Франческо Бартоломео Растреллі

 

Аркин, Д. Растрелли / Д. Аркин. — М. : Госиздат по строит. и архит., 1954. — 119с.

Книга містить нарис про життя і творчість видатного зодчого XVIII століття — Варфоломія Растреллі. Автор знайомить читача з кращими творами Растреллі, характеризує місце, яке займає його доробок у світовій історії архітектури. Книга ілюстрована відтворення будівель Растреллі і його малюнків, планами і кресленнями.

 

Овсянников, Ю. М. Франческо Бартоломео Растрелли / Ю. М. Овсянников. — Ленинград : Искусство, 1982. — 223 с. : ил. + портр. — (Жизнь в искусстве).

Книга присвячена одному з найбільш чудових зодчих, які працювали в Росії в 18 столітті. Зимовий палац у Петербурзі, Петергофський і Царськосельський палаци в околицях столиці, Смольний монастир і Андріївський собор в Києві — перлини творчості Растреллі, в яких найбільш яскраво розкрилися риси стилю бароко. Нові архітектурні розвідки і велике коло мемуарної літератури, використані автором, дозволили відтворити сторінки життя і творчості зодчого, показати зв’язок його з мистецтвом і подіями епохи, познайомить читача з оточенням Растреллі.

 

Всеобщая история искусств : В 6-ти т. Т.4. Искусство 17-18 вв. / Под. общ.ред. Ю. Д.Колпинского, Е.И.Ротенберга. — Москва : Искусство, 1963. — 479 с. : ил.

«Загальна історія мистецтв» є історією живопису, графіки, скульптури, архітектури і прикладного мистецтва всіх віків і народів від первісного мистецтва і до мистецтва наших днів включно. Цей матеріал розташовується в шести томах (семи книгах).

 

Історія українського мистецтва в 6-ти томах. Т. 3. Мистецтво другої половини ХVІ — XVIIстоліття. / гол. ред. М.П.Бажан та ін. — Київ, 1968. — 439 с.

Це фундаментальна праця, яка узагальнює багатовіковий розвиток мистецтва українського народу. Наукові працівники провели великі дослідження в архівах, музеях та бібліотеках, внаслідок чого був зібраний важливий фактологічний матеріал з історії українського мистецтва, а також в галузі естетики українських міст та сіл, архітектури та образотворчого мистецтва, монументальної скульптури та живопису.

 

Мироненко, О. К. Андріївська церква : історико-архітектурний нарис / О. К. Мироненко. — вид. 2-е, доп. — К. : Будівельник, 1975. — 54 с. : іл.

Андріївська церква – один із красивіших пам’ятників архітектури 18 ст. Ця  книга —  розповідь про історію будування, про видатних зодчих, що зводили цю споруду,  про особливості архітектурного стилю бароко.