Іван Степанович Мазепа (1639-1709 рр.)

Гетман Иван Мазепа : документы из архивных собраний Санкт-Петербурга. Вып. 1. 1687-1705 гг. — С.Пб : Изд-во С.-Пб ун-та, 2007. – 255 с.

До першого випуску увійшли унікальні документи, які відносяться до 1687-1705 рр., що затронули різні аспекти гетьманства І. Мазепи, в тому числі матеріали так званого «Батуринського архіву». Також у виданні представлені вірші Мазепи, лист його матері та ін.

 

Журавльов Д. В. Мазепа: людина, політик, легенда / Д. В. Журавльов. — Харків : Фоліо, 2007. — 382 с. — (Історичне досьє).

Той, хто прочитає цю книгу, зможе створити свій власний варіант абразу Мазепи — одного з найколоритніших, найцікавіших українців.

Історія України в особах. ІХ — ХVІІІ ст. / В. Замлинський [та ін.]. – Київ : Україна, 1993. – 396 с.

Олег, Олга, Ярослав Мудрий, Володимир Мономах, Данило Галицький, Северин Наливайко, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа — такий далеко не повний перелік осіб, про яких йдеться в науково-популярній книзі, — першому виданні в сучасній літературі, що висвітлює значення особи в процесі історичного розвитку України з часів її зародження й до XVIII ст.

 

Костомаров Н. И. Мазепа / Н. И. Костомаров. — Москва : Изд-во Республика, 1992. — 335 с.

Книга видатного історика минулого століття М. І. Костомарова «Мазепа» — своєрідний історичний детектив, оснований на точном викладені фактів, взятих з величезного комплексу джерел російського, українського, польського та шведського походження, про життя та справи Івана Мазепи.

Мазепа, М. М. Козацьке військо імені гетьмана Мазепи — правонаступник козацьких полків Слобожанщини і Гетьманщини / М. М. Мазепа. — Харків, 2003. — 118 с.

Ця книга є інформаційно-довідковим посібником для керівного складу та членів Козацького Війська імені Гетьмана Мазепи.

Вона може бути корисна тим, хто цікавиться козацькою добою в історії України, а також учням середніх шкіл, студентам технікумів, коледжів та вищих навчальних закладів.

Мазепа : збірник. — Київ : Мистецтво,

1993. — 240 с.

Мазепа — герой чи Мазепа — зрадник українського народу? Відповідь на ці питання читач знайде в цьому збірнику, присвяченому життю одного з найосвіченіших діячів української історії, видатного державця, гетьмана України, який у світовій галереї політиків посідає одне з найпочесніших місць.

Іван Мазепа — видатний український державотворець : зб. матеріалів міжвузівської наук.-практ. конф., присвяч. 370-річчю від дня народж. І.С. Мазепи (1640-1709), 23 лют. 2010 р. / за ред. І.В. Зайченка. — Чернігів : ЧНПУ, 2010. — 88 с.

Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, викладачів та учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів, науковців у галузі освіти.

Мицик Ю. А. Іван Мазепа / Ю. А. Мицик. — Київ : [ОП «Житомирська облдрукарня»], 2007. — 72 с. — (Великі українці)

У книзі в науково-популярному стилі йдеться про визначного українського гетьмана Івана Мазепу. Простежено родовід, життєвий шлях, непересічні людські якості цього Великого Українця. Розгорнуто описано його політичну програму, діяльність на посаді гетьмана як адміністратора, господарника, полководця, мецената, покровителя Православної Церкви. З’ясовано мотиви антиросійського повстання І. Мазепи, спростовано численні фальсифікації, які зображали гетьмана як «зрадника».

Для всіх, хто цікавиться українською історією.

Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба / О. Оглоблин. — 2-е вид., доп. — Нью-Йорк,

2001. — 464 с.

У збірці праць видатного українського історика Олександра Оглоблина вміщені одна з найкращих монографій про гетьмана Івана Мозепу, доповнина пізнішими примітками автора, а також статті, присвячені Мазепинській добі. Написані у кін. 20-х — 60-і роки XX століття, вони не втратила свого наукового значення і сьогодні. Крім того, до книги включено бібліографію праць різних авторів про Мазепу.

Павленко С. О. Зображення гетьмана І. Мазепи (кінець ХVІІ — початок ХХ століть) / С. О. Павленко. — Чернігів : Русь, 2010. — 144 с.

У нові студії мазепознавця С. Павленка уперше грунтовно проаналізовано зображення гетьмана І. Мазепи, визначено достовірні з них та хибні, легендарні.

Книга розрахована на істориків, мистецтвознавців, культурологів та усіх, хто цікавиться історією України.

Павленко С. О. Іван Мазепа як будівничий української культури / С. О. Павленко. — Київ : ВД «Києво-Могилянська академія», 2005. — 304 с.

Доба І. Мазепи (кінець XVII — початок XVIII ст.) — це не стільки злет до певного рівня культурного життя, скільки не бачений до того розквіт на теренах України творчості, духовних набутків. Актуальність дослідження активного впливу гетьмана на духовне життя в Україні періоду його правління дає можливість глибше зрозуміти як розвиток культурного життя наприкінці XVII — початку XVIII ст., так і діяльність зверхника Гетьманщини у вирішенні найголовніших проблем тогочасного буття.