Бібліотеки України

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського — головний науково-інформаційний центр держави.

Наукова бібліотека імені М. Максимовича є структурним підрозділом Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Організована разом з університетом у 1834 році.

Найбільша в інтернеті електронна бібліотека української літератури, яка крім українських книжок містить також літературну енциклопедію, біографії майже всіх письменників України, шкільні твори, учнівські реферати, стислі перекази змісту творів.

Бібліотечно-бібліографічні ресурси.

Освітньо-інформаційний ресурс містить найбільшу в інтернеті бібліотеку української та зарубіжної літератури (українською мовою).

Вашій увазі пропонується: — консультаційна допомога досвідчених бібліографів; — словники, довідкові та енциклопедичні видання у відкритому доступі; — доступ до власних і передплачених баз даних.

Національне книгосховище творів друку, державний репозитарій медичної літератури України, провідна спеціалізована установа з питань бібліотечно- інформаційного обслуговування медичних кадрів, підготовки й видання інформаційних, науково-допоміжних і рекомендаційних покажчиків медико-біологічного профілю, організаційно-методичний центр мережі медичних бібліотек.

 
 

Наукова бібліотека Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка заснована в березні 1940 року на базі бібліотеки Кременецького учительського інституту.
Основним видом діяльності наукової бібліотеки є забезпечення науково-методичною літературою навчального процесу та науково-дослідної роботи викладачів і студентів, організація та проведення конференцій, тематичних виставок, презентацій книг, літературних вечорів, диспутів, усних журналів тощо.

Місія бібліотеки : розвиток, створення, збереження та організація використання власних та світових інформаційних ресурсів, які відповідають навчальному та науковому процесам в університеті, забезпечення інформаційних дослідницьких потреб спудеїв, викладачів, співробітників університету на принципах доступності, оперативності, інформативності, комфортності.

Бібліотека є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом університету.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського — наукова установа з питань галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, інформаційної діяльності, педагогічного джерелознавства, біографістики та історії освіти; національне галузеве книгосховище, всеукраїнський центр із питань бібліотечно-бібліографічного й науково-інформаційного забезпечення спеціалістів у галузі освіти, педагогіки і психології; депозитарій педагогічної та психологічної літератури, галузевий центр міжбібліотечного абонемента (МБА), координаційний, науково-методичний центр мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України.

Наукова бібліотека Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля

Бібліотека Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського

Наукова бібліотека Маріупольського державного університету

Наукова бібліотека Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського