Кирило-Мефодіївське товариство

 

Костомаров М. І. «Закон Божий» : книга буття українського народу / М. І. Костомаров. — Київ : Либідь, 1991. — 40 с.
 

Україна: антологія пам’яток державотворення Х — ХХ ст. : у 10-ти т. Т. 5. Романтики національного Відродження (1800-1863 роки) / упор. І. Дзюба. — К. : Основи, 2009. — 736 с. — (Дорога до себе).
 

Гончарук П. С. Історичні погляди кирило-мефодіївців :навч. посіб. для студ. ВНЗ / П. С. Гончарук. — К. : КСУ, 2002. — 180 с.
 

Зайончковский П. А. Кирило-Мефодиевское общество (1846-1847) / П. А. Зайончковский. — М. : Изд-во Моск.ун-та, 1959. — 172с.
 

Сергієнко, Г. Я. Т.Г. Шевченко і Кирило-Мефодіївське товариство / Г. Я. Сергієнко. — К. : Наукова думка, 1983. — 206 с.
 

Симоненко Р. Г. Кирило-Мефодіївське товариство // Енциклопедія історії України. Т. 4. Ка — Ком / редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.]. — К. : Наукова думка, 2007. — 528 с. : іл.—С. 297—298.
 

Куліш, П. О. Повість про Український народ; Моє життя (Жизнь Куліша); Хутірська філософія і віддділена од світу поезія / П. О. Куліш. — Київ : РЖ «Укр. світ», 2005. — 384 с.