Іван Котляревський

 

 

 

Авгітопуло Н. «Енеїда» Івана Котляревського в ілюстраціях Анатолія Базилевича : (Інтегрований урок у 9 класі). Дивослово. 2019. № 9. С. 13-20.

 

 

 

Волинський П. К. Іван Котляревський. Життя і творчість. вид. 2-е, доп. й перероб. Київ : Держлітвидав, 1955. 203 с. : іл. + портр.

 

 

 

Дудник Н. В. Етнолінгвістичний зміст поеми І.П. Котляревського «Енеїда». Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць Полтавського державного пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка. Полтава, 2009. Вип. 6. С. 119-123.

 

Кирилюк Є. П. Іван Котляревський : життя і творчість Київ : Дніпро, 1981. 287 с. + портр.
 

 

І. П. Котляревський та українська література і мова : доповіді на міжвузівській науковій конференції, присвяченій 200-річчю від дня народження І.П.Котляревського / ред. кол.: Я.П.Білоштан та ін. Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. 207 с.

 

 

 

І. П. Котляревський у критиці та документах : зб. статей, рецензій, висловлювань. Київ : Держлітвидав, 1959. 214 с.

 

 

 

Кралюк П. Як Іван Котляревський кинув виклик Російській імперії. Історія та правознавство. 2020. № 1-3. С. 41-43.

 

 

 

Лексика п’єс та од І.П. Котляревського / за заг. ред. А.А. Бурячка. Київ : Вища школа, 1974. 54 с.

 

 

 

Литвин М. К. Чи знаєте Котляревського : збірник літ. задач, ребусів, кросвордів та чайнвордів / М. К. Литвин. Київ : Рад. школа, 1969. 55 с. : іл. (Б-ка учня «Коли зроблено уроки»).

 

 

 

Поліщук В. Іван Котляревський у студіях Павла Филиповича. Слово і час. 2016. № 9. С. 35-42.

 

 

 

Хропко П. П. І огник, ним засвідчений, не згас : До 200-річчя з дня народження І.П.Котляревського. Київ, 1969. 48 с.

 

 

 

Шевчук В. » Енеїда » Івана Котляревського в системі літератури Українського бароко. Львів : Сполом, 1998. 64 с .

 

 

 

Ювілейна наукова конференція, присвячена 200-річчю від дня народження І.Котляревського : Тези доповідей і повідомлень / Відп. ред.: А. А. Бурячок. Харків : Вид. Харків. держ. ун-ту ім. О.М.Горького, 1969. 115 с.

 

 

 

Котляревський І. П. Повне зібрання творів у 2-х т. Т. 1, Т. 2. Київ : АН УРСР, 1952. 536 с.

 

 

 

Котляревський І. П. Повне зібрання творів. Київ : Наукова думка, 1969. 510 с. : іл. + портр.

 

 

 

Котляревський І. П. Вергілієва Енеїда. Київ : Держ. літ. вид-во, 1936. 264 с. + портр.

 

 

 

Котляревський І. П. Енеїда / І. П. Котляревський. Київ : Держлітвидав України, 1944. 262 с.

 

 

 

Котляревський І. П. Енеїда / І. П. Котляревський. Київ : Худож. літ., 1955. 199 с.

 

 

 

Котляревський І. П. Енеїда : поема. Київ : Дніпро, 1968. 305 с. : іл.

 

 

 

Котляревський І. П. Енеїда. Київ : Дніпро, 1970. 304 с.

 

 

 

 

Котляревський І. П. Енеїда : поема. Київ : Рад. школа, 1989. 286 с.

 

 

 

Котляревський І. П. Енеїда : поема / І. П. Котляревський. Київ : Книга, 2008. 384 с.