Христос Воскрес — і дух наш воскресає!

paska_250_32

Пасха — найголовніше православне свято. Це свято Воскресіння Господнього — Великдень. Саме у цьому святі увесь сенс Православ’я — сам Бог став людиною, помер за людей, воскрес з мертвих, позбавивши, таким чином, людей від влади гріха і смерті.

1763199 Адруг, А. К. Писанки Чернігівщини: історія і сучасність / А. К. Адруг. — Чернігів : Чернігів. обереги, 2005. — 60 с.

 У книзі розповідається про історію і особливості чернігівської писанки — цікавого явища української культури. Видання буде корисне історикам і мистецтвознавцям, викладачам і студентам, вчителям і школярам, всім шанувальникам культури і мистецтва.

8234 Богуш, А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі : навч. посіб. для студентів вузів / А. М. Богуш, Н. В. Лисенко. — 2-е вид., перероб. і доп. — Київ : Вища шк., 2002. — 407 с.

 Висвітлено теоретичні засади народознавства, історію розвитку етнопедогогіки, зміст і методику ознайомлення дітей з українською національною культурою, літературою, мистецтвом.

1357512699_06-01-2013-14 Воропай, О. Звичаї українського народу : етнографічний нарис / О. Воропай. — Київ : Школа, 2009. — 384 с.

 Найпопулярніша праця, яка охоплює календарний рік українця, представляючи в комплексі народні обряди, прикмети, вірування тощо. У цьому виданні представлені найбільш значні свята і звичаї, які й донині шануються та відзначаються в Україні.

1437546 Гуркіна, Г. О. Традиції та звичаї українців / Г. О. Гуркіна, О. В. Сердюк. — Харків : ПП Торсінг плюс, 2008. — 95 с.

 Книжка розповідає про стародавні та сучасні звичаї та традиції українців, про їх вірування та світогляд, знання та народну мудрість. Зі сторінок цього видання ви дізнаєтеся про найважливіші свята українців, їх побут та життя, а також чим відрізнялося життя українців, які мешкали у різних регіонах.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  Духовна велич України : наук.-публіцист. зб. / упоряд. І. Новиченко. — Київ : Просвіта, 2004. — 248 с.

 Мета даного видання — розкриття могутнього інтелектуального й духовного потенціалу української нації, висвітлення її ролі у світовій історії, ознайомлення широкого загалу з неоціненним внеском, які зробили українці у культурний і науково-технічний розвиток людства.

Exif_JPEG_420  Ковальчук, О. В. Українське народознавство : кн. для вчителя / О. В. Ковальчук. — Київ : Освіта, 1994. — 176 с.

 У книжці досліджуються основні питання українського народознавства: походження традицій та обрядів, значення народної символіки в ужитковому мистецтві, описуються прийоми народної медицини та система передбачення погоди, подаються цікаві матеріали з народної демонології, використовуються фольклорні тексти.

Exif_JPEG_420  Кудіна, Л. М. Від роду до роду. Народознавство : матеріали до уроків / Л. М. Кудіна. — Харків : Торсінг, 2003. — 160 с.

 У даній книзі досліджуються основні  питання народознавства України. Книга вміщує оригінальні навчально-методичні матеріали: розробки уроків та сценаріїв. Видання розраховане на вчителів, учнів, лекторів, студентів, культпрацівників та широке коло читачів.

 

 73372  Манько, В. Українська народна писанка / В. Манько. — Львів : Свічадо, 2001. — 48 с. + фото.

 Своїм писанкарським обов’язком Віра Манько вважає збереження автентичної народної писанки та передання свого уміння учням. У книзі представлені взірці писанок взято із фондів Національного музею у Львові, Музею етнографії та художніх промислів інституту народознавства НАН України, Музею народного побуту та архітектури у Львові.

Exif_JPEG_420  Позакласна робота з історії / авт.-упоряд. Харківська Н. І. — Харків : Основа, 2005. — 160 с.

 У посібнику вміщено рекомендації щодо організації виховоної роботи, а також сценарії позакласних заходів кращих учителів історії, які сприятимуть досягненню ефективності виховної роботи в школі, покращенню рівня взаємодії між учителем і учнями.

21 Скуратівський, В. Т. Святвечір : нариси-дослідження : у 2-х кн. Кн. 1 / В. Т. Скуратівський. — Київ : Перлина, 1994. — 288 с. 

 До книжки входить понад сто грунтовних описів свят та обрядів. Вони сповна розкривають духовний світ українців, їхній Божий дар творити його добрим, щедрим, щирим, милосердним, співчутливим, гостинним.

imgpreview (1) Українські традиції / упоряд. О. В. Ковалевський. — Харків : ФОЛІО, 2003. — 573 с.

 Це видання — унікальна антологія, чудове джерело для всіх, хто хоче відчути, чим жив український народ від давніх-давен до нашого часу. Зібрані тут матеріали формують цілісну картину духовної й культурної діяльності українців у різні часи та епохи.

12340 Шкода, М. Н. Традиції і свята українського народу / М. Н. Шкода. — Донецьк : БАО, 2007. — 384с.

 Кижка розповідає про календарні свята України: державні, церковні, професійні та родинні. Безліч цікавих фактів, захоплива манера розповіді роблять видання справжнім подарунком для всіх шанувальників вітчизняної культури.