Леонід Глібов

 

 

 

Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Чернігівська область / ред. В.Г. Кремень [та ін.]; редкол. Тому : М.О. Носко [та ін.]. Київ : Знання України, 2012. 420 с.

 

 

 

Деркач Б. А. Леонід Глібов : життя і творчість / Б. А. Деркач. Київ : Дніпро, 1982. 252 с.

 

 

 

Побідаш І. Л. Леонід Іванович Глібов — письменник, педагог, журналіст / І. Л. Побідаш. Київ : Парлам. вид-во, 2004. 71 с.

 

 

 

Леонід Глібов як яскравий представник «шестидесятників» ХIХ століття : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 180-річчю від дня народження відомого українського байкаря, громадського діяча і просвітителя / за ред. І. В. Зайченка. Чернігів : ЧДПУ, 2007. 32 с.