Іван Огієнко (Митрополит Іларіон)

 

 

Дем’яненко Н. Постать Івана Огієнка в реформуванні педагогічної освіти України: від Центральної ради до Директорії УНР. Ювілейна книга / ред. А. А. Марушкевич. Київ, 2002. Ч. 1-2. С. 21-27.

Книга присвячується 140 річчю від дня народження  Івана  Огієнка. – Митрополита Іларіона, який є однією із знакових постатей української історії. «Релігія й освіта: від І.Огієнка до сучасності»

 

 

Ляхоцький В. Л. Іван Огієнко (Митрополит Іларіон) : покажч. архівних джерел. Київ, 1998. 80 с.

У книзі відображено віхи життя, діяльності й творчості українського мовознавця, педагога, культуролога, історика, громадського діяча.

 

 

Ярмусь С. О. Феномен Івана Огієнка (Митрополита Іларіона). Київ : [б. в.], 1998. 26 с.

Відомий український церковний діяч і вчений Степан Ярмусь на основі власних спостережень і архівних матеріалів досліджує феномен свого колишнього Вчителя – Івана Огієнка, одного з найвидатніших діячів українського відродження.

 

 

Іван Огієнко — видатний український просвітитель ХХ століття : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., присв. 125-річчю від дня народж. укр. вченого, держ.-гром. діяча і просветителя, (Чернігів, 27 лютого 2007 р.) / за ред. І.В. Зайченка. Чернігів, 2007. 56 с.

До збірки увійшли матеріали конференції присвячені видатному українському вченому, державно-громадському діячу і просвітителю.

 

 

Огієнко І. (митрополит Іларіон) Містечко Брусилів та його околиці. Київ : Наша культура і наука, 2012. 336 с. (Бібліотечна серія Фундації ім. митрополита Іларіона (Огієнка) «Запізніле вороття» ; Серія 1. «Рукописна спадщина» ; Т.6.

До книги  увійшли розділи в яких автор висвітлює життя та побут земляків. Окремим розділом подані нариси духовного та культурно-освітнього життя рідного краю.