Еваріст Галуа

 

 

Кох Х. Теория Галуа р-расширений / Х. Кох ; пер. с нем. Л.В.Кузьмина. — М. : Мир, 1973. — 199 с.

В цій книзі викладено повний перегляд розділу «теорія алгебраїчних чисел». Яка широко використовується в алгебрі, геометрії, топології, теорії чисел. Ця книга цікава математикам різних спеціальностей.

 

 

Дальма А. Эварист Галуа — революционер и математик / А. Дальма ; пер. с фр. — М. : Физматгиз, 1960. – 223 с. + 1 л. портр

Книга , яка присвячена видатному, досить юному, математику.  Теорія якого визнана зараз ученими всього світу. Додається бібліографія математичних творів. Е. Галуа.

 

 

Постников М. М. Основы теории Галуа / М. М. Постников. — М. : Физматгиз, 1960. – 124 с.

Короткий виклад теорії Галуа та її використання.

 

 

Міжвузівська студентська науково-практична конфереція, присвячена 200-річчю з дня народження Еваріста Галуа (26.10.1811) — революціонера в математиці і житті : доповіді та тези співдоповідей. — Чернігів : ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2011. — 50 с.

Міжвузівська студентська науково-практична конференція, присвячена працям Е. Галуа – революціонера в математиці і житті .  Доповіді та тези співдоповідей.