Іва́н Самойло́вич — гетьман Війська Запорозького

 

Чухліб Т. В. Самойлович Іван Самійлович // Енциклопедія історії України :у 10 т. / редкол. : В. А. Смолій (голова) таін. ; Інститут історії України НАН України. — К. :Наук. думка, 2012. — Т. 9 :Прил — С. — С. 433. — 944 с. :іл.

   В енциклопедії представлено відомості про видатних громадських діячів, учених, діячів культури та мистецтва, освіти, основні історичні події в Україні, охарактеризовано життя українців в інших державах, надано відомості про окремих видатних людей планети, тим чи іншим чином пов’язаних з Україною та про вчених, які істотно вплинули на розвиток історичної науки. ЕІУ є працею великого колективу науковців України, в якій підбито підсумок здобуткам національної історіографії

 

Реєнт, О. П. Усі гетьмани України : легенди, міфи, біографії / О. П. Реєнт, І. А. Коляда. — Харків : Фоліо, 2007. — 415 с.

   Українська Гетьманська держава за роки свого існування мала 17 гетьманів. Усі вони були носіями ідеї незалежної самостійної Української держави. Втіленню цієї ідеї в життя вони присвятили все своє життя, поставивши за мету вибороти звільнення українського народу від панування чужинців. Діяти цим гетьманам довелося в найскладніших, найтяжчих, іноді найтрагічніших для України історичних умовах.

 

ІсторіяУкраїни в особах. Козаччина / авткол.: В.М. Горобець, О.І. Гуржій, В.М. Матях [та ін.]. — К. : Україна, 2000. — 302 с.

   Книга містить нариси про найвидатніших державних, громадських, церковних та культурних діячів України середини  17-18 ст. У них через життєписи окремих людей відтворено героїчну боротьбу українського народу за своє соціальне й національне визволення, показано становлення української духовної культури в контексті європейських культур.

 

Нартов, В. В. Найвидатніші гетьмани та кошові отамани України / В. В. Нартов. — Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2007. — 320 с.

   У цьому виданні висвітлюється життя, діяльність та історична роль українських гетьманів і кошових отаманів. Кожна особа постає у сукупності: біографічних відомостей на тлі історичного процесу; джерел, творів, думок, виступів тощо, які її характеризують; великої кількості оцінок (часто протилежних) її життя, діяльності та історичної ролі.

 

Станіславський В. «Статті» Івана Самойловича щодо «Вічного миру» // Україна в Центрально-СхіднійЄвропі. — К., 2000. — С. 348—385.

     У наукових розвідках, вміщених на сторінках пропонованого читацькому загалу видання, розглядаються малодосліджені питання вітчизняної історії з найдавніших часів до XVIII ст., які висвітлюються в контексті європейського цивілізаційного процесу. Зацікавлений читач знайде у них відповіді на ціле коло проблем, що досліджуються вперше або по-новому оцінюються з позиції сучасної історичної науки.

   Для науковців, студентів, всіх, хто цікавиться історією України та Центрально-Східної Європи.