«Кошовий отаман Петро Калнишевський»

 

Кулиняк, Д. І. Соловецький в’язень : Останній кошовий Січі Запорізької: Історичний нарис / Д. І. Кулиняк. — К. : Рад. письменник, 1991.

   У липні 1991 року минуло 300 літ від дня народження останнього кошового Запорізької Січі Петра Калнишевського. Тривалий час ця героїчна постать української історії або замовчувалася, або ж висвітлювалася скупо і тенденційно. Хто він: царський слуга, який впав у немилість, чи національний герой України, борець за кращу долю нашого народу? Відповіді на ці болючі питання, розповідь про 112-річний життєвий шлях Петра Калниша, про складну епоху, на яку припала його діяльність, – у цій книзі.

 

Коцур, Г. Г. Петро Калнишевський: нескорений духом : монографія / Г. Г. Коцур, Ю. І. Шовкун. — Київ : Книги — ХХІ, 2012. — 184 с.

   У книзі досліджується політико-адміністративна, господарська, благодійна та військова діяльність кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського.

 

Кулиняк, Д. І. Останній кошовий Петро Калнишевський / Д. І. Кулиняк. — К. : Знання, 1991. — 48с. — (Сер.1 «Час і суспільство» ; №3).

     Тривалий час ім’я останнього кошового Запорозької Січі Петра Калнишевського оточено було таємницею. У радянський період воно замовчувалось або висвітлювалось тенденційно і скупо. А між тим це один з визначних українських державних діячів XVIII ст., репресований після зруйнування Січі російським царизмом. Петро Калнишевський помер 1803 року в 112-літньому віці в Соловецькому монастирі. Розрахована на широке коло читачів.