Бібліотечна справа в Україні

 

 

 

Степченко, О. П.  Українські вчені — фундатори спеціалізованих відділів Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського (1918-1934) / О. П. Степченко. — К. : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2008. — 218 с.

 

 

 

Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець XIX ст. — 1941 р.) : матеріали до біобібліограф. словника / авт.-уклад. Л. В. Гарбар ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. — Київ, 2017. — 616 с.

 

 

 

Дубровіна, Л. А.  Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті : монографія / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко. — К. : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2009. — 530 с.