Алчевська Христина Данилівна

 

Мухін М. І.  Педагогічні погляди і освітня діяльність Х. Д. Алчевської. Київ : Вища школа, 1979. 184 с.

   У монографії всебічно розглянуто суспільно-освітню діяльність і педагогічні погляди прогресивного діяча народної освіти Х. Д. Алчевської. Показано, як постійно, збагачуючи і творчо вдосконалюючи досвід своєї роботи, Харківська жіноча недільна школа, очолювана  Алчевською, стала широко популярною, зразковою школою для народу.

 

 Український історичний збірник. / Редкол.: Чухліб Т. та ін. Київ : НАН України, 2006. Вип. 9. 504 с.

   Автор О. Казакевич  у своїй статті «Родина Алчевських в  українському національному русі», розглянула культурницьку та педагогічно-освітню діяльність родини Алчевських., яка становить яскравий приклад участі молодої буржуазії у розгортанні національного руху.

 

Мосіяшенко, В. А. Історія педагогіки України в особах : навч.посібник для ВПНЗ. / В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна. Суми : Університетська книга, 2005. 266 с.

   У навчальному посібнику розглядається діяльність та творча спадщина визначних представників педагогічної думки від часів Київської Русі України до кінця 20 ст. Одним із таких представників педагогічної думки другої половини 19- початку 20  ст.є  Х. Д. Алчевська.

 

Матеріали науково-практичної конференції «Треті Фльорівські читання» : до 40-річчя відновлення іст. ф-ту Ін-ту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 15 жовтня 2013 р. / редкол. : В. О. Дятлов, А. М. Боровик (відп. ред.), О. Б. Коваленко, В. М. Довбня. Чернігів : ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2013. 124 с.

   У збірнику матеріалів науково- практичної конференції «Треті  Фльорівські читання» вміщено доповідь В. Клопот  «Педагогічна діяльність Христини Алчевської», присвячена історії освіти на Чернігівщині.

 

Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Чернігів : ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2012. Вип. 100. 472 с. (Серія: Педагогічні науки).

   В даній статті проаналізовано погляди видатного українського педагога Х. Д. Алчевської щодо духовно- моральної  складової особистості вчителя.