Емський указ

 

 

 

Татищев С. С. Император Александр Второй : Его жизнь и царствование. Т. 1 / С. С. Татищев. Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1903. 538с. : с илл. + портр.

 

 

 

Татищев С. С. Император Александр Второй : Его жизнь и царствование. Т. 2 / С. С. Татищев. Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1903. 734с. : с илл. + портр.

 

 

 

 

История России в XIX веке. Т. 1-8. Санкт-Петербург : Изд-во Тов-ва Бр. А.И. Гранат и К, [б. г.].

 

 

 

Соловьев С. История России с древнейших времен. Т. 7 / С. Соловьев. Изд. 5-е. Москва : Университетская типография, 1889. 407 с.

 

 

 

Сніжна Н. Емський указ. Пам’ять століть. 2006. №2. С. 144-145.

 

 

 

Іванченко Р. «Емський акт» Олександра ІІ 1876 року.Історія без міфів : Бесіди з історії української державності : Навчальний посібник для студ. ВНЗ / Р. П. Іванченко. Київ, 2007. С. 563.

 

 

 

Цвенгрош Г. Емський указ: протест з Галичини : [М.Драгоманов «Указ протиукр.мови», 1876р.] / Г. Цвенгрош // Дзвін. 2005. №10. С. 121-125.

 

 

 

Демченко Т. Онищенко В. З історіїборотьби за скасуванняЕмського указу. Сіверянський літопис. 1998. № 2. С 10-12.