Чарльз Дарвін – англійський натураліст і мандрівник

    Англійський учений Чарльз Дарвін зумів створити теорію розвитку живого світу, яка стала основою біологічної науки ХХ століття.
    В 1859 році був виданий основний труд всього життя Дарвіна. Він був названий за традиціями тієї епохи багатослівно: «Походження видів шляхом природного відбору або виживання благо сприятливих порід в боротьбі за життя». В перший же день розійшовся весь тираж цієї книги — 1250 екземплярів, що для тих часів для наукового твору було нечувано. В 1868 році була видана друга фундаментальна праця Дарвіна, а сааме двохтомник «Видозміна домашніх тварин і культурних рослин». Цю книгу зазвичай розглядають як доповнення до «Походження видів…»
     У «Походженні видів…» Дарвін не став детально зупинятися на походженні людини. В 1871 році він випустив окрему роботу «Походження людини і статевий відбір», де розглянув це питання. Висунута в ученні Дарвіна ідея про походження людини від тварин завжди зустрічала найбільше заперечень. Сам Дарвін писав про це: «З жалем думаю я, що основний висновок цього твору про те, що людина походить від менш досконалої органічної форми, буде багатьом не до смаку. Але ж неможливо заперечувати, що ми походимо від дикунів.»

 

Дарвин Ч. О выраженіи ощущеній у человека и животных / Ч. Дарвин ; Под ред. акад. А.О.

Ковалевского. — С-Петербургъ, 1896. — 424с.

 

 

 

Дарвин Ч. Собрание сочинений : В 4-х т. Т. 1 / Ч. Дарвин. — 2-е изд. — С.Пб, 1898. — 331с.

 

 

Дарвин Ч. Сочинения. Т. 1. Путешествия натуралиста вокруг света / Ч. Дарвин ; под общ. ред. Л.С. Берга [и др.]. — М.-Л. :Биомедгиз, 1935. — 606 с. : ил.

 

 

Дарвин Ч. Сочинения. Т. 2. Зоологические работы / Ч. Дарвин ; под общ. ред. Л.С. Берга [и др.]. — М.-Л. : Биомедгиз, 1936. — 682 с.

 

 

 

Дарвин Ч. Сочинения. Т. 8. Лазящие растения. Движения растений / Ч. Дарвин ; под ред. Н.Г. Холодного. — М.-Л. : АН СССР, 1941. — 543 с.

 

 

Дарвин Ч. Путешествие на корабле «Бигль» : Письма и записные книжки. По неопубликованным рукописям / Ч. Дарвин ; Издала и комментировала Нора Барло. Пер. с англ. Э.Д. Маневич. Под ред. и с предисл. С.Л. Соболя. — М. : Изд. иностр. лит-ры, 1949. — 288с.

 

 

Дарвин Ч. Избранные письма / Ч. Дарвин ; Сост. перев. и примеч. А.Е. Гайсиновича. Под ред. и с предисл. Н.И. Фейгинсона. — М. :Инлитиздат, 1950. — 391с. + 5 л. портр.

 

 

Дарвин Ч. Происхождение видов / Ч. Дарвин ; Пер. и ввод. статья К.А. Тимирязева. Вступ. статья и общ. ред. Ф.А. Дворянкина. — М. :Сельхозгив, 1952. — 483с.

 

 

Дарвин, Чарлз Роберт // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890-1907.