. — 2007. — № 4. — С. 156-158.