Данило Тупталенко

 

 

Святитель Дмитрий (Туптала). Благоверные князья и святые землиЧерниговской. Чернигов : Деснянська правда, 2009. 236 с. : ил. С 132-141.

В книге приведены деяния во славу Христа черниговских князей, а также святителей, преподобных, мучеников, блаженных, имеющих отношение к Черниговско-Северской земле.

 

 

Огієнко І. Святий Димитрий Туптало.Життєписи великих українців / І. Іларіон. — К. : Либідь, 1999.  672 с. : іл. — (Літературні пам’ятки України), С. 242-351

Це — перше в Україні видання науково-популярних життєписів видатних постатей нашої історії, вірних і самовідданих проповідників і захисників українського православ’я, ідеї самобутності й окремішності українського народу, його мови, культури. Сюди входять видані в різний час за кордоном праці митрополита Іларіона (Івана Огієнка) про Анну Всеволодівну, Іова Почаївського, Паїсія Величковського, Данила Туптала (Димитрія Ростовського), Арсенія Мацієвича, Костянтина Острозького. Видання ілюстроване і приурочене 2000-літтю Різдва Христового. Для широкого кола читачів.

 

 

Костомаров М. Ростовський Митрополит Дмитро Туптало. Костомаров, М. І.Історія України в життєписах найвизначніших її діячів / М. І. Костомаров ; пер. О. Барвинський. — репр. відтвор. Львів. вид. 1918 р. — Київ : Україна, 1991. 495 с. — (Б-ка репринтних видань). С 433-451

Представлена праця перекладена на українську мову Олександром Барвінським і підготована до 100-річчя з дня народження автора – видатного історика, етнографа, поета, мислителя, громадського діяча Миколи Костомарова. Висвітлено життя та діяльність: св. Володимира, Ярослава Володимировича, св. Феодосія Печерського, Володимира Мономаха, Андрія Боголюбського, Данила Галицького, Богдана Хмельницького, Івана Мазепи та ін.

 

 

Мащенко С. Данило Туптало. Українські мислителі ХVII — ХVIII століть на Чернігово-Сіверщині : науково-популярні нариси / С. Т. Мащенко. Чернігів : Чернігівські обереги, 2003.  155 с. С 87-110.

Книга являє собою збірник науково-популярних нарисів про світоглядно філософські вчення ряду українських мислителів ХVІІ – ХVІІІ ст., життєтворчість яких була пов’язана з Чернігово-Сіверським краєм. Чільна увага приділена особливостям філософського вирішення проблем просвітниками Чернігівського літературно філософського кола.

 

 

Павленко С. Данило Туптало. Павленко, С. О. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники / С. О. Павленко. Київ : ВД «Києво-Могилянська академія», 2004. 603 с. С 263-266.

Сергій Павленко вперше ґрунтовно знайомить читача з членами команди гетьмана І. Мазепи, його соратниками та прибічниками, показує їх роль у контексті подій 1687—1709 pp. Дослідження про найзначніших діячів оточення зверхника України містить багато важливого фактажу для розуміння причин поразки мазепинців під час повстання за визволення Гетьманщини з-під опіки Москви.

 

 

Шевчук В. Літературна праця Дмитра Туптала. Шевчук, В. О.Муза Роксоланська. Українська література ХVI — ХVIII століть : у 2-х кн. Кн. 2. Розвинен бароко. Пізнє бароко / В. О. Шевчук. Київ : Либідь, 2005. 398 с. : іл. С 219-237.

Друга книга оригінального дослідження фактично є історією літератури Козацької держави й охоплює другу половину XVII ст., яку автор розглядає як період розвиненого бароко, і XVIII ст. – період пізнього бароко. Аналізуючи цей напрочуд своєрідний відтинок історії української літератури, автор вписує твори в життя, проблеми і складнощі становлення Козацької держави. Читач переконається, що література тієї доби аж зовсім не була схоластичною, твореною у відриві від життя, а навпаки, найчастіше з ним пов’язана. Досі так широко і в такому розрізі література вказаної доби не розглядалася.

 

 

«Чуда пресвятой и преблагостной Девы Марии» Чернігівські Афіни : наук. альманах з літературознавства, історії, філософії та культурології. Вип. 1 / наук. ред. С.М. Шумило. Чернігів : Вера и Жизнь, 2013. 96 с. : іл. — (Додаток до журналу «Вера и Жизнь»). С 23-73.

Димитрий Туптало (Ростовский) (1651-1709) – митрополит Ростовский, причислен к лику святых. Автор капитальных Четьих-Миней, многих исторических и богословських сочинений. Книга посвячена архиепископу Лазарю Барановичу. Помещены рассказы о чудесах образа пресвятой Богородицы в Ильинском Черниговском монастыре. Добавлены некоторые проповеди и стихи Лазаря Барановича. Первоеиздание вышло в 1680 г.

 

 

Ісіченко І. «Книги житій святих» свт. Дмитрик Туптала. Ісіченко, І.(архієпископ)Історія української літератури: епоха Бароко (ХVІІ — ХVІІІ ст.) : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. (. Ісіченко. Львів : Святогорець, 2011. 568 с. С 252-257.

Навчальний посібник присвячений розглядові українського літературного життя ранньомодерної доби, виокремленої проф. Дмитром Чижевським як доба бароко. Ідучи за програмою університетського курсу історії української літератури, книга систематизує текстовий масив XVII–XVIII ст. відповідно до жанрової структури, в доступній для студентів формі пропонує фаховий аналіз найвідоміших писемних пам’яток цієї доби, здійснюючи його на широкому суспільно-культурному тлі. Автор нагадує універсальні ознаки стилю бароко та приділяє увагу самобутності його українського різновиду.
Окремо розглядаються ключові для ранньомодерної епохи поняття Контрреформації, сарматизму, «козацького бароко».