Дмитро Самоквасов

     Дмитро Якович Самоквасов народився 15 травня 1843 року на хуторі Самоквасов біля с. Стахорщина Новгород-Сіверського повіту Чернігівської губернії. Навчався у Новгород-Сіверській гімназії, згодом на юридичному факультеті Петербурзького університету. Професор Варшавського та Московського університетів, керуючий Московським Архівом юстиції. Член наукових товариств: Російського Географічного, Московського Археологічного, Імператорської Археологічної комісії. Автор понад 200 наукових праць з археології та історії російського права.
     Проводив масштабні археологічні розкопки курганів і городищ в Україні, Причорномор’ї, на Кавказі та інших місцях. Найбільш відомі розкопки курганів у Чернігові (Чорна могила, Гульбище, Безіменний тощо). Помер Дмитро Якович 5 серпня 1911 р., похований на Новодівичому кладовищі у Москві.
     Д.Я. Самоквасов був ініціатором проведення в Чернігові XIV Всеросійського Археологічного з’їзду, під час роботи якого провів показові археологічні розкопки на Болдиних горах та в урочищі Берізкита огляд фрескового живопису в Успенському соборі.
Результати цих досліджень були представлені на виставці з’їзду і згідно із заповітом вченого надійшли до Музею Чернігівської вченої архівної комісії. Частина з них постійно експонується у Чернігівському історичному музеї імені В.В. Тарновського.

 

 

Самоквасов Дмитрий Яковлевич. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб. С. 1890-1907.

 

 

Слов’яни і Русь у науковій спадщині Д.Я. Самоквасова : матеріалиіст.-археол. семінару, присв. 150-річчю від дня народж. Д.Я. Самоквасова (14-16 вересня 1993 р., м. Новгород-Сіверський). Чернігів : Сіверянська думка, 1993. 109 с.

 

Голотвин А. Н. «…Ветеран на поприще археологии…». К оценке историко-археологических работ Д. Я. Самоквасова начала XX века. Средневековый город Юго-Востока Руси: предпосылки возникновения, эволюция, материальная культура : материалы междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию начала археол. исследов. Гочевского археол. комплекса. Курск, 2009. С. 18-25. (Т4, С75 – Ч. з.)
 

 

Ясновська Л. Дмитро Якович Самоквасов та XIV Археологічний з’їзд. Скарбниця української культури : зб. наук. пр. / редкол. О.Б. Коваленко [та ін.]. Чернігів, 2009. Вип. 11. С. 105-111.

 

 

Ясновська Л. Чернігівський давньоруський некрополь у дослідженнях Д. Я. Самоквасова. Закоханий в історію: матеріали Третіх Самоквасівських читань, присвяч. 90-річчю Г. О. Кузнецова (м. Чернігів, 23 верес. 2015 р.) / ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка [та ін.].  Чернігів, 2015. С. 147-162.

 

 

 

Половнікова С. О. До історії роду Самоквасових. Родов і таємниці Сіверянського краю: зб. матеріалів 4-х іст.-генеалог. читань / Новгород-Сіверськ. міська рада [та ін.]. Новгород-Сіверський, 2015. Вип. 4. С. 27-29.

 

 

Щавелев С. П. Историк русской земли : жизнь и труды Д.Я. Самоквасова. Курск : Изд. Курского мед. ун-та, 1998. 286 с. : с илл.