Черниговские епархиальные известия

 

 

 

Гейда О. «Черниговские епархиальніе известия»: історія створення та діяльність (1861-1911 рр.). Сіверян. літопис. 2007. № 2. С. 49-60.

 

 

 

Тарасенко О. Ф. «Черниговские епархиальные известия». Енциклопедія історії України: Т. 10: Т-Я / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ : В-во «Наукова думка», 2013. 688 с.: іл. С. 527-528.

 

 

 

Блакитний М. Чернігівський архієпископ Філарет (Гумілевський) як засновник часопису “Черниговские епархиальные известия”. Скарбниця української культури : зб. наук. пр. / редкол. О.Б. Коваленко [та ін.]. Чернігів : ЧЦНТЕІ, 2010. Вип. 12. С. 165-168.

 

 

 

Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Чернігівська область / ред. В.Г. Кремень [та ін.]; редкол. тому: М.О. Носко [та ін.]. Київ : Знання України, 2012.  420 с.