Чернігівський учительський інститут

 

 

 

Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Чернігівська область / ред. В.Г. Кремень [та ін.]; редкол. тому: М.О. Носко [та ін.]. — К. : Знання України, 2012. – 420 с.

 

 

 

Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету : зб. матер. наук. конф., присв. 300-річчю Чернігівського колегіуму і 85-річчю ЧДПУ імені Т.Г. Шевченка. — Чернігів : Сіверянська думка, 2001. — 125 с.

 

 

 

Півстоліття невтомної праці : нарис історії Чернігівського інституту ім. Т.Г.Шевченка / ред. В.І. Півторадні. — К. : Рад. школа, 1966. — 100 с.

 

 

 

Боровик, М. А. Чернігівський державний педагогічний інститут в системі підготовки   педагогічних кадрів (1954-1998 рр.) / М. А. Боровик, А. М. Боровик. — Київ : Вид-во Людмила, 2019. — 272 с.

 

 

 

Боровик, А. Історія Чернігівського національного педагогічного університету у біографіях його керівників / А. Боровик, М. Боровик. — Київ : Чалчинська Н. В., 2016. — 416 с.