Дем’ян Многогрішний, наказний гетьман, гетьман Лівобережної України, гетьман Сіверський

   

Мицік Ю. Гетьман Дем’ян Многогрішний // Історичний календар. 2002 : науково-популярний альманах. Вип. 8 / упоряд. А. Денисенко [та ін.]. Київ : Іст. клуб «Планета», 2002. 428 с. С 130-137.

З усiх козацьких гетьманiв Лiвобережжя другоi половини ХVII—XVIII ст. Дем’ян Многогрiшний лишаться майже незнаним. Історiя його життя вражае. У статті йдеться про послiдовнi спроби гетьмана вiдстояти українську автономiю.

 

 

Пиріг П.Штрихи до соціально-політичного портрета гетьмана Дем’яна Многогрішного. Сіверян. літопис. 2009. № 2-3. С. 9-22.

У статті порушується проблема гетьманства Дем’яна Многогрішного. На основі використання широкого кола джерел, насамперед неопублікованих, висвітлено його політичну та соціально-економічну діяльність. Матеріали дослідження істотно доповнюють портрет гетьмана.

 

 

Пиріг П. В. Соціально-економічна політика Дем’яна Многогрішного. Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці: щоквартальний наук. збірник / заг. ред. В.М. Андріїва. Чернігів, 2008. № 1. С. 207-214.

У статті порушується проблема гетьманства Дем’янаМногогрішного. На основі використання широкого кола джерел, насамперед неопублікованих, висвітлено його політичну та соціально-економічнудіяльність. Матеріали дослідження істотно доповнюють портрет гетьмана.

 

 

Мамалага В. До питання усунення від гетьманської влади Дем’яна Многогрішного // Ніжинська старовина : зб. регіон. історії та пам’яткознавства. Вип. 22 (25) / Центр пам’яткознавства, Ніжин. держ. ун-т ; голов. ред. С. Ю. Зозуля.  Ніжин-Київ : Центр пам’яткознавства НАН України, 2016. 208 с. (Серія «Пам’яткознавство Північно-Східного регіону України» ; № 8). С 68-72.

У статті розглядаються деяки питання, що стасуються усунення від гетьманської влади Дем’яна Многогрішного. Закрема преділено увагу найважливішим причинам заколоту проти гетьмана в березні 1672 року, а саме планам Д. Многогрішного щодо відмови від московського протекторату та свавільним вчинкам щодо козацької старшини.

 

 

Шудря М. А. Многогрішний Дем’ян Гнатович. Січ-мати.  Київ, 2008. С. 495-501.

Автор книги спробує на пiдставi опублiкованих iсторичних джерел розглянути вже вiдомi науковцям сторiнки життя та дiяльностi Дем’яна Многогрiшного, хоча i невiдомих сторiнок у бiографii цього гетьмана досi залишаеться чимало.