Чернігівське козацтво

    Наукова бібліотека запрошує переглянути віртуальну виставку «Чернігівське козацтво», яка розповість: як виник  і формувався Чернігівський козацький полк; про відомих козацьких очільників Чернігівщини; про відомі і найвизначніші битви часів козацтва, які проходили на території Чернігівщини.

 

 

 

Леп’явко С. А Чернігівське козацтво. Чернігів: історія міста / С. А. Леп’явко. — 2-ге вид., виправ. і перероб. Київ : Кліо, 2020. 544 с. С. 165-201.

 

 

Україна — козацька держава [Текст] : ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах / авт.-упоряд., керівник проекту, худож., фото, ілюстр. В. В. Недяк ; наук. ред. В. О. Щербак, О. К. Федорук. Київ : ЕММА, 2004. 1215 с.: іл.

 

 

Кривошея В. В. Нариси історії Чернігівщини періоду козацтва: Борзна, Волинка / В. В. Кривошея, І. І. Кривошея. Київ, 1999. 126 с.

 

 

 

Кондратьєв І. Нариси історії Чернігівщини періоду козацтва: Любеч / І. Кондратьєв, В. Кривошея. Київ : ІПіЕД НАНУ, 1999. 106 с.

 

 

 

Пиріг П. В. Чернігівщина у визвольній війні українського народу 1648-1654 рр. / П. В. Пиріг. Київ : НМК ВО, 1993. 85с.

 

 

 

Присяга Чернігівського полку 1718 року / упоряд. І. Ситий, С. Горобець. Чернігів : Десна Поліграф, 2011. 344 с.

 

 

Студьонова Л. В. Ось де, люди, наша слава : (бесіди про Чернігівське козацтво) / Л. В. Студьонова. Ніжин : Аспект-Поліграф, 2004. 172 с.

 

 

Токарєв С. А. Коропська сотня Ніжинського полку у другій половині XVII- XVIII ст. / С. А. Токарєв. Чернігів : Десна Поліграф, 2016. 120 с.

 

 

Уривалкін О. М. Етюд до історії українського полкового міста (права та життя міщан м. Ніжина у другій половині XVII — XVIII ст.) / О. М. Уривалкін // Загадки минулих часів / О. М. Уривалкін. Київ, 2007. С. 291-323.