Археолог за покликанням

 

 

Коваленко О. Б., Ткаченко В. В. Археолог за покликанням (П. І. Смолічев) //Репресоване краєзнавство (20 — 30-ті роки). — К.; Хмельницький, 1991. — С.279-283

 

 

Коваленко В., Черненко О. Петро Смолічев і перші дослідження в Шестовиці //Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету: Зб. Матеріалів ювіл. наук. конф., присвяченої 300-річчю Чернігів. колегіуму і 85-річчю Чернігів. держ. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2001. — С. 92-10.

 

 

Коваленко В., Черненко О. Перші дослідження в Шестовиці //Дружинні старожитності Центрально-Східної Європи VIII — ХІ ст.: Матеріали Міжнар. польового археолог. семінару. — Чернігів, 2003. — С. 84-101. Археологічні розкопки П. І. Смолічева в Шестовиці 1925–1927 рр.

 

 

Петро Іванович Смолічев: (Біобібліогр. покажч.) /Скл. В. Г. Мудрицька, О. Є. Черненко; Наук. ред. О. Б. Коваленко; Ред. І. Я. Каганова; Відп. за вип. П. В. Грищенко. — Чернігів, 2006. — 14 с. — («Історики та краєзнавці Чернігівщини»; Вип. 9).

 

 

Ткаченко В. В. Історичне краєзнавство: Чернігово-Сіверщина у перше пожовтневе двадцятиріччя: Навч. посіб. — К.: Знання, 2007. — 215 с.-С.158-161.

 

 

Мезенцева Г. Г. Дослідники археології України. — Чернігів: Сіверян. думка, 1997. — 205 с. С.149-150: П. І. Смолічев.