Борис Грінченко

 

 

Б. Д. Грінченко — поборник української національної школи і освіти : матеріали вуз. наук.-прак. конф., прис. 140-річчю від дня народження вид. укр. письменника, педагога, громадського діяча, (Чернігів, 9 грудня 2003 р.) / за ред. І. В. Зайченко. Чернігів, 2004.  40 с.  5 грн.

До збірки включені матеріали вузівської науково-практичної конференції, присвяченої 140 річчю видатного письменника, педагога, громадського діяча.

 

 

Погрібний А. Г. Борис Грінченко : нарис життя і творчості / А. Г. Погрібний.  Київ : Дніпро, 1988.  268 с. 

Пропонований нарис знайомить читача з життям і творчістю Б. Грінченка. Автор висвітлює літературну і громадську діяльність письменника, відтворюючи складний процес становлення його світогляду.

 

 

Словник української мови: у 3-х т. / ред.: акад. С. Єфремов, А. Ніковський; упоряд. Б. Грінченко. — репр. з вид. 1927 р. Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2017.  8, XLIV, 428 с. (Серія «Словникова спадщина України»). 

Словники Т.1, Т. 2, Т.3, майже століття перебували у забутті з тавром «націоналістичних», сьогодні є корисними всім шанувальникам української мови,  оскільки зберегли призабуті й маловідомі скарби вітчизняної словесності.

 

 

Світленко С. І.    Суспільний рух на Катеринославщині у 50-80-х роках ХІХ століття : монографія / С. І. Світленко. Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2006. 268 с.

Ця праця розрахована на широке коло тих, хто вивчає минуле рідного краю, кого цікавлять сторінки нашої призабутої суспільної історії. У монографії розглянуто історію суспільного руху на Катеринославщині. В центрі дослідження діяльність визначних українських народолюбців, зокрема Б. Грінченка.