Іван Мазепа – державний діяч і політик найвищого ґатунку

    Іван Мазепа – державний діяч і політик найвищого ґатунку, найвправніший дипломат тодішньої Європи, полководець і водночас поет, у поезії якого найсильнішими були патріотичні мотиви, уболівання за долю України. Різноманітна природна обдарованість поєднувалася в ньому з високою освіченістю. Він учився в Києво-Могилянській академії і в Падуанському університеті, відвідав кілька європейських країн, міг порозумітися з багатьма співрозмовниками, оскільки володів вісьмома мовами. Історична ерудиція Івана Мазепи викликала захоплення тих державних і військових діячів, із якими він спілкувався. Він був знавцем літератури, власником найкращої в Україні великої і цінної бібліотеки з інкунабулами, старовинними рукописами, раритетними виданнями на багатьох мовах.

 

 

 

Маланюк Є. Ф. Ясновельможний пан Мазепа (тло і постать)/ Є. Маланюк. Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч./ И. Андрусяк / Є. Ф. Маланюк. — К. : Обереги, 1991. — 47 с.

 

 

 

Борщак І. Іван Мазепа: Життя і пориви Великого гетьмана / І. Борщак, Р. Мартель. Київ : Рад. письменник, 1991. 316с. (Б-ка журн. «Київ»).

 

 

 

Єнсен А. Мазепа: історичні картини. Київ : Рад. письменник, 1992. 205 с.

 

 

 

Журавльов Д. В. Мазепа: людина, політик, легенда. Харків : Фоліо, 2007. 382 с. (Історичне досьє).

 

 

 

Іван Мазепа — видатний український державотворець : збірник матеріалів міжвузівської науково-практичної конф., присвяч. 370-річчю від дня народження І.С. Мазепи (1640-1709) 23 лютого 2010 року / за ред. І.В. Зайченка. Чернігів : ЧНПУ, 2010. 88 с.

 

 

 

Мицик Ю. А. Іван Мазепа. Київ : [ОП «Житомирська облдрукарня»], 2007. 72 с. (Великі українці).

 

 

 

Павленко С. О. Іван Мазепа як будівничий української культури. Київ : ВД «Києво-Могилянська академія», 2005. 304 с.

 

 

Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба. 2-е вид., доп. Нью-Йорк, 2001. 464 с.

 

 

Реєнт О. П. Усі гетьмани України : легенди, міфи, біографії / О. П. Реєнт, І. А. Коляда. Харків : Фоліо, 2007. 415 с. (Історичне досьє).

 

 

 

Мазепа : збірник. Київ : Мистецтво, 1993. 240 с.