Дмитро Іванович Багалій — один із найвидатніших істориків країни

 

Дмитро Іванович Багалій — один із найвидатніших істориків країни, творець і керівник визнаної школи дослідників. Наукова спадщина включає близько 600 публікацій: підручники з історії, монографії, археологічні видання, статті із історії Слобідської, Лівобережної, Південної України XV—XVIII ст. Окремий напрям наукової діяльності Д. Багалія — дослідження життя та творчості Сковороди і Каразіна. Після 1932 р. і аж до 1990-х згадки про Д.Багалія були вкрай небажаними.

 

Багалій Д. І. Український мандрований філософ Гр. Сав. Сковорода. Всеукр. комітетом сприяння вченим присуджена премія / Д. І. Багалій. — К. : Держвидавне видавництво України, 1926. — 397 с

Монографія історика, громадського діяча, активного учасника культурного та політичного життя доби Української революції 1917–1921 років Дмитра Багалія присвячена життю і діяльності українського просвітителя, філософа та поета Григорія Сковороди. Автор висвітлює погляди Григорія Сковороди та аналізує вплив доробку філософа на сучасне йому суспільство. Монографію, яка майже одразу після виходу стала бібліографічною рідкістю, вважають однією з найкращих у «сковородознавстві». Вміщено фотографії.

 

Багалій Д. І. Нарис Української історіографії. Т. 1. Літописи. Вип. 1 / Д. І. Багалій. — К. : Друкарня Всеукр. АН, 1923. — 138 с. — (Збірник іст.-філол. відділу Укр. АН ; № 1)

Представлено перший том праці видатного українського історика, архівознавця і громадського діяча Дмитра Багалія, що вийшов друком у 1923 році. Вчений подає загальний нарис теорії історії, розглядає зміст української історіографії, підкреслюючи її окремішність та самобутність. Досліджено літописи княжої доби, Галицько-Волинської держави та литовської доби, а також роботи інших істориків, присвячені аналізу цих джерел. Опубліковано уривки з розглянутих у праці літописів.

 

 

 

Багалій Д. І. Нарис Української історіографії. Т. 1. Літописи. Вип. 1, Вип. 2 / Д. І. Багалій. — К. : Друкарня Всеукр. АН, 1923. — 138 с., 108 с. — (Збірник іст.-філол. відділу Укр. АН).

 

Багалій Д. І. Історія Слобідської України / Д. І. Багалій. — Х. : Основа, 1990. — 256 с. — (Пам’ятки історичної думки України).

Книга обіймає широке коло історико-географічних, соціально-економічних і культурних питань розвитку Слобідської України — від заселення краю до початку XX ст.

 

Багалій Д. І. Нарис історії України: доба натурального господарства / Д. І. Багалій. — Київ : Час, 1994. — 288 с. : іл. — (Україна. Голоси історії).

Автор книги — відомий український історик і громадський діяч, академік. Пропонована книга становить частину праці Д. І. Багалія «Нарис історії України на соціально-економічному грунті». Зміст книги охоплює період первісної доби до XVI ст. Дається історія народів, що населяли територію України у цей відрізок часу. Описується їх побут, вірування, соціальні відносини, громадський устрій, ведення господарства тощо. Наводяться географічні дані. Велику увагу приділено Україні за часів татарської навали та історії Галицько-Волинської землі XIII—XV ст.

 

 

 

Богдашина О. М. Слобідський літописець історії України Д.І.Багалій / О. М. Богдашина // Укр. іст. журн. — 2008. — № 1. — С. 88-112.

 

 

 

Сухіна В. Філософський аналіз творчої діяльності Д. Багалія / В. Сухіна // Філос. думка. — 2007. — № 6. — С.74-85.