Агін Олександр Олексійович

 

Енциклопедичний словник Ф. А. Брокгауза і В. А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Єфрон. 1890-1907.

      Енциклопеди́чний словник Брокга́уза і Єфро́на (скорочено ЕСБЄ; рос. Энциклопедический словар Брокгауза и Ефрона, ЭСБЕ) — російська універсальна енциклопедія. Випущена акціонерним видавничим товариством Ф. А. Брокгауз—І. А. Єфрон (Петербург, 1890–1907). Видання виходило в двох варіантах — 41 основний том і 2 додаткових (менша частина тиражу) і 82 основних і 4 додаткових напівтоми. Енциклопедія містить: 121240 статей, 7800 ілюстрацій, 235 мап.

 

Чернігівщина: енциклопедичний довідник. – К.: 1990 р., с. 33 – 34.

      Енциклопедичний довідник містить понад 3700 статей, присвячених найважливішим подіям багатовікової історії Чернігівщини, її містам і селам, історичним і сучасним адміністративним районам краю, природі. У книзі вміщено багато довідок про міські вулиці, пам’ятки архітектури, археології, писемної культури, меморіальні об’єкти, великі підприємства та різні установи. Широко подано інформацію про відомих осіб, життя і діяльність яких були тісно пов’язані з Чернігівщиною.

 

Ковпаненко Н. Г. Агін Олександр Олексійович // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А.  Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К. : Наук. думка, 2003. — Т. 1 : А — В. — С. 29. — 688 с. : іл.

      Під час роботи над словником ЕІУ було визначено вагомість подій, персоналій, окремих фактів, ретельно відібрано гасла, створено «дерево гасел», яке допомогло орієнтуватися щодо обсягу статей, їх логічної підпорядкованості та взаємопов’язаності. Робота над словником триває й нині і буде продовжуватися до виходу в світ останнього тому. Формуючи словник ЕІУ, редколегія прагнула представити всі історичні області України, а також охарактеризувати життя українців у Росії, Польщі, Румунії, Словаччині, США, Канаді та інших державах. Гасла ЕІУ дають уявлення і про життя національних меншин в Україні.

 

Лазаревский, И. Александр Алексеевич Агин .1817-1875 / И. Лазаревский. — М.-Л. : Искусство, 1946. — 27 с.

      В книге рассказывается о жизни и творческом пути Александра Алексеевиача Агина —  художника, рисовальщика-иллюстратора.

 

Мистецтво України: Біографічний довідник. -К.,  — 1997.

Біографічний довідник, присвячений митцям, що пов’язані з Україною. Довідник є значним джерелом, що надає короткі відомості про головних діячів різних видів мистецтва України, а також інших країн, творчість яких пов’язана з Україною

 

Калмыкова, В. Гоголевские типы в иллюстрациях Агина: [Книжный график Александр Алексеевич Агин] / В. Калмыкова // Юный художник. — 2003. — №3. — С. 18 — 20.