Карнабідівські читання

 

Карнабідівські читання : зб. наук. пр. Вип. 1-3 / Нац. архітектур.-іст. заповідник «Чернігів стародавній», Центр пам’яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури ; [редкол. : Ю. О. Соболь та ін.]. — Чернігів : Десна Поліграф, 2017. — 450 с. С 282-285