Наука не стоїть на місці

den_nauki1-314x160

21 травня 2016 року Де́нь нау́ки — професійне свято працівників науки України. Відзначається щорічно у третю суботу травня.

Свято встановлено в Україні «…на підтримку ініціативи відомих вчених, наукових установ, а також професійних спілок України…» згідно з Указом Президента України «Про День науки» від 14 лютого 1997 року № 145/97.

Складно собі уявити сучасне життя без досягнень науки. Саме завдяки їм людство у своєму науково-технічному розвитку пройшло шлях від перших спроб вивчення світу до космічних польотів у Всесвіт. Наука не стоїть на місці, розвиваючись, вона вносить у наше життя все нові й нові технології, які служать на благо людству. День науки об’єднує багатьох творчих людей різних напрямків. Незважаючи на складність професії це нелегкий, але цікавий шлях, а люди, що присвятили йому своє життя, це люди віддані і зацікавлені у кінцевому результаті своєї праці.

0_105dcd_c3ca7e71_orig

Видатні наукові відкриття : для дітей середнього шкільного віку. — Харків : Фоліо, 2008. — 319 с.

Як і коли були зроблені найвагоміші відкриття в історії цивілізації, хто були їх автори, та ще про безліч маловідомих, але дуже цікавих подробиць «наукової кухні» ви дізнаєтеся з енциклопедії.

17

Єріна, А. М. Методологія наукових досліджень : навч.посіб. для студентів вузів. / А. М. Єріна, В. Б. Захожай, Д. Л. Єрін. — Київ : Центр навч. літ., 2004. — 212 с.

У навчальному посібнику викладено методологічні засади і основні етапи наукового дослідження, джерела і пошук наукової інформації, методи статистичної обробки та аналізу емпіричних даних у середовищі Excel, узагальнення результатів аналізу, прогнозування і пошуку рішень, процедури перевірки гіпотез і обгрунтування висновків, порядок оформлення результатів науково-дослідної роботи.

ScanImage143

Кушнаренко, Н. М. Наукова обробка документів : підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. — Київ : Вікар, 2003. — 328 с.

Це перший в Україні підручник, у якому ввесь комплекс теоретичних, методичних та організаційно-практичних проблем наукової обробки документів розглянуто як єдине ціле. Висвітлено теорію, історію і методику складання бібліографічних описів, індексування, предметизації, систематизації, реферування та анотування документів.

 

ScanImage144 Онопрієнко, В. І. Історія української науки : курс лекцій : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. І. Онопрієнко, В. В. Ткаченко. — Київ : Варта, 2010. — 652 с.

Курс «Історія української науки» є новим предметом у вищій школі. Сучасним студентам і аспірантам потрібно зрозуміти шляхи генези української науки. Мета дисципліни — допомогти студентам і аспірантам опанувати основні факти з історії української науки, проаналізувати значення її здобутків і зрозуміти причини невикористаних можливостей.

скачанные файлы Онопрієнко, В. І. Історія української науки ХIХ-ХХ століть : навч. посіб. / В. І. Онопрієнко. — Київ : Либідь, 1998. — 304 с.

У книзі вперше подано цілісну картину становлення і розвитку української науки. Йдеться, зокрема, про формування і розвиток наукових товариств, Академії наук, численних українознавчих установ, наукових центрів діаспори.

ScanImage146 Основи наукових досліджень : навч. підруч. для студентів, викладачів ВНЗ / ред. В. І. Саюк. — Київ : Наукова думка, 2012. — 144 с.

У підручнику подано основні відомості про організацію науки в Україні та особливості підготовки кадрів дослідницької кваліфікації у світі, розкрито методологічні засади наукового пізнання та творчості, пошук й опрацювання наукової інформації. Значне місце відведено методам наукового дослідження та практичного використання їх у науковій діяльності.

ScanImage145 Цехмістрова, Г. С. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Г. С. Цехмістрова. — 2-ге вид., доп. — Київ : Слово, 2012. — 352 с.

У навчальному посібнику розглянуто історію розвитку пізнання, теоретичні основи науки та методологію наукових досліджень з ілюстрацією застосування на прикладах реальних ситуацій у туристичній і готельно-ресторанній практиці. Висвітлено питання щодо інформаційного й організаційного забезпечення наукового дослідження основних сучасних інструментів пізнання дійсності, прогнозування та апробації отриманих результатів на практиці.

34815

Шейко, В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підруч. для студентів ВНЗ / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – 7-ме вид., стер. — Київ : Знання, 2011. — 310 с.

Розглядається коло проблем, пов’язаних з організацією та методикою науково-дослідницької діяльності: вибір теми, визначення об’єкта і предмета, методології і методів дослідження, оформлення результатів наукових пошуків у вигляді рефератів, курсових, дипломних робіт, доповідей, статей, монографій, кандидатських і докторських дисертацій та авторефератів. Наведено основні вимоги Міністерства освіти і науки України до курсових, дипломних та магістерських робіт, а також вимоги ВАК України до дисертацій та авторефератів.