Кирило Розумовський (1728 — 1803 рр.)

 Граф Кирило Григорович Розумовський був останнім гетьманом Лівобережної України.

 Народився він 18 березня 1728 року у селі Лемеші на Чернігівщині в сім’ї реєстрового козака Григорія Розума.

 З 1743 по 1745 рр. навчався за кордоном, 1746-1765 — президент Петербурзької Академії наук. З 1750 по 1764 рр. — гетьман України. Активний учасник перевороту 1762 р., завдяки якому до влади прийшла Катерина II.

 З 1794 р. постійно проживав у Батурині. Де й був похований у Храмі Воскресіння Христового у 1803р.

 Бердута М. З. Історичні постаті. Гетьмани України /

М. З. Бердута, В. І. Бутенко, О. М. Солошенко. — Харків : ВГ»Основа», 2004. — 128 с.

 Автори кничкового додатку намагаються дати об’єктивну оцінку діяльності гетьманів України XVII — XVIII ст.. У виданні розміщено багату кількість оригінальних документів, які допоможуть читачеві скласти власну уяву про діячів вітчизняної історії.

   Іванченко Р. П. Історія без міфів : бесіди з історії укр. державності : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Р. П. Іванченко. — Вид. 2-е, перероб. і допов. — Київ : МАУП, 2007. — 624 с.

 У роботі відстоюється наукова позиція державності українського народу, починаючи із Трипільської цивілізації. Посібник містить цікаві документи на підтвердження думки автора.

 

  Історія України в особах. Козаччина / авткол. : В. М. Горобець,

О. І. Гуржій, В. М. Матях [та ін.]. — Київ : Україна, 2000. — 302 с.

 Книга містить нариси про найвидатніших державних, громадських, церковних та культурних діячів України середини XVII — XVIII ст.. У них через життєписи окремих людей відтворено героїчну боротьбу українського народу за своє соціальне й національне визволення, побудову незалежної Української держави, показано становлення української духовної культури в контексті європейських культур.

    Козацькі ватажки та гетьмани України : укладено на основі «Історії України-Русі» Миколи Аркаса. — Львів : Ред-вид. відділ обл. упр. по пресі, 1991. — 173 с.

 Ця книга — свого роду хрестоматія з історії козаччини, що містить життєписи найславніших її ватажків, а також гетьманів України й укладена на основі історичних студій відомого дослідника нашої минувшини Микола Аркаса, твори якого популярні в багатьох країнах і лише на його батьківщині опинилися в числі «забутих».

   Лепко В. І. Українське козацтво / В. І. Лепко. — Харків : Торсінг плюс, 2008. — 95 с.

 Книжка розповідає про визначне явище в українській історії — козацтво. Гортаючи її сторінки, ви дізнаєтесь, як і коли воно виникло, як жили козаки, як боронили землі нашої Батьківщини від ворогів та загарбників, як вони воюволи й перемагали.

   Нартов В. В. Найвидатніші гетьмани та кошові отамани України / В. В. Нартов. — Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2007. — 320 с.

 У цьому виданні висвітлюється життя, діяльність та історична роль українських гетьманів і кошових отаманів.

 Кожна особа постає у сукупності:

  • біографічних відомостей на тлі історичного процесу;
  • джерел, творів, думок, виступів тощо, які її характеризують;
  • великої кількості оцінок (часто протилежних) її життя, діяльності та історичної ролі.
    Реєнт О. П. Усі гетьмани України : легенди, міфи, біографії /

О. П. Реєнт, І. А. Коляда. — Харків : Фоліо, 2007. — 415 с.

 Українська Гетьманська держава за роки свого існування мала 17 гетьманів. Усі вони були носіями ідеї незалежної самостійної Української держави. У книжці надається правдивий і об’єктивний життєпис цих військових керівників українського козацтва.

   Сушинський Б. І. Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців ХV-ХІХ століть : іст. есе у 2-х т. Т.2 /

Б. І. Сушинський. — Одеса : ВМВ, 2004. — 584 с.

 Це унікальне видання, в якому подаються історико-літературні есе про відомих, маловідомих, або й зовсім невідомих широкому загалу — всього 205 імен! — військових діячів України, через долю яких пізнаємо мужню, трагічну і, водночас, славну півтисячолітню історію нашої Вітчизни.

   Українське козацтво : мала енциклопедія. — Київ-Запоріжжя : «Генеза»;»ПРЕМ’ЄР»,  2002. — 568 с.

 Видання вперше комплексно представляє читачеві один із найяскравіших феноменів вітчизняної історії — українське козацтво.

 У 1376 статтях Малої енциклопедії відображено обставини виникнення і становлення козацтва та його роль в історії, військове мистецтво, громадський устрій, судочинство, господарську діяльність, побут, звичаї та духовність, міжнародні контакти.

   Уривалкін О. М. Гетьмани України та кошові Запорозької Січі /  

О. М. Уривалкін, М. О. Уривалкін. — Київ : КНТ, 2008. — 395 с.

 Дане видання на широкому обсязі фактичного матеріалу розповідає про кошових отаманів та гетьманів, з якими пов’язана історія становлення козацтва, боротьба за незалежність України та багато інших цікавих історичних подій.

 Книга створена на основі архівних документів, досліджень широкого кола істориків та мемуарів сучасників подій.

 Усі видатні постаті історії України : за шк. програмою : біограф. нарис : довідник / укл. П. В. Остапенко. — Харків : Торсінг плюс, 2006. — 352 с.

 Довідник містить усі відомості про всі видатні постаті історії України. Стисла довідка про кожну видатну людину включає основні факти з її життя і діяльності. Крім того, в кінці кожної статті подається запропонована автором додаткова літратура з цієї теми.