Дмитро Лазарович Горленко

 

Павленко, С. О. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники / С. О. Павленко. Київ : ВД «Києво-Могилянська академія», 2004. 603 с.

   Сергій Павленко вперше ґрунтовно знайомить читача з членами команди гетьмана І. Мазепи, його соратниками та прибічниками, показує їх роль у контексті подій 1687—1709 pp. Дослідження про найзначніших діячів оточення зверхника України містить багато важливого фактажу для розуміння причин поразки мазепинців під час повстання за визволення Гетьманщини з-під опіки Москви.

 

Половец В. Горленко Дмитро Лазарович(1660-1731). Сіверян. літопис. 2018. № 5. С.130-135

   У статті мова йде про одну з визначних постатей Чернігівщини, державного діяча Гетьманської епохи, полковника Прилуцького полку, наказного гетьмана козацького війська у Північній війні (1705р.), найближчого соратника Івана Мазепи.

 

 

Субтельний, О. Мазепинці : Український сепаратизм на початку ХVIII ст. / О. Субтельний. К. : Либідь, 1994. 240с.

   У новій книзі вже відомого в Україні канадського історика і політолога аналізується один з найважливіших і найбільш фальсифікованих у радянській науці української історії — перша половина XVIII ст. На підставі численних документів у контексті європейської історії висвітлюється діяльність гетьманів Мазепи та його однодумців.